UPDATE Cunoașterea clientelei sau enervarea ei? O bancă amenință un antreprenor român plecat în Thailanda că îi închide conturile dacă nu face dovada domiciliului de acolo, deși actele de identitate thailandeze nu menționează asta. Reacția BNR ȘI A BĂNCII

de DP     HotNews.ro
Miercuri, 31 martie 2021, 18:23 Economie | Finanţe & Bănci


Cunoasterea clientelei sau enervarea ei
Foto: Pixabay
​Cristian Amarie este un român care operează -prin intermediul unei firme - un radio pe Internet. Firma are 3 asociați, trei români din care unul e rezident în Thailanda. De aici încep necazurile. ”Banca la care au cont pretinde la actualizarea datelor un act de evidență a populației, în care să apară și pașaportul și domiciliul”, ne spune Amarie. Numai că nici cărțile de identitate thailandeze și nici pașapoartele nu au adresa de domiciliu trecută în ele. ”Am trimis băncii tot felul de acte, permis de muncă, facturi de utilități etc. Dar nici unul nu întrunește "noile criterii" ale băncii. Am ajuns la concluzia că e mai bine că respectivul asociat să iasă din societate, s-a săturat și el (și noi) de cerințele stupide ale băncii”, ne povestește antreprenorul român. De menționat că firma lui are plăți în străinătate de sub 30 de euro lunar. HotNews a stat de vorbă cu toți cei implicați: de la Banca Națională, asociații firmei și am transmis și băncii comerciale întrebări, fără a primi vreun răspuns.

Nu mi se pare normal sa fii refuzat din motive numai de bănci știute, si pe care, cu toate eforturile, nu reusesc sa le inteleg, mai spune Amariei. Firma lui își are conturile la ING, dar a încercat să-și deschidă conturi și la alte bănci, fără succes.

”Noi suntem o microintreprindere, care doar plateste niste servicii si ruleaza un radio station pe internet. Sumele pe care le platim sint pina in 500 de RON lunar (furnizori de internet, GMail, licenta drepturi, cheltuieli la bugetul de stat, contabil). Singurele plati pe care le facem in strainatate sunt: GMail 15,60 EUR/luna, si providerul de internet (Scaleway) 11,98 EUR/luna. Ma indoiesc ca declansam vreun trigger de spalare de bani la aceste sume, spune Amarie.


Am făcut o vizita acum o luna la banca, le-am spus situatia imposibila in care ne pun, cerindu-ne documente care nu exista. Răspunsul lor? Că nu vor fi de acord cu nimic care nu corespunde standardelor lor proprii, si ca vor suspenda contul de pe 31 martie (data limita). Ceea ce se va intimpla, 99,99% .

Cit timp eram acolo, au sunat pe cineva de la Bucuresti, apoi m-a sunat inapoi și mi-a spus ca el e de fapt de la persoane fizice, si ca ma va contacta cineva de la persoane juridice. Pina astazi, nu m-a contactat nimeni in afara mailurilor automate.

Orice raspuns am primit a fost declansat de cererile mele repetate de a sti statusul si de a cauta o solutie.

Am trimis probabil 10+ emailuri incercind sa inteleg ce anume doresc, ca sa putem sa ne punem in ordine si sa rezolvam problema. Raspunsul (final, au mai existat si altele) primit de la banca - cu privire la stadiul actualizarii datelor personale ale asociatilor societatii - este urmatorul:”Am discutat acum cu un departament din Bucuresti deoarece nu aveam nici un update. Din pacate, fara unul din cele de mai jos, nu ne pot ajuta. Trebuie sa avem documentele in acord cu cerintele actuale : Permis de sedere/rezidenta in acea tara; certificat de inregistrare din tara unde locuieste emis de ORI/IRI, Adeverinte emise de Ambasada, Consulat, Evidenta Populatiei/Autoritatile locale, Alte documente emise de autorittaile statului, adeverinte/documente asigurari sociale/sanitare. Am discutat cu colegii mei insa, oricata binevointa ar fi din partea noastra, fara unul din cele de mai sus, nu avem ce face”

Mentionez ca asociatul are permis de munca (nu de sedere) - nici asta nu a fost indeajuns pentru banca (pe linga pasaport romanesc, facturi de utilitati etc.).

Probabil asta este ideea bancii in combaterea terorismului si spalarii banilor, mai spune Amarie.

Practic ce ne-a deranjat si descurajat ar fi cuprins in urmatoarele puncte:

1. Actualizarea datelor personale: "actualizare" inseamna update, aducere la zi etc. - lucru care presupune o schimbare. In cazul in care nu exista nici o schimbare, pentru ce banca obliga aceasta actualizare? (Similara e situatia si cu declaratia anuala, pe cheltuiala firmei, la notar ca o societate nu reprezinta pe o alta).
Oricum, in cazul in care exista modificari ale datelor personale, structurii actionariatului etc. este obligatia legala a unui SRL de a notifica acest lucru.

2. Intelegem dorinta/obligatia bancilor de a-si cunoaste clientela, dar intre stabilirea unei relatii de afaceri unde ar putea fi cerute mai multe detalii si pina la a pretinde datele "sau blocam contul" e o distanta foarte mare. Am cautat in legislatie (219/2019) si acolo am gasit la art. 6 a) "datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora".

Nu se specifica, in schimb, ce se intimpla, ca in cazul nostru, daca un asociat prezinta date de identificare si banca nu le accepta din varii motive (proceduri interne, legislatie incompleta/interpretabila etc).

Cum se poate apara un cetatean/asociat al unui SRL, de buna credinta, de refuzul arbitrar bancii de a-i accepta documentele de identitate, pentru ca nu sint in formatul pe care doreste banca?

In cazul de fata, singura solutie, ca sa nu fie intrerupta activitatea, este ca respectivul asociat sa iasa din societate.

 • Ce spune BNR?

Reamintim că în urma sesizarilor trimise BNR, primul viceguvernator Florin Georgescu a trimis tuturor băncilor o Notă prin care le cere celor din bănci să nu mai dea vina aiurea pe BNR când refuză clienții, să aibă o atitudine mai amiabilă cu ei și să-i considere parteneri, nu potențiali teroriști financiari. Reprezentanții instituției spun că e o interpretare exagerată a legii de către bancă

În cazul de mai sus, răspunsul primit de la Direcția de Supraveghere este următorul:
”Referitor la întrebările adresate de dumneavoastră: În ceea ce privește speța particulară prezentată, precizăm faptul că legislația nu impune obținerea informațiilor privind domiciliul beneficiarului real (acționar care deține cel puțin 25% din acțiuni/drepturile de vot) decât în ceea ce privește țara în care acesta locuiește.

Astfel, potrivit dispozițiilor art.10 alin.(1) coroborate cu cele ale art. 9 alin.(3) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (emis în baza dispozițiilor art.59 alin.(1) și (3) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care transpune în legislația națională prevederile Directivelor (UE) 2015/849 și (UE) 2018/843), informaţiile minime referitoare la beneficiarul real includ natura relației care a generat calificarea în această calitate, numele și prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar, tara în care locuiește, cetățenia, natura activității pe care o desfășoară, încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deținerea calității de membru al familiei unei persoane expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.

