Autoritățile vor să modifice legea privind Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar (FGDB). Adică instituția care garantează că îți primești banii din bancă dacă aceasta intră în faliment, de exemplu, în limita a 100.000 euro. În acest sens, Ministerul Finanțelor a făcut un proiect de Lege care vine cu multe schimbări.

Ministerul FinantelorFoto: Ministerul Finantelor Publice

Proiect modificare lege garantare depozite

Modificări în legătură cu resursele financiare ale FGDB (conform notei de fundamentare):

◦ extinderea ariei de utilizare a resurselor financiare, respectiv clarificarea faptului că din resursele financiare ale FGDB se asigură nu doar rambursarea împrumuturilor contractate de FGDB, ci și acoperirea costurilor asociate acestora (comisioane, dobânzi etc.)

◦ lărgirea sferei resurselor financiare ale FGDB prin includerea împrumuturilor cu caracter preventiv de la instituții financiare internaționale/instituții de credit, care pot fi contractate de FGDB cu garanția statului, anterior producerii vreuneia dintre situațiile care impun folosirea acestor resurse, în scopul întăririi capacității FGDB de a asigura un nivel adecvat de resurse financiare pentru plata compensațiilor sau pentru finanțarea măsurilor de rezoluție a instituțiilor de credit participante

◦ instituirea posibilității ca BNR să acorde FGDB împrumuturi pe termen scurt prin operațiuni de tip repo pentru furnizarea de lichiditate, în condițiile prevăzute de reglementările băncii centrale pentru acest tip de tranzacții, având în vedere lipsa de adâncime a pieței secundare a titlurilor de stat care face foarte dificilă lichidizarea acestor active la nevoie

Proiectul mai prevede extinderea ariei depozitelor acoperite ce beneficiază de protecție peste plafonul standard de acoperire (echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro) prin includerea a încă două categorii de depozite, respectiv cele rezultate ca urmare a căsătoriei sau divorțului, în vederea oferirii deponenților aflați în situațiile respective a unei protecții echivalente cu cea asigurată în alte state membre ale Uniunii Europene.

Numirea membrilor Comitetului director să fie făcută de către Consiliul de supraveghere al FGDB.

S-a prevăzut obligativitatea constituirii anuale a unui fond de rezervă statutară până la atingerea unui nivel care să asigure acoperirea cheltuielilor FGDB estimate pentru o perioadă de 5 ani și, în situații excepționale, completarea sistemului de finanțare a cheltuielilor de funcționare ale FGDB cu o taxă specială percepută instituțiilor de credit, aprobată de BNR.

Proiectul se mai referă la asigurarea condițiilor care să permită, în termenul de 5 zile prevăzut de Lege, pe de o parte Guvernului emiterea de garanții care să acopere în procent de 100% împrumuturile contractate de FGDB, inclusiv dobânzile și comisioanele aferente, iar pe de altă parte MF să lanseze împrumuturi de stat dacă vărsămintele din privatizare sunt insuficiente.