Secretariatul de Stat pentru Culte a alocat anul trecut o sumă record: 750.000 de lei Mănăstirii „Sf. Cuv. Parascheva", ctitorită de PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe în satul Dobresti, locul său de naștere. Catedralei Neamului i-au fost de asemenea alocați aproape 70 de milioane de lei în 2020, potrivit răspunsurilor primite de la Secretariatul de Stat ca urmare a solicitărilor HotNews.ro. Instituția coordonată de Victor Opaschi este destul de discretă în a publica sumele cu care sprijină cultele religioase recunoscute oficial și nu a făcut publică nici procedura operațională prin care Secretariatul de Stat pentru Culte hotărăște căror unități de cult li se alocă finanțare din bani publici și cărora nu.

Victor OpaschiFoto: Agerpres

Pe scurt:

  • Oficialii cultelor evită să critice public SCC din simplul motiv că Opaschi le asigură fondurile necesar
  • Procedura operațională prin care SCC hotărăște căror unități de cult li se alocă finanțare din bani publici și cărora nu este publică, așa cum ar trebui
  • ”Răzvrătitul” Mavrichi (BOR) care a vorbit despre erorile de comunicare ale SCC a fost dat afară
  • Curtea de Conturi a constatat nereguli ani la rândul în finanțele SCC

În răspunsul transmis, Opaschi spune că, ”avand in vedere principiul autonomiei cultelor fata de stat si tinand cont de faptul ca unitatile de cult sunt persoane juridice de drept privat, sprijinul financiar acordat acestora de catre statul roman prin Secretariatul de Stat pentru Culte se face la cererea cultelor. Solicitarea de sprijin financiar este transmisa de catre unitatea de cult in conformitate cu prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, si ale H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. In urma consultarii reprezentantilor cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte a postat pe site-ul institutiei informatiile de interes public din solicitarile de sprijin financiar transmise de unitatile de cult. Acestea se regasesc pe prima pagina a site-ului institutiei noastre informatiile de interes public in fisierul: Situatia dosarelor de solicitare a unui sprijin financiar depuse la Secretariatul de Stat pentru Culte de catre unitatile de cult apartinand cultelor religioase. Aceasta situatie este actualizata saptamanal”, transmite SCC. Lucru adevărat, doar că in fisierul cu pricina se regăsesc doar dosarele in curs de solutionare, în niciun caz o evidență privind evidența la zi a finanțărilor, pe culte și lăcașuri finanțate.

O instituție solidă își arată eficiența în perioade delicate, cum a fost aceasta a pandemiei. Ori, reproșurile aduse SCC țin de slaba comunicare și mai ales implicarea tardivă și de suprafață în gestionarea situației.

Oficialii cultelor evită să critice public SCC din simplul motiv că Opaschi le asigură fondurile necesare salariilor prelaților și a diferitelor lucrări de renovare/amenajare a spațiilor de cult. Puțini lideri religioși sunt vocali, iar cei care îndrăznesc să-și asume opinii critice sunt maziliți. Cel mai recent caz, din ajunul Crăciunului 2020 este al consilierului patriarhal Ionuț Mavrichi.

  • În total, Mănăstirii ctitorite de Patriarhul Daniel i-au fost alocați 2,2 milioane de lei în ultimii ani, iar Catedralei Mântuirii alte 110 milioane de lei, reiese din datele transmise de SCC

În răspunsul transmis HotNews.ro, Opaschi admite că ” au existat probleme in comunicarea anumitor masuri sau in implementarea lor”, dar ”in opinia noastra acestea au fost izolate si nu au dus la tensionarea relatiilor dintre stat si culte”.

Înafara consilierului patriarhal al BOR, vocal la adresa SCC a mai fost și Viorel Iuga, președintele Uniunii Baptiste. Într-o emisiune găzduită de HotNews.ro, acesta a spus: ” Ce ne-a deranjat pe noi a fost că o perioadă de aproximativ trei luni de zile nu a existat comunicare din partea Statului- mă refer la invitarea la dialog. Statul a comunicat în mod unilateral- a luat hotărâri pe care ulterior ni le-a transmis. După o vreme s-au adresat invitații dar au fost mai mult de ochii lumii ca să poată spune că s-a auzit și poziția cultelor și că au acolo semnătura noastră sau că toate deciziile au avut și binecuvântarea noastră”.El a mai precizat: ”N-am crezut niciodată că este datoria statului să ne spună cum să ne practicăm credința în intimitate. Și este deranjant că o mare perioadă de timp reprezentanții statului tot asta ne spuneau: ce să facem noi în casele noastre și cum ne putem închina lui Dumnezeu. Asta e grija noastră, nu a Statului. Grija Statului este cum ne închinăm în public. A doua observație este că noi, baptiștii, niciodată nu am cerut favoruri. Nu doar acum în pandemie. Pe noi nu ne interesează să fim favorizați în vreun fel. Pe noi ne interesează ca Statul să nu ne privească în funcție de cultul cetățenilor ci în mod echitabil ca cetățeni egali. Eu am fost foarte deranjat că s-au călcat în picioare legi românești, legi internaționale și exact cum le spuneam colegilor mei că în pandemie nu se schimbă Sfânta Scriptură, așa îi spun și Statului că în perioada de pandemie nu se schimbă Constituția țării și nu se schimbă nici legile țării”