Potrivit prevederilor art. 12 alin.(2), coroborate cu cele ale art.11 din același Regulament, instituțiile verifică informațiile privind beneficiarul real al clienților persoane juridice pe baza unor documente care provin din surse credibile și independente precum diferite autorități ale statului sau alte surse externe cu caracter privat ori, dacă acest lucru nu este posibil, prin alte metode corespunzătoare, a căror folosire este lăsată de legiuitor la latitudinea entităților raportoare.

Trebuie precizat însă că actualul cadru de reglementare este caracterizat de abordarea pe bază de risc. Normele interne ale instituțiilor de credit, prin care acestea stabilesc mecanismele și măsurile implementate pentru respectarea obligațiilor legale, trebuie să fie adaptate la natura și volumul activității desfășurate, fiecare instituție de credit având posibilitatea de a stabili condiții mai restrictive decât cele prevăzute expres de legislație, în funcție și de apetitul la risc, capacitatea de administrare a acestuia, procedurile la nivel de grup etc.

Legea nr.129/2019 stabilește atât obligația de actualizare a datelor clienților (art.14 teza a doua), cât și faptul că, atunci când entitatea raportoare nu este în măsură să aplice măsurile de cunoaștere a clientelei, aceasta nu trebuie să inițieze sau continue relația de afaceri (art.11 alin.(9)). Măsurile de cunoaștere a clientelei trebuie să permită inclusiv identificarea beneficiarului real și adoptarea de măsuri rezonabile pentru a verifica identitatea acestuia, iar entitatea raportoare are obligația să se asigure că documentele, datele sau informațiile deținute sunt actualizate și relevante (art.11 alin.(1) lit.b) și d) – teza finală).

Prevederile Regulamentului nr.2/2019 impun băncilor să elaboreze propriile norme de cunoaștere a clientelei, inclusiv din perspectiva stabilirii regulilor de încetare a relației de afaceri, a nivelului ierarhic de aprobare a unei astfel de decizii, precum și a elementelor minime pe care trebuie să le conțină comunicarea către clientul în cauză.
Prin urmare, băncile beneficiază de instrumentele juridice necesare pentru gestionarea adecvată a problematicii în discuției, dar, așa cum rezultă din sesizările primite pe acest subiect, caracterul ambiguu al comunicării în relația cu clienții conduce la creșterea expunerii acestora la riscul reputațional”

BNR admite că în urma sesizărilor primite și având în vedere importanța accesului la serviciile financiare, Banca Națională a României a întreprins o serie de măsuri, în limitele permise de cadrul normativ si a comunicat instituțiilor de credit că, în contextul stării de urgență, pot exista motive legitime pentru care clienții nu pot întreprinde anumite demersuri în procesul de actualizare a datelor, circumstanțe în care procesele obișnuite pentru gestionarea acestor situații (inclusiv încheierea relației de afaceri) ar putea fi neadecvate.

Tot în contextul restricțiilor de deplasare, Banca Națională a României a comunicat că deschiderea de relații prin mijloace de comunicare la distanță, chiar în absența semnăturii electronice, nu implică automat aplicarea măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei.

Totodată, au fost transmise instituțiilor de credit recomandări în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare pentru promovarea unei conduite profesionale a personalului instituțiilor de credit în relație cu clienții acestora, astfel încât să fie asigurată informarea corectă a acestora, prin raportare concretă la legislația incidentă domeniului prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. În acest context, au fost reiterate și elementele comunicate anterior conducerii executive a instituțiilor de credit, potrivit căreia suspendarea unor servicii sau închiderea relației de afaceri trebuie decisă doar în ultimă instanță, dacă, în urma analizelor proprii ale băncii, rezultă că aceste măsuri sunt necesare pentru administrarea riscurilor aferente, potrivit normelor interne specifice fiecărei instituții. Gestionarea închiderii unor relații de afaceri trebuie realizată cu respectarea întocmai a tuturor prevederilor legale incidente.

Recent, a fost solicitată efectuarea unor sesiuni de instruire particularizate la problematica în discuție, cu personalul implicat în relația cu clienții și, după caz, completarea corespunzătoare a normelor proprii, astfel încât să fie asigurată gestionarea adecvată a situațiilor care fac obiectul prezentei corespondențe, pentru evitarea oricăror erori, abuzuri sau neînțelegeri care pot conduce, pentru clienți la perturbării nejustificate a accesului la serviciile financiare.


Ce spun reprezentanții ING:


”Potrivit Regulamentului BNR nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (articolul 8, aliniatul 3) băncile trebuie să solicite și să verifice un set minim de informații despre beneficiarul real al clientului, printre care și țara în care acesta locuiește. În cadrul aceluiași Regulament (articolul 5, aliniatul 2, litera f) se specifică faptul că băncile, în temeiul abordării bazate pe risc, au dreptul de a stabili condiții în plus, pe lângă minimul prevăzut în legislație, prin propriile norme interne de cunoaștere a clientelei. Astfel, informația solicitată privind domiciliului beneficiarului real al clientului persoană juridică se află în setul de informații și documente solicitate de către ING pentru actualizarea datelor tuturor clienților persoane juridice (indiferent de sumele care acesta le transferă/încasează), listă care poate fi consultată public, pe site-ul ing.ro.”, a transmis joi bancaCiteste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

35798 vizualizari

 • +28 (56 voturi)    
  ING (Miercuri, 31 martie 2021, 18:35)

  Fides [utilizator]

  Si tragi apa. Leul olandez este doar un camatar versat.
  • +11 (23 voturi)    
   Ai pata pusa degeaba ... (Miercuri, 31 martie 2021, 19:01)

   gamma [utilizator] i-a raspuns lui Fides

   " Firma lui își are conturile la ING, dar a încercat să-și deschidă conturi și la alte bănci, fără succes."
   E aceeasi situatie peste tot , usor enervanti , mai ales din cauza frecventei update-urilor . Daca vrei sa vezi dezastru , cauta sa descoperi cautand pe google cum e sa fii furat "pe persoana fizica" de angajatul bancii direct din cont si cat timp iti trebuie sa recuperezi in justitie , partial , paguba .
   • +9 (13 voturi)    
    wise.com sau revolut (Miercuri, 31 martie 2021, 22:46)

    ccipri [utilizator] i-a raspuns lui gamma

    incercati wise.com sau revolut.com ,
    in foarte scurt timp puteti avea un business account.
    Costuri foarte mici, si ambele merg de minune, poti avea cont in diverse monede. Contul in euro este cu sepa.
    Contul revolut suporta si instant sepa, deci, daca si contul destinatar suporta instant sepa, ceea ce aproape toate conturile business in euro din europa o fac, atunci transferul ajunge in cateva secunde la destinatar. Asa facem noi, cumparam marfa din austria, in cateva secunde ajung banii in furnizor. Ai nevoie sa retragi bani din firma in contul personal revolut? In cateva secunde au ajuns.
    Schimbul valutar este iarasi foarte bun, si la revoult si la wise.com .. lista e lunga de vantaje. La revoult imi place si costumer support, orice problema am 24/24 se rezolva rapid prin functia de chat din aplicatia revolut.
    Lista avantajelor e foarte lunga, si in plus, un cont revolut, nu prea poate fi blocat de catre insitutiile romane.
    Firma care se ocupa cu radio pe internet, dar nu stie de transferwise (acum doar wise) si de revolut????
    • -12 (18 voturi)    
     Revolut = Rusia (Miercuri, 31 martie 2021, 23:05)

     un domn [utilizator] i-a raspuns lui ccipri

     Chiar atat poti ?
     • +1 (9 voturi)    
      Comentariu sters de utilizator (Joi, 1 aprilie 2021, 7:23)

