Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de miercuri, printr-o hotărâre, integrarea în cadrul Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino" a Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare şi preluarea obiectivelor specifice deţinute de acesta, notează Agerpres.

HotNews.roFoto: Hotnews

"Criza generată de apariţia pandemiei cu virusul SARS-CoV2 cu care România, alături de întreaga lume, s-a confruntat şi se confruntă, impune accelerarea procesului de implementare a cerinţelor specifice NATO, rezultând necesitatea stabilirii unui singur pol al cercetării ştiinţifice medico-militare prin integrarea în cadrul Institutului Naţional de Cercetare 'Cantacuzino' a Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare şi preluarea obiectivelor specifice deţinute de acesta", se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Proiectul are ca obiective stabilirea activităţilor specifice pe care la va derula Institutul Cantacuzino după preluarea şi integrarea centrului, precum şi stabilirea numărului maxim de posturi şi a organigramei acestuia, mai scriu inițiatorii proiectului.

Printr-un alt proiect de hotărâre, Executivul va decide cu privire la stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2021, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare.

Astfel, în nota de fundamentare a proiectului se arată, printre altele: "pentru folosinţa de către miniştri, inclusiv de către persoanele care ocupa funcţii asimilate celei de ministru, precum şi de către miniştrii delegaţi, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţe în municipiul Bucureşti, pe durata mandatului, a imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea R.A.-A.P.P.S., se stabileşte un plafon maxim anual al cheltuielilor de cazare de 55.000 lei".

Totodată, "pentru folosinţa de către secretarii de stat şi de către persoanele care ocupă funcţii asimilate celei de secretar de stat, care nu deţin în proprietate exclusivă ori în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţe în municipiul Bucureşti, pe o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcţie, a imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea RA-APPS, plafonul maxim al cheltuielilor de cazare, aferent acestei perioade, este stabilit în limita sumei de 14.000 lei".

În cadrul şedinţei urmează să fi adoptat şi un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 286/2009 privind Codul penal şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului.

Pe agenda şedinţei de Guvern figurează şi un memorandum având ca temă aprobarea negocierii Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 100 milioane euro, pentru susţinerea proiectului "Şcoli mai sigure, incluzive şi sustenabile" şi a semnării acestuia şi acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor.

În aceeaşi şedinţă va fi prezentată şi o notă de informare cu privire la actualizarea şi monitorizarea Planului Anual de Lucru al Guvernului.