Investiţiile străine directe au însumat 363 milioane euro, în ianuarie 2021, de 3,3 ori mai mici decât în aceeași lună din 2020, reiese din datele Băncii Naționale a României (BNR). Din această sumă, participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 531 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 168 milioane euro.

În luna ianuarie 2021, conform BNR, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 239 milioane euro, comparativ cu 377 milioane euro în luna ianuarie 2020.

“În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 56 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 226 milioane euro, balanța veniturilor primare și-a redus excedentul cu 31 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un deficit mai mare cu 113 milioane euro”, spune BNR.