      [anonim] i-a raspuns lui un domn

      • -1 (7 voturi)    
       mda (Joi, 1 aprilie 2021, 11:57)

       un domn [utilizator] i-a raspuns lui

       unde stau slugile lui Putin in siguranta ? la Londra breh ! mai bine citeste, documenteaza te !
    • +3 (5 voturi)    
     Comentariu sters de utilizator (Joi, 1 aprilie 2021, 8:33)

     [anonim] i-a raspuns lui ccipri

  • +5 (13 voturi)    
   :) (Miercuri, 31 martie 2021, 19:29)

   Xorciser [utilizator] i-a raspuns lui Fides

   Eu as zice ca e Unicredit, dar ramane sa vedem :)
  • -20 (30 voturi)    
   ING nu este Supravegheata de BNR, este o Sucursala (Miercuri, 31 martie 2021, 19:42)

   un domn [utilizator] i-a raspuns lui Fides

   Fara Raspundere in ceea ce priveste Depozitele Clientilor.
   Daca ramai fara bani, BNR nu te poate ajuta in cazul ING, respectiv Fondul de Garantare NU functioneaza in cazul ING
   • +6 (16 voturi)    
    Chiar nu (Miercuri, 31 martie 2021, 21:15)

    Remarque [utilizator] i-a raspuns lui un domn

    ING garanteaza depozitele clientilor sai chiar prin Fondul de garantare, la care participa. Conditiile sunt aceleasi ca la alte banci, depozite de 100.000 EUR per client. Imi pare rau ca de data asta sunt contra, insa am zis ca poate opinia mea ajuta. Cunosc bine banca, inside and out.
    • +2 (12 voturi)    
     :) (Miercuri, 31 martie 2021, 21:26)

     Xorciser [utilizator] i-a raspuns lui Remarque

     Pentru claritate banii depuși la ING sunt garantați de Fondul de Garantare din Olanda...

     Nu din Romania.
  • +2 (6 voturi)    
   de ce (Miercuri, 31 martie 2021, 22:02)

   Cetateanu [utilizator] i-a raspuns lui Fides

   De ce crezi ca BCR e mai buna ? sau...
  • +6 (14 voturi)    
   Da, confirm (Joi, 1 aprilie 2021, 0:00)

   Gojifruit [utilizator] i-a raspuns lui Fides

   ING este de departe cea mai tampita banca cu cele mai stupide cerinte. Am renuntat la ei dupa ce ma puneau sa ii sun si sa le explic de ce vreau sa fac fiecare plata. Cica aveam internet banking. Dar trebuia sa ii sun si ma explic ca sa faca platie.
  • -2 (2 voturi)    
   Incearca la CEC (Joi, 1 aprilie 2021, 17:55)

   AliKimiku [utilizator] i-a raspuns lui Fides

   Sa vii sa ne povestesti dupa aia!
 • +24 (26 voturi)    
  Banca (Miercuri, 31 martie 2021, 18:36)

  Calin123 [utilizator]

  O banca comerciala din Romania, (nu neaparat ING Bank :) ), face exces de zel cand vine vorba de aceste documente si cere datele pentru toti actionarii firmei chiar daca nu au peste 25% actiuni in companie.
  • -1 (7 voturi)    
   @Calin123 (Miercuri, 31 martie 2021, 20:02)

   adrian_rolland [utilizator] i-a raspuns lui Calin123

   "Firma are 3 asociați, trei români din care unul e rezident în Thailanda. De aici încep necazurile."

   Asta ar insemna cam 33.3% actiuni. Desigur, paguitul nu specifica in articol cite actiuni are in realitate ascociatul cu probleme...
   • +3 (9 voturi)    
    Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 31 martie 2021, 22:35)

    [anonim] i-a raspuns lui adrian_rolland

    • -2 (2 voturi)    
     ai gandit-o mult? (Joi, 1 aprilie 2021, 17:57)

     AliKimiku [utilizator] i-a raspuns lui

     Vrei sa spui ca o societate pe actiuni listata la Bursa trebuie sa prezinte actele tuturor asociatilor? Fiindca daca am 0.01% se cheama ca sunt actionar.
  • +6 (8 voturi)    
   Tot o banca (Miercuri, 31 martie 2021, 23:31)

   Ichi [utilizator] i-a raspuns lui Calin123

   Mie pentru un client ONG o banca (sa-i spunem Moldova de dragul discutiei), mi-a suspendat drepturile pe conturi fiindca nu a primit dovada platii taxei judiciare de timbru pentru o modificare efectuata in actele ONG. Hotararea instantei de admitere a cererii, insotita de restul actelor, nu au fost suficiente.

   Nu stiu de ce vorbeste BNR de proceduri bazate pe analize de risc cand in multe locuri e doar prostie. Iar cu acesta banca mai am anecdote multe de povestit.
 • +32 (36 voturi)    
  Singura preocupare serioasă (Miercuri, 31 martie 2021, 18:37)

  gebica [utilizator]

  a băncilor comerciale este jecmănirea clientelei prin tot felul de taxe și comisioane ascunse, totul în cea mai perfectă tăcere!
 • +27 (31 voturi)    
  Vina este a BNR (Miercuri, 31 martie 2021, 18:43)

  Milka Man [utilizator]

  Care nu si-a batut niciodata capul sa faca niste norme clare si foarte simple pentru banci, asa ca fiecare face cum il duce capul. Nici o banca straina nu mi-a cerut vreodata sa le dau detalii despre provenienta banilor, ceea ce e absolut normal pentru ca eu pot sa declar orice. Nici o banca din strainatate nu mi-a cerut sa aduc dovezi pentru sumele intrate in conturi. De ce? Pentru ca au mijloace foarte clare si bine puse la punct pentru a verifica direct. Doar in Romania se exagereaza cu actualizarea datelor personale. Cei care se ocupa cu spalarea de bani si finantarea terorismului au mijloace destule pentru a ocoli ineptiile astea...
  • -4 (18 voturi)    
   nu face sens (Miercuri, 31 martie 2021, 19:10)

   EQUANT [utilizator] i-a raspuns lui Milka Man

   Actualizarea datelor personale e una, declararea provenientei banilor, parte din AML, sunt chestiuni obligatorii pt orice banca.

