Așa cum am mai spus, anul trecut a fost o modificare pe Codul fiscal care punea probleme firmelor turcești. Era vorba de lista jurisdicțiilor necooperante și nedeductibilitatea tranzacțiilor, România fiind singura țară care aplica așa ceva în cazul Anexei II. După întâlnirea ambasadoarei din Turcia cu Ministrul Finanțelor, acesta din urmă a spus că va modifica de urgență. A apărut un proiect în dezbatere la începutul acestei luni, dar între timp au fost modificări, precum cea referitoare la construcții, care a fost eliminată. Acesta mai conține și alte măsuri fiscale.

HotNews.roFoto: Hotnews

Redăm mai jos principalele informații din noua varianta a proiectului.

Proiect OUG masuri fiscale și contabilitate (click pentru a deschide)

(O parte din informațiile de mai jos sunt extrase din noua notă de fundamentare)

1. Legat de Turcia.

Ţinând cont de sistemele de calcul ale impozitului pe profit, respectiv trimestrial/anual, precum şi faptul că, rezultatul fiscal se calculează cumulat de la începutul anului fiscal, se propun reguli fiscale tranzitorii pentru aplicarea unitară a regimului fiscal aferent cheltuielilor înregistrate de la începutul anului 2021, pentru tranzacţiile cu statele din anexa II a listei UE jurisdicțiilor necooperante, în sensul că acestea sunt cheltuieli deductibile, potrivit prevederilor art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Practic nu se mai ia în considerare Anexa II.

De asemenea, s-a făcut o precizare (față de proiectul inițial) vizavi de anexa I, legată de menţinerea nedeductibilităţii la calculul rezultatului fiscal a cheltuielilor înregistrate de contribuabilii plătitori de impozit pe profit care efectuează tranzacţii cu o persoană situată într-un stat din acea Anexă.

Acum se precizează tranzacţiile care intră în sfera de aplicare, respectiv faptul că măsura se aplică pentru tranzacţiile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021 şi numai în situaţia în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacţii care nu au un scop economic.

2. Se modifică reglementările privind veniturile din salarii, neimpozabile şi care nu se cuprind în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii, astfel:

- eliminarea sintagmei „de odihnă” în cazul veniturilor neimpozabile reprezentând contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihnă, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, având în vedere situaţiile în care angajatorul poate deconta contravaloarea acestor servicii şi în alte perioade decât concediului de odihnă (concediului medical sau recuperare, ş.a);

- extinderea acordării avantajelor neimpozabile prin completarea posibilităţii acordării acestora conform regulamentelor interne.

3. Se clarifică tratamentul fiscal aplicabil veniturilor de natură salarială neimpozabile şi care nu se cuprind în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii în cazul celor primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget în sensul neimpozitării şi neincluderii în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii a contravalorii serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora acordate de angajator, în măsura în care valoarea totală a acestora, într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nu depăşeşte nivelul unul câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate, pentru aplicarea unui regim fiscal unitar tuturor beneficiarilor unor astfel de avantaje.

4. În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, se propune ca termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fâră personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale să fie până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent.

5. Se propune ca în 2021 termenul de depunere a declarației anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței să fie data de 15 aprilie (este vorba despre cele de la art 107. alin 5 și art 125 alin. 4 din Codul Fiscal – aici intră, de exemplu, asocierile, cu excepţia celor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit.

6. Se modifică anumite prevederi pentru a putea fi implementat noul plafon de 4,5 milioane lei pentru sistemul de TVA la încasare, precum și pentru instituirea posibilității exercitării opțiunii pentru aplicare oricând în cursul anului.

(De precizat că plafonul a fost modificat de la 2,25 milioane lei la 4,5 milioane lei prin Legea 296/2020, dar era anulată de alte prevederi ale Codului fiscal. Acum practic se rezolva problema)

7. Tichetele cadou acordate cu alte ocazii decât Paște, Crăciun etc. nu vor mai fi scutite de contribuții.

8. Alte schimbări se referă la reglementările contabile:

• completarea prevederilor legii contabilităţii sub aspectul ariei de aplicabilitate a acesteia, prin menţionarea expresă a persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum şi a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;

• reformularea prevederilor cu privire Ia entităţile pentru care reglementările contabile sunt emise de către BNR, în condiţiile în care există unele categorii de entităţi care nu sunt prevăzute expres de legea-contății. Sunt completate, corespunzător, categoriile de juridice de interes public obligate, potrivit legii, să auditeze situaţiile financiare anuale;

• reformularea, pentru claritate, a prevederilor referitoare la situaţiile în care poate interveni reorganizarea persoanei juridice, caz în care se impune întocmirea de situaţii financiare.