În același context, Ionuț Mavrichi, reprezentantul BOR, cel care a și fost demis, spunea: ”Cu stupefacție am dat de un document public, aflat pe site-ul Camerei Deputaților și elaborat la câteva zile după pelerinajul de la București, după ce fusese experiența pelerinajului de la Iași. În acest document, Secretariatul de Stat pentru Culte precizează pur și simplu că în România nicio măsură dispusă nu a interzis practici sau ritualuri religioase. Și nu pot să nu fi mirat de această formulare spusă cumva ca o concesie. Într-adevăr au existat sincope într-adevăr a existat comunicare defectuoasă, nu s-a comunicat la timp... Ceea ce se numește acum dialog e o discuție nu instituționalizată ci mai degrabă informală. Și ea are loc abia acum, la câteva luni după ce a început pandemia”

Învăluit într-un secret cvasi-total, despre banii publici pe care instituția coordonată de Victor Opaschi îi gestionează aflăm mai degrabă din rapoartele Curții de Conturi.

În cel mai recent, cel pe 2018, Curtea de Conturi a constatat că examinarea documentelor a confirmat unele deficiențe privind modul de stabilire și acordare a veniturilor de natură salarială a personalului Institutului Național pentru Studierea Holocaustului

În 2017, ”pe baza concluziilor formulate în urma misiunii de audit financiar al contului de execuție și al bilanțului contabil, încheiate pentru exercițiul bugetar 2017 a fost exprimată o opinie contrară. Conducerea SSC și-a însușit și asumat concluziile auditului financiar, motiv pentru care nu a exprimat un punct de vedere divergent, nu a formulat obiecțiuni și nici contestație la decizia emisă de Curtea de Conturi, prin care au fost dispuse măsuri de finalizare a acțiunilor demarate și de remediere a deficiențelor constatate”, arată Curtea de Conturi.

În 2016, ” examinarea situațiilor financiare întocmite de Secretariatul de Stat pentru Culte a relevat existența în continuare a unor deficiențe privind modul de operaționalizare a componentei „Sprijin financiar acordat pentru salarizarea personalului clerical din țară”, în sensul că, în procesul de acordare/justificare a sprijinului financiar, SSC nu s-a asigurat, în toate cazurile, că datele transmise de unitățile de cult sunt suficiente și complete, astfel încât să ofere o bază exactă, clară, actualizată în conformitate cu noile reglementări legale, pentru a determina corect cuantumul sumelor alocate beneficiarilor. Spre exemplu, unele decizii de încadrare a personalului, întocmite și transmise de unele unități de cult către SSC, conțin informații insuficiente referitoare la durata studiilor superioare absolvite de personalul clerical angajat sau date insuficiente cu privire la condițiile de încadrare: grad, gradație, vechime în specialitate etc., în contextul în care HG nr. 582/2016 prevede niveluri diferite de salarizare în funcție de durata studiilor absolvite”.

În 2015, ”în urma verificării modului de justificare, înregistrare și raportare a sprijinului financiar repartizat unităților de cult în cadrul Programului bugetar „Lăcașuri de cult”, pentru care au fost alocate fonduri publice în cuantum de 177.097 mii lei, au rezultat deficiențe generate de neconcordanțe și/sau neconformități cu reglementările legale care guvernează acest domeniu de activitate, astfel: nu s-a recuperat în termenul legal sprijinul financiar acordat unor unități de cult, în situația în care sumele alocate nu au fost justificate, conform cerințelor legale, măsurile de recuperare a acestui sprijin financiar fiind aplicate cu întârziere de către utilizatori; în unele cazuri, deconturile au fost întocmite necorespunzător, fără respectarea termenului legal și a cerințelor de formăși conținut prevăzute de reglementările legale; deconturile de cheltuieli depuse la SSC de către unitățile de cult pentru justificarea sprijinului financiar alocat nu au fost înregistrate cronologic și sistematic. Modalitatea de înregistrare extra bilanțieră a acestor operațiuni, în contul „Alte valori în afara bilanțului”, nu oferă informații în timp real privind sumele alocate de SSC unităților de cult și nejustificate, iar soldul contului nu reflectă întocmai valoarea obligațiilor financiare ale unităților de cult rămase de justificat la un moment dat; nu s-a înregistrat în evidența contabilă a SSC titlul executoriu reprezentând sprijin financiar în valoare de 65 mii lei, stabilit de instanța de judecată în sarcina unei unități de cult; se mențin neconcordanțe între datele/informațiile tehnice referitoare la terenuri și imobile înscrise în hotărâri de guvern la data intrării în administrarea SSC și cele înscrise în hotărâri de guvern la data ieșirii din administrarea SSC”

