Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) are câteva obiective stabilite pentru 2021, conform unui raport care însoțește proiectul de buget pe acest an. Un obiectiv ține de controlul comerțului electronic. Astfel, structura nou creată (Direcția Comerț Electronic) va continua Operațiunea “Mercur" în ritm accelerat. Aceasta va fi extinsă pentru asigurarea fiscalizării încasărilor provenite din vânzările on-line de bunuri și servicii, fiind cea mai amplă acțiune în domeniul comerțului electronic nefiscalizat.

Sediu ANAFFoto: Hotnews

În ceea ce privește prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, pe lângă Mercur, ANAF mai are în vedere:

• actualizarea permanentă a registrului riscurilor în urma analizării schimbărilor intervenite în cadrul economico social, ca urmare a operaționalizării Direcției Generale de Management a Riscului.

• Identificarea și abordarea timpurie a riscurilor de neconformare cu implementarea de instrumente noi pentru organele fiscale :

- Desk-audit - dezvoltarea componentei de control fiscal ce vizează verificarea documentară de către structurile cu atribuții de inspecție fiscală, structurile cu atribuții de antifraudă fiscală (începând cu anul 2020) si de către structurile cu atribuții de verificare a situatiei patrimoniale personale în acțiuni de prevenire și conformare. Ca urmare a

efectuării verificării documentare, organul fiscal va emite o decizie de impunere, sub rezerva verificării ulterioare;

- Implementarea SAF-T (fișierul standard internațional de control) în sistem pilot la marii contribuabili, rolul acestuia fiind de raportare standardizată a unor informații financiare, de a simplifica astfel, interacțiunea contribuabililor cu autoritățile fiscale, principalul avantaj fiind facilitarea identificării corecte și a sancționării ferme a comportamentelor neconforme.