Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna ianuarie a anului 2021 a fost de 474.000. Pe sexe, rata şomajului la bărbaţi (5,7%) a fost mai ridicată decât în cazul femeilor (5,5%). Începând cu anul 2021 metodologia Anchetei forței de muncă în gospodării a fost revizuită pentru a răspunde cerințelor noilor regulamente europene intrate în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021. Aceste modificări generează un impact sesizabil asupra estimațiilor - în special asupra numărului populației ocupate (și implicit asupra numărului populației active - care este numitorul indicatorului „rata șomajului”). Din acest motiv datele provizorii publicate pentru luna ianuarie 2021 NU sunt comparabile cu cele publicate pentru perioadele anterioare, atrage atenția INS.

Desi exista tot multe locuri de munca, acestea nu absorb someriiFoto: sxc.hu

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,4% pentru luna ianuarie 2021 (4,6% în cazul bărbaţilor şi 4,2% în cel al femeilor).

Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezenta 73,9% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna ianuarie 2021.

Începând cu anul 2021, persoanele care produc bunuri agricole destinate exclusiv sau majoritar auto-consumului nu mai fac parte din populația ocupată.

Tot de la începutul anului a intrat in vigoare un nou regulament-cadru privind statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane (Regulamentul (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 octombrie 2019). Acesta, împreună cu regulamentele delegate și de implementare emise în aplicarea lui constituie noua bază legală a Anchetei Forței de Muncă în gospodării –AMIGO (Labour Force Survey -LFS) și a cercetări „Șomajul BIM cu periodicitate lunară”.

Aceste modificări legislative aduc o serie de schimbări metodologice importante care au drept scop îmbunătățirea comparabilității rezultatelor între statele membre ale UE (o nouă definiție a ocupării, modificarea metodei de colectare, chestionar standardizat utilizat pentru colectarea datelor etc.).

Până la finalul anului, INS va produce și disemina, suplimentar, serii corectate (comparabile în timp) pentru perioada 2009-2020.