În 2019 nu au fost recepționate scriptic, nu au fost achitate și nu au fost incluse în patrimoniu echipamentele hardware și software achiziționate de Ministerul Finanțe pentru platforma „Sistemul Electronic de Plăți al Trezoreriei Statului, de conectare și decontare în relația cu sistemul bancar”, se arată în raportul Curții de Conturi pe 2019. Asta deși au fost integrate și au funcționat la parametrii corespunzători pe platforma informatică a CNIF încă din luna decembrie 2018.

Curtea de ConturiFoto: Curtea de Conturi

“Acest fapt a generat unele cheltuieli suplimentare reprezentând dobânzi și penalități de întârziere în cuantum de 478.000 lei, stabilite pentru achitarea cu întârziere a echipamentelor și serviciilor contractate”, spune Curtea de Conturi.

Totodată, spune instituția, există riscul ca funcționarea echipamentelor și serviciilor contractate și neplătite de MFP, aferente Sistemului Electronic de Plăți, să fie sistată la cererea proprietarului de drept, generând efecte negative pe plan național, prin blocarea activității tuturor instituțiilor publice și a sistemului bancar din România, în cadrul căruia Trezoreria Statului este cel mai mare participant, prin prisma volumului și a valorii tranzacțiilor bancare.