În luna ianuarie 2021, salariul mediu net a fost 3.395 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 225 lei (-6,2%), au transmis vineri oficialii Institutului Național de Statistică. Cele mai mari salarii se mențin cele din IT&C (8107 lei), iar cele mai mici în HoReCa (1732 lei). Administrația publică se menține în top 10 al celor mai bine plătiți angajați, cu 5051 lei net în ianuarie, deși în ansamblu, ianuarie a adus scăderi ale salariilor nete față de decembrie: în sănătate şi asistenţă socială (-2,6%), în administraţie publică (-1,3%), respectiv în învăţământ (-1,1%). Aceste scăderi se datorează primelor anuale care au mărit veniturile salariale în decembrie.

Diferentele dintre salariile din sectorul public si privat crescFoto: Pixabay

Mai jos, graficul cu topul salarizării nete (pe medie) din ianuarie (click pe imagine pentru a o mări):

În luna ianuarie 2021, în majoritatea activităţilor nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut faţă de luna decembrie ca urmare a acordării de prime pentru sărbătorile de iarnă sau altor asemenea prime.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• între 16,0% şi 24,0% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea produselor din tutun, transporturi pe apă, alte activităţi extractive, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, industria metalurgică, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;

• între 11,5% şi 15,5% în telecomunicaţii, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, tranzacţii imobiliare, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, cercetare-dezvoltare, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), activităţi de editare, extracţia minereurilor metalifere, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, colectarea şi epurarea apelor uzate, captarea, tratarea şi distribuţia apei;

• între 7,5% şi 11,0% în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea echipamentelor electrice, extracţia cărbunelui superior şi inferior, fabricarea produselor textile, construcţii, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), fabricarea băuturilor, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice.

Creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat în sectorul economic, la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2, după cum urmează:

• în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (+5,4%), ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime anuale sau pentru performanţe deosebite);

• în hoteluri şi restaurante (+2,8%), respectiv în activităţi de spectacole, culturale şi recreative (+2,1%), ca urmare a reluării activităţii anumitor agenţi economici, aplicării prevederilor legale , încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), precum şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie.

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, astfel: în sănătate şi asistenţă socială (-2,6%), în administraţie publică (-1,3%), respectiv în învăţământ (-1,1%).