Guvernul a adoptat Hotãrârea de Guvern prin care a fost alocat un plafon al garanțiilor de 1,5 miliarde lei la Programul "Noua casă", conform unui comunicat al Ministerului Finanțelor.

HotNews.roFoto: Hotnews

Conform sursei citate, începând cu anul 2021, beneficiarii au obligația sã încheie polițe de asigurare împotriva tuturor riscurilor potrivit normelor interne proprii ale finanțatorilor, pe toatã durata finanțãrii garantate, la o valoare acceptatã de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piațã comunicatã de finanțatori prin solicitarea de garantare.

  • Aceastã prevedere se aplicã tuturor creditelor garantate în cadrul Programului, pentru polițele de asigurare încheiate dupã data intrãrii în vigoare a Hotãrârii de Guvern pentru modificarea și completarea Hotãrârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Noua Casã".

Pe parcursul anului 2020, statul a acordat 11.885 de garanții, în valoare totalã de 1,36 miliarde lei și 3.359 promisiuni de garantare, în valoare totalã de 0,45 miliarde lei.