Plafonul garanțiilor emise la Noua casă va fi de 1,5 miliarde lei, conform unui proiect de Hotărâre al Ministerului Finanțelor. Prin proiect se propune ca beneficiarii să aibă obligația să încheie polițe de asigurare împotriva tuturor riscurilor potrivit normelor interne proprii ale finanțatorilor, pe toata durata finanțării garantate la o valoare acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață comunicată de finanțatori prin solicitarea de garantare.

Constructii locuinteFoto: Hotnews

Proiect plafon noua casa și asigurare

Drepturile derivând din polița de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor, și a finanțatorului, beneficiarul fiind ținut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator.

În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a locuinţei in conditiile sus-mentionate, finanţatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinţei pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar”.