   Daca-ti intra banii de la angajator normal ca nu te mai intreaba nimeni de ei, insa daca ai incasari regulate si de valori mari s-ar putea sa te intrebe.
   • +10 (10 voturi)    
    Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 31 martie 2021, 20:40)

    [anonim] i-a raspuns lui EQUANT

    • 0 (0 voturi)    
     google (Miercuri, 14 aprilie 2021, 12:08)

     EQUANT [utilizator] i-a raspuns lui

     cauta pe google AML - anti money laudering. Vezi ce e, apoi poate intelegi de ce toate bancile o au implementata.
  • +9 (9 voturi)    
   Provenienta banilor/Europa (Joi, 1 aprilie 2021, 2:31)

   FortApache [utilizator] i-a raspuns lui Milka Man

   Idiotenia asta se petrece in Europa, am patit-o cu un transfer mai mare de 10.000 din DB/Hamburg in Amsterdam....o gramada de acte de la Burebista incoace. Nu mai fac niciodata mai mult de 9900 .

   In USA este asa: cand iti faci taxele trebuie sa intrii pe "spalarea banilor si terorismul lor ...." (Am uitat cum ii zice) si sa declari Doar conturile (pers. Fizica sau orice cont de firma sau unde esti imputernicit) care au avut rulaj in anul de taxare Mai mare de 10.000. Celelalte cu rulaj mai mic nu-i intereseaza pe americani.

   Nicio banca din USA nu a Indraznit sa-mi ceara detalii despre tranzactiile mai mari de 10.000. Se ocupa institutia cu spalatul banilor si terorismul acolo unde declari conturile respective.
 • +19 (21 voturi)    
  Ca peste tot in Romania (Miercuri, 31 martie 2021, 18:54)

  Jolly Roger [utilizator]

  Analfabeti functionali pusi in pozitii decizionale.
  Multumim partid iubit - PileCunostinteRelatii - in orice forma te-ai manifesta in societate!
 • +15 (23 voturi)    
  Banca (Miercuri, 31 martie 2021, 18:57)

  pedalaion [utilizator]

  ca sa nu ii dam numele ii vom zice banca transilvana. Si mie mi-a produs un abuz de putere. Nu m-au lasat sa fac un transfer bancar din banii pe care eu i-am muncit ani de zile.

  Fugiti cat mai puteti de banca transilvana. Ceva s-a intamplat acolo, un securist ceva a ajuns sus si face pe dictatorul.
  • +1 (1 vot)    
   Pozitiv, va rog! (Joi, 1 aprilie 2021, 9:41)

   Mortaciune ambulanta [utilizator] i-a raspuns lui pedalaion

   Am cont si la BT, si la ING, si la BRD.
   Abuzul deputere este regretabil, dar mi-ati putea da vre-un exemplu POZITIV, o banca ce NU fac sa ceva?

   Toti mentioneaza aici banci "rele", dar una mia putin rea nu exista?!
   • +4 (4 voturi)    
    Exista, cum sa nu (Joi, 1 aprilie 2021, 13:06)

    ipolitic [utilizator] i-a raspuns lui Mortaciune ambulanta

    In cartierul unde stau exista un parculet, cu banca mea preferata. E o banca puternica, solida, ma asculta in tacere si nu intreaba niciodata nimic.
 • +15 (17 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 31 martie 2021, 19:06)

  [anonim]

  • +4 (4 voturi)    
   normal (Miercuri, 31 martie 2021, 22:05)

   Cetateanu [utilizator] i-a raspuns lui

   Au nevoie de bani de tocag. Isi fac sedii peste sedii si lucreaza cu baietii mari pe ai mici ii calca in picioare//
 • +27 (27 voturi)    
  BCR (Miercuri, 31 martie 2021, 19:09)

  Alfabetix [utilizator]

  A blocat cardurile bunicilor ca nu si-au actualizat datele, iar bietii de ei nu au nici o schimbare
  in adresa sau buletine de multi ani si nici nu se
  intrevede vreuna la 80 de ani ai lor.
  Birocratia combinata cu stupiditatea, asta ne omoara!
  • +7 (7 voturi)    
   BCR este o banca socialista de stat (Miercuri, 31 martie 2021, 22:25)

   cartofil [utilizator] i-a raspuns lui Alfabetix

   Probabil ca nu-i intereseaza amaratii, care traiesc din salariu sau pensie, au institutii de stat care tranziteaza sume mari prin ei. Daca incerci sa-i contactezi telefonic, sub jumatate de ora n-ai cum sa stai, am prieteni care au stat si o ora atarnati de telefon. Mai repede ai putea sa te duci la agentie, dar trebuie sa te programezi. Cum ??? Tot telefonic, intelegi ce fac astia ? Agentiile sunt goale, bate vantul, dar n-ai voie sa intri neprogramat !!!!!! Si cam toate institutiile de stat platesc salariile prin aceasta banca. Probabil asa au primit ordin institutiile de stat, si-atunci, de ce sa mai faca aceasta banca servicii pentru amarati, cand castiga din comisioane suficient ca sa nu mai trebuiasca sa se mai chinuie cu populimea.
 • +20 (22 voturi)    
  Minunatul ING (Miercuri, 31 martie 2021, 19:33)

  ioeu [utilizator]

  Eu penru cont al asociatiei de proprietari la aceeasi distinsa banca ING a trebuit sa dau declaratie pe propria raspundere, cum ca Asociatia de proprietari, nu are relatii comerciale cu SUA.

  Iar daca nu stiati, sucursalele ING care inca mai exista, sunt FRANCIZE.
  • +4 (4 voturi)    
   Tare faza! (Joi, 1 aprilie 2021, 9:44)

   Mortaciune ambulanta [utilizator] i-a raspuns lui ioeu

   "Asociatia de proprietari, nu are relatii comerciale cu SUA."

   Nu stiam de ce adminul nostru a schimbat a doua oara banca la care are cont Asociatia. Inca inainte de pandemie aveam posibilitatea sa platim online,dar daca banca vine cu pretentii din astea ...
 • +11 (13 voturi)    
  (v)orbeste lumea ... (Miercuri, 31 martie 2021, 19:37)

  nu conteaza cine zice [utilizator]

  e plin e prosti transpirati mental si coplesiti de puteri si pe-acolo, ca si la alte banci ...
 • -8 (20 voturi)    
  Curaj cat incape ;-) (Miercuri, 31 martie 2021, 19:41)

  VaDa [utilizator]

  Autorul (curajos, numai initiale) ataca cu aplomb o banca comerciala, dar nu are curajul sa scrie prea des numele ING. Odata si gata, ca e pericol ! Daca era un judecator, un profesor, un doctor, pana acum aveam numele, prenumele, adresa, situatia familiala (amante / amanti, neveste, copii decese in antecedente), poze cu impricinatul/a, poze cu casa, cu familia. Ar fi pus un reporter stupid sa ii bage microfonul in gura "cum ati facut asa o grozavie, doamana judecator / sudor / sondor ?!", ar fi facut loop "breichin niuz"
  • +2 (6 voturi)    
   Interesant (Joi, 1 aprilie 2021, 6:57)

   VaDa [utilizator] i-a raspuns lui VaDa

   După dinamica voturilor, se pare ca jurnalismul fără coloană care acoperă băncile ce ne disprețuiesc și jumulesc este agreat de cititorii HotNews. Bine de știut.
   • +2 (2 voturi)    
    azi ai aflat ? (Joi, 1 aprilie 2021, 11:59)

    un domn [utilizator] i-a raspuns lui VaDa

    intr un fel aceste forumuri sunt instructive ! indiferent de la ce varsta debutezi in a lectura ce se scrie aici !
 • +22 (22 voturi)    
  Toate bancile abuzeaza de actualizarea datelor (Miercuri, 31 martie 2021, 19:42)

  traianw [utilizator]

