Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna ianuarie a anului 2021 a fost de 474.000. Pe sexe, rata şomajului la bărbaţi (5,7%) a fost mai ridicată decât în cazul femeilor (5,5%). Începând cu anul 2021 metodologia Anchetei forței de muncă în gospodării a fost revizuită pentru a răspunde cerințelor noilor regulamente europene intrate în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021. Aceste modificări generează un impact sesizabil asupra estimațiilor - în special asupra numărului populației ocupate (și implicit asupra numărului populației active - care este numitorul indicatorului „rata șomajului”). Din acest motiv datele provizorii publicate pentru luna ianuarie 2021 NU sunt comparabile cu cele publicate pentru perioadele anterioare, atrage atenția INS.

HotNews.roFoto: Hotnews

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,4% pentru luna ianuarie 2021 (4,6% în cazul bărbaţilor şi 4,2% în cel al femeilor).

Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezenta 73,9% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna ianuarie 2021.

Începând cu anul 2021, persoanele care produc bunuri agricole destinate exclusiv sau majoritar auto-consumului nu mai fac parte din populația ocupată.

Tot de la începutul anului a intrat in vigoare un nou regulament-cadru privind statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane (Regulamentul (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 octombrie 2019). Acesta, împreună cu regulamentele delegate și de implementare emise în aplicarea lui constituie noua bază legală a Anchetei Forței de Muncă în gospodării –AMIGO (Labour Force Survey -LFS) și a cercetări „Șomajul BIM cu periodicitate lunară”.

Aceste modificări legislative aduc o serie de schimbări metodologice importante care au drept scop îmbunătățirea comparabilității rezultatelor între statele membre ale UE (o nouă definiție a ocupării, modificarea metodei de colectare, chestionar standardizat utilizat pentru colectarea datelor etc.).

Până la finalul anului, INS va produce și disemina, suplimentar, serii corectate (comparabile în timp) pentru perioada 2009-2020.