ANAF și-a publicat strategia pentru următorii 4 ani în dezbatere publică. Multe din ideile principale au fost vehiculate în ultima perioadă de șefa instituției, Mirela Călugăreanu. Sunt câteva ținte. De exemplu, ca până în 2024 să scadă decalajul fiscal la TVA cu „până la 10%”. Un alt obiectiv este reprezentat de creșterea ponderii veniturilor colectate în PIB din perspectiva administrării fiscale cu 2,5%.

Sediu ANAFFoto: Hotnews

Un lucru atrage atenția, anume că se dorește „revenirea, până la finalul anului 2022, la nivelul înregistrat în anul 2019, pentru indicatorul Gradul de confomare la declarare și la plată”.

Strategia ANAF 2021 - 2024 (click pentru a deschide)

Prezentarea strategiei de digitalizare ANAF (pare a fi doar o prezentare, nu un document detaliat)

Angajarea a 2.000 de persoane

„Dacă în prezent există circa 2500 de posturi vacante, peste 5 ani numărul acestora va crește la 6000, ca urmare a atingerii pragului vârstei de pensionare de către unii funcționari. Este evident faptul că digitalizarea va genera o reducere a numărului de posturi vacante necesare și, ținând seama că perioada de formare a unui angajat este de minim doi ani, în perioada 2021 – 2024 este necesară ocuparea prin recrutare externă a 2000 de posturi vacante”, se arată în document.

Domeniile prioritare de ocupare a posturilor vacante cu tineri absolvenți sunt: IT, statistică, econometrie, managementul proiectelor etc.

Controalele se vor concentra mai mult asupra persoanelor fizice

Două paragrafe sunt importante:

1. Acțiuni concomitente și colaborative ale structurilor de inspecție fiscală, antifraudă fiscală și control venituri persoane fizice care să vizeze aspecte privind atât persoanele juridice implicate în activități cu caracter fraudulos, cât și identificarea și verificarea beneficiarilor reali ai acestor companii, cu posibilitatea urmăririi traseelor de fraudă și de mutare a profiturilor în alte jurisdicții.

2. Eficientizarea acțiunilor de executare silită destinate recuperării arieratelor fiscale. Având în vedere faptul că din perspectiva conformării voluntare s-au creat numeroase instrumente privind procesul de administrare fiscală, din punct de vedere al acțiunilor de executare silită destinate recuperării arieratelor fiscale și în egală măsură, în ceea ce priveste prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, acțiunile ANAF se vor derula în sistem integrat vizând atât persoanele juridice, cât și persoanele fizice care au calitatea de asociați, administratori până la beneficiarul real, în condițiile legii. Această modalitate de investigare a comportamentelor fiscale necorespunzatoare va aduce cu certitudine o eficiență sporită în ceea ce privește colectarea veniturilor la bugetul general consolidat, din sfera ANAF

Formarea profesională continuă a personalului ANAF

Documentul vorbește despre înființarea Școlii de Fiscalitate, organizată ca centru de excelență în domeniul fiscal. Această structură educațională își propune să atragă lectori de înalt nivel profesional și academic în susținerea scopului său de a livra cursuri de pregătire profesională, formare a funcționarilor publici aflați la început de carieră, efectuarea de studii și cercetare științifică în domeniul fiscalității, organizarea de seminarii și comunicări științifice.

De asemenea, își propune realizarea unor programe comune de formare profesională a angajaților din sistemul fiscal împreună cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, Camera Consultanților Fiscali, Academia de Studii Economice și cu alte unități de învățământ superior de profil.

La un moment dat scrie că 11 proiecte urmează a fi demarate în cursul anului 2021, printre care:

• Proiectul „SFERA”, care vizează actualizarea sistemelor informatice de administrare fiscală a contribuabililor și asigurarea interoperabilității acestora cu sistemele informatice ale altor instituții ale statului care dețin și pot furniza informații utile în activitatea de colectare a impozitelor și taxelor. Acest proiect va conduce la o gestionare centralizată și unitară a informațiilor referitoare la evidența contribuabililor persoane juridice.

• Proiectul „APIC” (Administrație Performantă prin Informație Consolidată), care presupune

implementarea unei platforme de tip Big Data, platformă ce va permite gestionarea unui volum masiv de date structurate și nestructurate, analiza acestora, modelarea predictivă și implementarea unui instrument informatic integrat care să asigure realizarea în mod automat a analizei de risc a

contribuabililor. Volumele masive de date provenind din surse diferite au un efect pozitiv în procesul de luare a deciziilor în timp real. Informațiile provenite din diferite surse pot fi folosite si analizate astfel încât să fie obținute răspunsuri în ceea ce privește reducerea costurilor, reducerea timpului necesar procesării sau luarea unor decizii inteligente. Proiectul reprezintă principala forță motrice a implementării și funcționării sistemului de analiză de risc al Agenției.

În total ar fi 18 proiecte, din care șapte sunt în stare avansată, dar nu știm cât de avansată și ce înseamnă asta:

• SAF-T (Standard Audit File for Taxation) - transferul electronic de date contabile și financiare de la companii către administrația fiscală (despre asta știm din declarațiile Mirelei Călugăreanu că se va începe anul acesta testarea)

• TRAFIC CONTROL - Sistemul informatic de monitorizare a tranzacțiilor intracomunitare de bunuri;

• extinderea serviciilor electronice disponibile pe portalul ANAF;

• sistemul informatic NOES (Nivelul Operativ al Executării Silite);

• sistemul informatic One Stop Shop (OSS_RO) – pachetul TVA privind comerțul electronic;

• extinderea sistemului informatic necesar realizarii schimbului de informatii fiscale între statele membre UE;

• optimizarea sistemului informatic - VIES_RO – realizarea schimbului de informații privind livrările intracomunitare

  • Sistem de management al flotei auto pentru mijloacele de transport din patrimoniul ANAF - Dezvoltarea unei aplicații informatice care să permită atât procesarea datelor, raportarea acestora, crearea unui tablou unitar cu date despre flota auto proprie, cât şi accesul eficient şi rapid la informații relevante, în vederea menținerii în stare de funcționare operativă a autovehiculelor

În rest, documentul spune că se dorește simplificarea formularelor, declarațiilor și a altor documente fiscale pentru a susține conformarea voluntară la declararea obligațiilor fiscale:

• reducerea numărului de formulare și declarații;

• simplificarea și reconceptualizarea formularelor și declarațiilor;

• simplificarea, în continuare, a fișei analitice pe plătitor.

Se mai dorește:

  • Simplificarea graduală a procedurilor vamale, conform prevederilor Codului Vamal al Uniunii.
  • Dezvoltarea serviciului de call-center, transmiterea de informări personalizate către contribuabili prin intermediul Spațiului Privat Virtual; organizarea de sesiuni de asistență pe pagina de Facebook a ANAF, dezvoltarea de noi aplicații informatice și creșterea gradului de informatizare a activităților Agenției, dezvoltarea platformei de e-learning, prin soluții tehnologice moderne de învățare la distanță.