  Asa-numietle date personale sunt un "cui" foarte incomod pentru orice banca deoarece noile reglementari UE le impun. Transcrierea in regulamente romanesti lasa de dorit (alooo, BNR?), iar oamenii sunt "victime colaterale".
  Desi imi actualizasem datele personale in urma cu mai putin de doi ani (atunci cand mi-am schimbat CI), au inceput sa-mi solicite insistent sa le actualizez.
  Toate bancile vor sa stie "la zi" unde locuiesti. Daca ar putea, ne-ar chema lunar sa facem dovada.
  Nebunie.
 • +9 (15 voturi)    
  Bancile romanesti is Camatari girati de Guvern (Miercuri, 31 martie 2021, 19:46)

  Fu Leng [utilizator]

  Jecmanire de catre banci ca in Romania mai rar. Adica e si pe la altii, dar aia is stiuti de oameni, The Loan Sharks....te feresti de ei ca de dracu'.....
  • +10 (10 voturi)    
   Precizare Necesara (Miercuri, 31 martie 2021, 19:57)

   un domn [utilizator] i-a raspuns lui Fu Leng

   Banci Conduse de Romani cu actionari straini
 • +16 (16 voturi)    
  situatia este absurda (Miercuri, 31 martie 2021, 19:59)

  chisu [utilizator]

  Aproape acelasi lucru am patit si eu. Cineva mentiona cuvantul transilvania. Poate, dar eu am primit amenintari din partea unei banci, nu-i dam numele, dar care se termina cu feisen. M-au pus pe drumuri, eu fiind rezident intr-o tara europeana, in plina pandemie, pentru a semna 3 hartii, fara a se schimba ceva (buletinul sau actionariatul...) Cred ca intelegeti ce voi face cat de curand. Voi inchide conturile din Romania - nu ca ar conta prea mult, nu sunt un fantastic antreprenor - dar nu voi mai opera si nici nu voi mai plati bani statului roman (acum o fac dintr-un „patriotism” idiot, de care - se pare - nu e nevoie). Recomand ca cei care spala bani sa fie cautati chiar in interiorul bancilor si printre politicieni. Imi amintesc ca o banca, acum frantuzeasca, era parca ceva cu cuvantul dezvoltare, a acordat credite de milioane de euro unei spalatorese de bani care pana la urma a fugit in Costa Rica. M-ai va aduceti aminte? Mai am exemple, dar sunt sigur ca le cunoasteti.
 • -16 (18 voturi)    
  Sounds fishy (Miercuri, 31 martie 2021, 20:16)

  John_Re [utilizator]

  Romanul nostru putea dovedi domiciliul cu un contract de leasing.

  Pe de alta parte daca firma lui online face incasari si plati in tailanda trebuia ss se inregistreze cu guvernul tailandez.

  Am impresia ca a intrat sub observatia oficiului de spalare a banilor din tailanda.si bajetii aia nu stiu prea multe.

  Aviz amatorilor. Nu este peste tot harababura si haosul din romania.
  • +1 (3 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 31 martie 2021, 22:37)

   [anonim] i-a raspuns lui John_Re

   • -5 (7 voturi)    
    Dar domiciliul in Thailand? (Miercuri, 31 martie 2021, 23:43)

    John_Re [utilizator] i-a raspuns lui

    Cum il dovedeste?!
   • -6 (6 voturi)    
    money laundering guys (Joi, 1 aprilie 2021, 0:50)

    John_Re [utilizator] i-a raspuns lui

    incasarile de unde si cat sunt ?

    salarii zero?

    de acord ca bancile romane sunt garbage dar aici e vorba despre altceva.
    • +8 (8 voturi)    
     Cum ar fi sa te intrebe HN de unde (Joi, 1 aprilie 2021, 7:39)

     CristianG [utilizator] i-a raspuns lui John_Re

     ai computerul de pe care pui comentariile?
     Banca nu e o institutie de forta a statului. E doar un vanzator de bani si atat.
     • -2 (2 voturi)    
      ai dreptate (Joi, 1 aprilie 2021, 12:39)

      John_Re [utilizator] i-a raspuns lui CristianG

      dar au si ei regulile lor.

      in tarile cu apa calda, pentru orice activitate suspicioasa, bancile comunica imediat autoritatilor problema, iar oficiul pentru combaterea spalarii banilor, fiscul local sau politia, preiau cazul.

      iar vorbind de tailanda, tocmai au prins saptamana trecuta 250 de persoane cu acte de identitate false. cum crezi ca au reusit?
      • +3 (3 voturi)    
       tarile cu apa calda (Joi, 1 aprilie 2021, 13:47)

       Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui John_Re

       Aceleasi banci de aici nu-si permit ever sa faca rahaturile astea in Germania, de ex. Una e sa-si faca datoria si sa transmita mai departe informatii, alta sa ceara basca. Unii roz, altii mov.
    • +4 (4 voturi)    
     Comentariu sters de utilizator (Joi, 1 aprilie 2021, 8:30)

     [anonim] i-a raspuns lui John_Re

     • -3 (3 voturi)    
      nu contest (Joi, 1 aprilie 2021, 11:55)

      John_Re [utilizator] i-a raspuns lui

      ...ca o asemenea firma nu poate exista numai ca este un non-sens.

      voi din ce traiti oameni buni? just common sense.

      nu-ti trebuie firma sa poti face un radio pe internet.
      • +2 (2 voturi)    
       tare (Joi, 1 aprilie 2021, 13:48)

       Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui John_Re

       Tocmai l-ai anulat pe musk si tesla lui, care a fost ani de zile pe pierdere.
      • +2 (2 voturi)    
       Comentariu sters de utilizator (Joi, 1 aprilie 2021, 13:49)

       [anonim] i-a raspuns lui John_Re

       • -1 (1 vot)    
        Simplu (Joi, 1 aprilie 2021, 14:51)

        John_Re [utilizator] i-a raspuns lui

        Orice business trebuie sa produca bani. Asta e toata ideea.

        Ma surprinde ca fiscul romanesc nu va ia la intrebari.

        Cat despre raspundere... Dream on... Daca sunteti dati in judecata in US raspundeti cu toata averea pt ca un SRL acolo in care lucreaza doar actionarii este echivalent lucrului pe persoana fizica.