În noiembrie 2019, secretarul de stat Victor Opaschi a asistat fără să schițeze vreun gest de revoltă (sau să își ceară scuze ulterior) la umilirea diplomaților americani la Constanța cu ocazia unui eveniment organizat de Cultul Musulman din România? Acest incident este consemnat în cadrul Raportului pe Libertate Religioasă în România pe anul 2019 și publicat de Departamentul de Stat al SUA în iunie 2020 și aduce prejudicii parteneriatului strategic al țării noastre cu SUA. Întrebați de HotNews.ro care a fost reacția lor la acest nefericit incident, oficialii Ministerului Afacerilor Externe au dat un răspund mai degrabă diplomatic. ”Evenimentul la care faceți referire nu a fost unul oficial, organizat de către Ministerul Afacerilor Externe sau o altă autoritate guvernamentală. Organizatorul evenimentului a adresat scuzele sale Ambasadei SUA și diplomatului american. Deși MAE nu a fost reprezentat sau invitat la eveniment, au fost întreprinse demersurile diplomatice necesare pentru evitarea unor astfel de situații pe viitor”, se arată în răspunsul MAE transmis HotNews.

  • Cine este Victor Opaschi, secretarul de Stat care coordonează Secretariatul de Stat pentru Culte:

Potrivit Deutsche Welle, liderul Bisericii Ortodoxe Române s-a împotrivit înlocuirii de la șefia Secretariatului de Stat pentru Culte a lui Victor Opaschi, umbra lui Ion Iliescu și demnitar acuzat de simpatii filoruse. Victor Opaschi și este, din 2013, șeful Secretariatului de Stat pentru Culte (SSC).

Cel care l-a adus pe Opaschi în guvern este Victor Ponta, în mai 2012, când l-a instalat secretar de stat pentru cultură si culte în Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, iar în februarie 2013 l-a transferat la șefia Secretariatului de Stat pentru Culte.

Anterior, Victor Opaschi a fost consilier de stat pentru cultură și culte în ambele mandate de președinte al României ale lui Ion Iliescu și consilier personal al acestuia, în perioada în care a fost președinte al PDSR.

Prezența lui Victor Opaschi în fruntea Secretariatului de Stat pentru Culte (SSC) este o ciudățenie, având în vedere că, înainte de 1989, el a lucrat la instituția comunistă al cărei scop era oprimarea Bisericii Ortodoxe Române (BOR) și a cultelor religioase de pe teritoriul României: Departamentul Cultelor.

  • Întrebările adresate de HotNews.ro:

În baza legii 544/2001 vă rog respectuos să răspundeți la următoarele întrebări și solicitări de informații de interes public:

1. De ce nu aveți postate pe siteul instituției informațiile privind bugetele alocate pentru unitățile de cult din România? Conform legii nr. 544/2001, acest lucru este o atât obligație legală, cât și principala activitate a instituției pe care o conduceți. Nerespectarea ei poate atrage consecințe juridice.

2. Vă rog să-mi puneți la dispoziție graficul finanțărilor pentru următoarele obiective de cult în perioada 2010-prezent: Mănăstirea Dobrești, comuna Dobrești, județul Timiș, Catedrala Mântuirii Neamului din București și Patriarhia Română.

3. Proporția anuală de monumente istorice sprijinite financiar din totalul de lăcașuri de cult în perioada 2010-prezent.

4. Numărul de biserici monumente istorice aparținând Biserici Luterane de Confesiune Augustană pentru care ați făcut alocări bugetare în perioada 2010-prezent.

5. Doresc să îmi atașați în copie procedura operațională prin care Secretariatul de Stat pentru Culte hotărăște căror unități de cult li se alocă finanțare și cărora nu. Cine din interiorul instituției hotărăște alocarea de fonduri și care este implicarea directă în acest proces a secretarului de stat?

6. Pandemia a adus cea mai intensă tensionare a relațiilor dintre culte și stat. La câte conferințe de presă și emisiuni TV a participat secretarul de stat Victor Opaschi în perioada martie 2020-prezent pe tema restricțiilor aplicare în domeniul vieții religioase?

7. Conform unei adrese pe care ați trimis-o ca răspuns la o interpelare parlamentară în data de 2 noiembrie a.c. susțineți nici mai mult, nici mai puțin că „nicio măsură dispusă nu interzice practici, ritualuri sau slujbe religioase” (http://www.cdep.ro/interpel/2020/r11311A.pdf ). Reprezentanții cultelor religioase cu care am vorbit sunt absolut siderați de acest document semnat de dumneavoastră. În plus, e suficient să vă menționez faptul că în timpul stării de urgență în România a fost total interzis accesul în cimitire. Deci, și parastasele la mormintele celor dragi. Putem exemplifica apoi pe pelerinajele, împărtășirea credincioșilor ortodocși și multe ale ritualuri și practici religioase. Cum este posibil să faceți astfel de afirmații total neacoperite de adevăr în documente oficiale pe care le semnați și le trimiteți Parlamentului României?

Răspunsurile SCC le găsiți aici.