Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a actualizat ghidul pentru cei care obțin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal. Conform Fiscului, aceastã categorie de contribuabili poate gãsi informații deosebit de utile privind obligațiile fiscale referitoare la declararea, impozitarea și plata contribuțiilor datorate pentru veniturile obținute din arendarea bunurilor agricole aflate în patrimoniul personal.

Noul site ANAFFoto: ANAF

Ghid pentru cei care obțin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal (click pentru a deschide)

Potrivit acestuia, venitul net din arendă se stabilește la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

Pentru recunoașterea deductibilității cheltuielii în cotă de 40% din venitului brut arendatorul nu este obligat să prezinte organului fiscal documente justificative.

“Cheltuiala deductibilă aferentă venitului, stabilită în cota forfetară de 40% aplicată la venitul brut, reprezintă uzura bunurilor închiriate și cheltuielile ocazionate de întreținerea și repararea acestora, impozitele și taxele pe proprietate datorate potrivit legii, comisionul reținut de intermediari, primele de asigurare plătite pentru bunul cedat spre folosință, respectiv eventuale nerealizări ale veniturilor din arendare scontate, generate de condiții naturale nefavorabile, cum ar fi: grindina, seceta, inundații, incendii și altele asemenea”, menționează sursa citată.