        Si mai retineti ca o firma de 100 de euro raspunde fix la fel in fata legii ca una de un milion.
 • +12 (12 voturi)    
  Porcarie (Miercuri, 31 martie 2021, 20:55)

  RaduMischie [utilizator]

  1. ING: o ipocrizie maxima, aici cer niste documente imposibile, si odata la 2-3 ani afli ca ING este implicata in mari retele de spalare de bani si alte cele.
  2. Este o problema de oameni. Pe de o parte, comoditatea lor - aia din departamentele de compliance nu se gandesc sa ajute oamenii, ci sa doarma ei linistiti ("de ce sa imi zica BNR sau seful de departament ca n-am cerut ceva? mai bine arat ca am cerut, iar de client nu ma intereseaza"). Pe de alta parte, prostia lor - ca aia care lucreaza in compliance si verifica CI-uri nu sunt decat niste contopisti prosti. Nu bancheri din aia pusi pe capatuiala/camatareala - cred ca unul din ala ar intelege ce problema e si ar ajuta clientul.
  Si asa ajungi la chestia aia cu digitalizare, inlocuirea omului de AI, roboti software si alte cele - si aici ar fi corect. Si un software ar putea sa verifice un CI si sa faca o actualizare de date. Tocmai de aia folosim oameni, ca sa poata gandi si pe langa, sa fie flexibili, daca sunt probleme mai deosebite. Si in cazul asta, in care oamenii nu sunt flexibili si fac o munca robotica - de ce sa nu ii inlocuiesti?
 • -1 (13 voturi)    
  In UK spre exemplu, fara domiciliu nu existi (Miercuri, 31 martie 2021, 20:57)

  bogdan1477 [utilizator]

  In UK nici macar un abonament de mobil nu iti poti face fara domiciliu. Nu mai spun de cont bancar...

  Deci nu e doar la noi problema, ci mai peste tot. Dupa parerea mea, fix in speta asta, solutia pentru respectivii se numeste Revolut, cu care poti p[lati in mai orice moneda.
  • +4 (8 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Miercuri, 31 martie 2021, 22:38)

   [anonim] i-a raspuns lui bogdan1477

   • +1 (1 vot)    
    aha, nu stiam (Joi, 1 aprilie 2021, 12:24)

    bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui

    Dar... nu poti sa iti faci cont folosind un card dintr-o tara din Europa? Odata contul facut, poti face teoretic plati oriunde si in orice moneda (cel putin din experienta mea, ca persoana fizica, cu plati in $,£,Eur,RON).
    • +2 (2 voturi)    
     Comentariu sters de utilizator (Joi, 1 aprilie 2021, 13:44)

     [anonim] i-a raspuns lui bogdan1477

     • +2 (2 voturi)    
      aham (Joi, 1 aprilie 2021, 14:15)

      bogdan1477 [utilizator] i-a raspuns lui

      Naspa!
      Probabil ca la persoane juridice sunt anumite reglementari cu care nu vor sa-si bata capul :( Multa bafta in lupta cu bancile din Romanica atunci!
 • +12 (12 voturi)    
  BRD (Miercuri, 31 martie 2021, 21:06)

  Jordan23 [utilizator]

  Apropo de date actualizate. Locuiesc in strainatate. Am primit Email sa actualizez datele. Am dat telefon la numarul mentionat si mi s-a zis sa trimit copie dupa CI si sa completez un formular pe care sa-l atasez. Zis si facut. Peste un timp primesc un mail de la o doamna/domnisoara ca anumite informatii lipsesc. Mentionez ca toate campurile marcate ca fiind obligatorii le-am completat. Ca atare i-am scris duduiei respective inapoi, cu rugamintea de a-mi comunica ce informatii lipsesc, ca le comunic cu placere. De atunci au trecut 2 luni, timp in care am mai trimis 3 mailuri si nu am primit nici un raspuns si m-am trezit cu conturile blocate la BRD. Acum caut alta banca unde sa ma mut. Insa cum nu cred in Iepurasul de Paste, nu stiu ce-mi da speranta ca la alta banca va fi altfel.... Pentru ca problema mea pleaca de la indolenta doamnei/domnisoarei care pur si simplu nu si-a facut treaba. Ca pe vremuri: noi ne facem ca muncim, dar atunci sa nu ne plangem ca si ei se fac ca ne platesc.
  • -8 (14 voturi)    
   Business accounts (Miercuri, 31 martie 2021, 21:45)

   John_Re [utilizator] i-a raspuns lui Jordan23

   Au reguli mult mai stricte.
 • +13 (15 voturi)    
  "cunoasterea clientului" in stil Kafkian (Miercuri, 31 martie 2021, 21:19)

  c2 [utilizator]

  BNR-ul doarme in cizme si ii lasa sa faca ce vor

  GDPR-ul e useless

  bancile romanesti obliga pe toata lumea "sa-si actualizeze" mereu datele personale in stil birocratic tampit si cu amenintari gen "iti blocam contul", etc
 • -6 (18 voturi)    
  despre ING, pe scurt (Miercuri, 31 martie 2021, 21:47)

  Remarque [utilizator]

  ING Bank are 'pacatul' de a avea standarde de business multiple la care trebuie sa se raporteze. Unele tin de autoritatile locale (in cazul Romaniei BNR), iar altele sunt chiar standardele Grupului ING. Standardele de Grup sunt mai restrictive decat cele ale autoritatilor locale si deriva din experienta grupului in tarile in care are reprezentare, in primul rand din Olanda.

  Olanda este o piata financiara matura, unde clientii bancilor in general sunt literați financiar, in sensul ca au cunostinte financiare solide, care deriva din accesul si utilizarea de produse bancare si de asigurare sofisticate, mixte, de investitii, derivative etc. Clientii lor stiu economie si finante si nu stau la coada la bancomat in ziua de salariu sa isi scoata toti banii si sa ii tina cash acasa.
  Acesti clienti olandezi nu au ezitat de-a lungul timpului sa se asocieze impotriva bancii si sa o cheme in instanta atunci cand outputul lor a fost sub cel prognozat. Clientii au speculat orice (conditii netransparente, lipsa de informare scrisa a clientului, lipsa clarificarilor pentru un anumit produs, etc) iar la proces banca a fost penalizata. Amenda a fost cea mai mica problema a bancii, problema cea mare a fost mediatizarea cazului si pierderea increderii clientilor.

  Pentru a evita asemenea situatii in viitor si-au elaborat propriile standarde de Grup, la nivel regional. Cele mai multe dintre ele sunt mai restrictive decat cele locale si dezavantajeaza astfel ING Bank in unele piete fata de competitori lor, care au standarde mai relaxate. Este un pacat asumat, care scoate peri albi clientilor, insa protejeaza banca de pierderi mult mai mari. Ideal ar fi sa gaseasca intern un echilibru iintre diviziile lor de Compliance si de business, care sa ajute in mod constructiv atat banca, cat si clientii sai, ca parteneri.
  • +9 (11 voturi)    
   Din ce am auzit eu de ING (Miercuri, 31 martie 2021, 22:06)

   gugurila [utilizator] i-a raspuns lui Remarque

   ... chiar si fara gunoaiele astea cu compliance...

   Daca ai o problema care nu e in scriptul lor in online banking esti terminat. Stai zile in sir la telefon cu centrala pentru chestii pe care la alte banci le rezolvi intreband la ghiseu.
  • +3 (7 voturi)    
   In RO e altfel (Joi, 1 aprilie 2021, 1:39)

   Noriega [utilizator] i-a raspuns lui Remarque

   Asa cred ca e in Olanda, dar in Romania nu poate fi asa deoarece:
   1. oamenii isi scot in ziua de salariu banii de la bancomat (si bine fac), in urma experientelor pe care le au cu bancile. Vezi ce s-a intamplat acum vreo saptamana-doua, cand unii cetateni s-au dus cu card BRD sa scoata bani de la BCR, puteau scoate doar 1000 de lei, parca si a doua oara cand au incercat (pentru ca aveau nevoie de mai mult) bancomatul le-a capturat cardul. A durat jde zile sa il recupereze. Mai nou, am fost si la bancomat ING cu cardul altei banci sa scot bani, numai 800 de lei puteam. Cu card UNIcredit nu am putut sa scot bani de la bancomate BT, cica nu stiu ce probleme ar avea cardul, baliverne, cand am verificat la banca emitenta, nu avea nimic. La bancomate CEC, in aproape 50% din cazuri nu am putut scoate baani, pt. ca bancomatul nu functiona din varii motive. Deci esti, indirect, constrans sa iti ridici banii in ziua de salariu, pt. ca altfel, te poti trezi intr-o situatie neplacuta. De ex., sa fie vineri seara, s apleci in concediu, poate in afara, te bazezi pe card, vrei si tu sa lasi 2000 de lei mamei/nevestei/amantei etc (e traba ta, poate vor si asta sa stie bancile, cu cine ti-o tragi?) si vezi ca iti este capturat cardul. Ce faci, astepti pana luni si ratezi concediul? Dar la persoanele care au relatat asta nu s-a rezolvta nici cand s-au prezentat la sediul bancii...
   2. Olandezii or fi dat bancile in judecata, dar cu justitia din RO, ma cam tem ca un om simplu, nu prea are sanse de castig si e pius la mari cheltuieli pana ar putea, eventuial, castiga...
   3. Aici bancilor nu le e frica de reclama negativa, pentru ca nu e o mare concurenta, ca in multe tari occidentale intre ele. Mai mult, de multe ori ele crediteaza statul si obtin mult mai usor profit asa, decat sa dea credite la milioane de persoane fizice/juridice mici, unde ar fi demunca, sa analizezi bonitatea lor etc. Asa, vine statul ( in foame de bani) si il crediteaza fara sa munceasca mult, fara risc de neplata
   • +2 (2 voturi)    
    Asa este! (Joi, 1 aprilie 2021, 9:49)

    Mortaciune ambulanta [utilizator] i-a raspuns lui Noriega

    "oamenii isi scot in ziua de salariu banii de la bancomat (si bine fac),"

    Eu nu ma grabesc sa scot banii chiar cand mi-a intrat salariul.
    Si fac mia multe plati online.

    Dar nevasta, care culmea - lucreaza la o banca - asa face, imediat scoate banii de pe card, si plateste totul cu numerar ...
 • +4 (6 voturi)    
  totusi (Miercuri, 31 martie 2021, 22:14)

  martel55 [utilizator]

  de ce un schimba banca?chiar toate sunt atat de cretine ca isi enerveze clientii?pentur astfel de banci solutia e sa inchizi conturile si sa te muti la altii
 • +7 (7 voturi)    
  Tot leul olandez (Miercuri, 31 martie 2021, 22:39)

  bebeb25 [utilizator]

  Mie mi-a cerut documentele de actualizare date si le-am trimis pe acelasi pe care le-am trimis anul trecut cand le-au si acceptat (locuiesc in Germania de cativa ani dar am pastrat conturile de la ei pentru operatii in RON). Anul asta nu le-au mai acceptat, pentru ca sunt in limba germana si ei accepta doar romana si engleza (de parca anul trecut nu erau tot in germana). Dupa ce le-am explicat, fara rezultat ca anul trecut au acceptat germana, am sfarsit in acelasi punct: mi-au blocat conturile. Oricum, pentru mine a fost interesant sa citesc urmatoarele articole din legislatia europeana. Cred ca leul olandez greseste neacceptand documente oficiale din UE.

  https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/bank-accounts-eu/index_en.htm#shortcut-1

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L0849
  • +8 (8 voturi)    
   Nu ii intereseaza varianta oficiala (Miercuri, 31 martie 2021, 23:37)

   Milka Man [utilizator] i-a raspuns lui bebeb25

   BNR le-a spus sa faca asa cum vor si asta si fac. Isi bat joc de oameni si mai cer si comisioane de administrare.
 • -8 (12 voturi)    
  Minusaci (Miercuri, 31 martie 2021, 23:17)

  John_Re [utilizator]

  Poate imi explica cineva cum poti locui in Thailand si nu poti dovedi?

  In passport nu scrie adresa. Cand am vizitat Ro ultima data o fatuca de la Reiffasen a cautat-o si nu era acolo. Deci varianta asta este exclusa.
  • +5 (5 voturi)    
   Pasaport/Adresa de rezidenta (Joi, 1 aprilie 2021, 2:34)

   FortApache [utilizator] i-a raspuns lui John_Re

   Ba da, poti avea pasaport Romania cu rezidenta alta tara ...totul scris in pasaport. Eu asa am avut.
  • +5 (5 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Joi, 1 aprilie 2021, 8:26)

   [anonim] i-a raspuns lui John_Re

   • 0 (0 voturi)    
    stai putin (Joi, 1 aprilie 2021, 12:09)

    John_Re [utilizator] i-a raspuns lui

    articolul spune "acte de identitate tailandeze" aka pasaport tailandez.

    asta presupune cetatenia tailandeza.

    dar tu vorbesti de permis de munca... samd... ceea ce e cu totul alta treaba.
    • +3 (3 voturi)    
     Comentariu sters de utilizator (Joi, 1 aprilie 2021, 13:42)

     [anonim] i-a raspuns lui John_Re

     • -1 (1 vot)    
      E chiar titlul articolului (Joi, 1 aprilie 2021, 14:37)

      John_Re [utilizator] i-a raspuns lui

      Despre ce vorbim?

      Pasaportul romanesc nu e ID tailandez.

      Omg.
 • +6 (6 voturi)    
  Oare ? (Joi, 1 aprilie 2021, 0:10)

  danmarian [utilizator]

  Bancarii astia sunt singurii prosti FUDULI ? Am locuit si lucrat i Emiratele Arabe Unite aproape un sfert de secol - Cum nu exista - decat la cele importante - nume de strazi - IAR NUMERE DE CASE NU EXISTA - singura posibiulitate de a primi corespondenta era sa-ti inchiriezi Casuta Postala la un Oficiu Postal - Si nu am putut expedia din Romania - dar NICI din USA posta pe Casuta Postala !!! Deci .... "mai e si altii tot prosti" !
 • +5 (5 voturi)    
  Banci/Roboti (Joi, 1 aprilie 2021, 2:17)

  FortApache [utilizator]

  Treaba asta cu bancile care nu mai au interfata umana decat in cazuri speciale si cu programare...eu nu pot lucra cu ele.

  Nu-mi pot lasa banii in "grija" unor roboti :))))
 • -3 (9 voturi)    
  Mai cititi o data si dupa aceea comentati (Joi, 1 aprilie 2021, 6:51)

  SocrateA [utilizator]

  In primul rand s-ar putea ca articolul sa contina doar o parte din situatia de fapt. Presupunand ca nu exista alte aspecte care sa modifica substantial datele problemei, concluziile mele personale sunt:
  1. Firma acestui domn face transferuri in SUA. Asta insemna ca, pe langa cerintele BNR firma trebuie sa respecte cerintele bancare americane (ING are divizie inmatriculata in USA).
  2. Din punct de vedere risk, legatura SUA - Tailanda - Romania este foarte problematica (droguri). Banca nu stie daca in viitor sumele vor ramane la acest nivel si nu vor exista niste transferuri mari urmate de disparitia subita a actionarilor.
  3. Pentru sumele aste mici nu merita pentru banca sa mentina relatia. Pentru 10-15 RON pe luna cat incaseaza ca taxe, merita sa ai parte de scandal? Banca prefera sa inchida contul. Cred ca le-au facut o favoare ca inca este deschis.
  4. Chestia de mai sus este valabila pentru orice banca din EU, de aceea nu au reusit sa-si mute contul.
 • +6 (6 voturi)    
  le doresc faliment (Joi, 1 aprilie 2021, 7:38)

  Timbuku [utilizator]

  ING la "actualizarea datelor" (desi nu s-a modificat nimic) m-au intrebat ce fac cu cash-ul scos de la ATM. Va aduceti aminte de scrisoarea clientului BT care era intrebat ce face cu banii lui? M-am gandit sa le dau un raspuns similar, dar le-am raspuns civilizat.

  Am conturi la majoritatea bancilor de top din Romania si nu am vazut tupeu mai mare ca la ING. Mi-am lichidat tot ce aveam la ei, iar balanta de 6 cifre am redus-o la 3 cifre. Astept sa ma anunte ca-mi inchid contul acum.
  • +2 (2 voturi)    
   mai sunt si alti imbecili (Joi, 1 aprilie 2021, 13:48)

   Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui Timbuku

   unicredit de ex
 • +5 (5 voturi)    
  Aceeasi problema cu Unicredit (Joi, 1 aprilie 2021, 8:21)

  kostel [utilizator]

  povestea este urmatoarea:
  am deschis 4 conturi junior la Unicredit pentru cei 4 copii. Acum 1 an jumate, primul copil a ajuns la 14 ani. Banca stie ca am plecat din Romania acum 10 ani, deoarece a trebuit sa imi updatez telefonul cu ei ca sa pot accesa online pe telefon; plus, cand am deschis ultimul cont junior, pe contractul de deschidere apare adresa din irlanda. deoarece 1 copil a trecut de 14 ani, banca a cerut updatarea datelor personale, respectiv cartea de identitate. am incercat sa fac tot posibilul sa obtin cartea de identitate cat mai repede si am vorbit cu ambasada din irlanda sa fac procesul cat mai repede. prima lovitura a fost ca au zis: nu ai voie sa incepi procesul de eliberaree a cartii decat dupa ce implineste 14 ani. Le-am zis, fratilor, o sa dureze o vesnicie. ne para rau, asta e sistemul. deci: astept sa faca 14 ani si abia apoi depun cerere pe site-ul econsulat saa fac programare, cum nu sunt locuri libere, prima data disponibila e dupa 3 luni, doar ca sa depun dosarul. apoi intra covidul in joc. se inchid toate. Dar banca trimite la fosta adresa din romania o scrisoare in care amentinta ca inchide contul daca nu prezint buletinul in max 2 luni. acum 4 zile, deci dupa 1 an si jumate abia am primit raspunsul de la serviciul de eliberare a cartii de identitate ca au reusit sa faca actul. doar ca va ma dura pana ajunge la ambasada din irnalda si apoi sa intru in posesia lui. Intre timp, banca a inchis contul. am intrebat ce se intampla. am mai bine de 5 mii de eur in respectivul cont, plus celelalte 3 conturi vor urma acelasi traseu.
  in momentul in care scriu acceste randuri, banca a blocat banii de mai bine de 3 luni de zile, nu am nici o speranta sa ii vad in urmatoarele 6 luni: daca e sa vin in romania sa ii iau fizic e mai mare cheltuiala cu venitul (tre sa fim 3 persoane: si tatal si mama pentru ca suntem titulari pe contul principal + juniorul pentru ca a trecut de 14 ani). din cauza covid, daca e sa venim in romania tre sa stam in cantina
 • +6 (8 voturi)    
  this is ING (Joi, 1 aprilie 2021, 9:10)

  conscientious_objector [utilizator]

  Si eu lolcuiesc in Thailanda de 18 ani si am exact aceeasi experienta cu ING bank legata de nevoia de a updata CONSTANT datele personale; imi trimit emailuri cam de 3 ori pe an. Sistemul online nu functioneaza fara nr. de mobil romanesc asa ca va dati seama cati bani aruncati de pomana pe convorbiri inutile in care trebuie sa le explic ca la prosti acelasi lucru... Banca internationala my ass

  Sunt curios insa, pentru persoanle cu domicilul in Ro, cat de des se cere aceasta actualizare?
  • +7 (7 voturi)    
   o data pe an, in mod NORMAL! (Joi, 1 aprilie 2021, 10:01)

   Mortaciune ambulanta [utilizator] i-a raspuns lui conscientious_objector

   "pentru persoanle cu domicilul in Ro, cat de des se cere aceasta actualizare"

   Precizarea "in mod normal" este foarte necesara: anul acesta m-am dus eu preventiv, nu am astetat sa ama cheme.
   Dar anul trecut, la cererea lor, am fost in ianuarie sau febuarie sa actualizez datele, insa in martie am primit un mail de amenintare, ca imi blocheaza conturile daca nu actualizez datele!
 • +8 (8 voturi)    
  Asta (Joi, 1 aprilie 2021, 9:24)

  sorance2000 [utilizator]

  ca sa va mai doriti disparitia banilor fizici. Uite cum poti simti iz de dictatura financiara din partea bancilor. Banii fizici iti permit sa le dai cu tifla daca devin abuzivi. Comoditatea in a plati electronic vine cu pret care poate sa nu ne convina in viitor.
 • +5 (5 voturi)    
  Faptul (Joi, 1 aprilie 2021, 9:26)

  sorance2000 [utilizator]

  ca ei cer atat de des actualizarea datelor personale mi se pare un abuz si o lipsa de respect fata de client. Datele personale ar trebui actualizate atunci cand ele se schimba, nu sa fii pus mereu sa declari ceva ce nu s-a schimbat.
 • +6 (6 voturi)    
  Buna dimneata! (Joi, 1 aprilie 2021, 9:32)

  Mortaciune ambulanta [utilizator]

  Acum v-ati trezit?

  Am conturi la 5 banci, inclusiv la ING, si de mai multi ani trebuie cel putin o data pe an sa ACTUALIZEZ DATELE PERSONALE.

  Ce sa actualizez, mi se schimba numele? CNP-ul? Data nasterii?

  Nici macar cardul de ID nu mi se mia schimba, cel actual este valabil pina in 2076!!!

  Faza cu Thailanda nu este sigura, si alta tari NU includ domiciliul in datele depe actul de identitate ...
 • +2 (4 voturi)    
  provider internet (Joi, 1 aprilie 2021, 11:00)

  dsd7 [utilizator]

  Eu nu înțeleg de ce acel provider de internet, transmisia se face din altă țară?
  • +1 (1 vot)    
   Comentariu sters de utilizator (Joi, 1 aprilie 2021, 13:39)

   [anonim] i-a raspuns lui dsd7Abonare la comentarii cu RSS

ESRI


Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by