O nouă amnistie la dobânzi și penalități pentru inspecții fiscale a fost publicată în Monitorul oficial luni prin OUG 19/2020. Consultantul fiscal Cornel Grama a explicat cum se aplică în practică această nouă prevedere care ajută firmele sau persoanele fizice care au avut sau au parte de inspecții fiscale de la ANAF. El a oferit și exemple în practică pentru a fi mai ușor de înțeles.

Cornel Grama, consultant fiscalFoto: Hotnews

„Prevederea introdusă prin Ordonanța 19/2021 exista și în ordonanța veche (OUG69). La ce se referă? Dacă era o inspecție fiscală în curs de derulare la data intrării în vigoare a acelei OUG (69/2020), atunci acele accesorii, dobânzi, penalități instituite de organul de control, ca urmare a inspecției fiscale intrau și ele sub incidența amnistiei fiscale. Deci și ele puteau fi anulate dacă se îndeplineau anumite condiții. Acele condiții, în mare, s-au păstrat și în OUG 19/2021”, a spus el.

Ce e nou

„Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile se anulează dacă inspecția fiscală este în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței din 29 martie sau ulterior acestei date, începute după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022”, spune el.

Această prevedere, spune el, nu era în textul textul vechi. Era doar pentru inspecțiile aflate în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Exemplu

*declarațiile îi aparțin lui Cornel Grama

Vine o inspecție fiscală, să spunem în septembrie 2021, și constată că pe parcursul anilor 2018 – 2019 sunt niște sume suplimentare stabilite care, desigur, atrag după ele o serie de dobânzi, penalități și așa mai departe (penalități de nedeclarare).

Acele penalități/accesorii, care sunt stabilite în decizia de impunere după finalizarea inspecției fiscale, se pot anula pentru că îndeplinesc condiția că sunt aferente unor debite la 31 martie 2020. Deci perioada pentru debite a rămas constantă (31 martie 2020 – perioada de intrare în starea de urgență – așa justifică cei de la ANAF).

Atunci toate penalitățile, accesoriile rezultate în urma acelei decizii de impunere date de inspecția fiscală cu privire la debite suplimentare până la 31 martie 2020 se anulează dacă sunt îndeplinite o serie de condiții.

Care sunt condițiile

1. Acele penalități/accesorii stabilite în decizia de impunere să fie achitate până la termenul prevăzut de art 156, alin. 1 din Codul de procedură fiscală.

Cu alte cuvinte, dacă data comunicării acelei decizii de impunere este în intervalul 1-15 din lună. De exemplu, primim decizia de impunere în 10 septembrie 2021, atunci trebuie să achit ce mi-a constatat organul de inspecție fiscală în decizia de impunere cu privire la accesoriile, penalitățile pentru debite până la 31 martie 2020, dar până la data de 5 octombrie 2021 (termenul până la care pot să achit acele accesorii).

Dacă mi-a comunicat în intervalul 16-31 din lună, să spunem pe 30 septembrie 2021, am termen până la data de 20 a lunii următoare. Deci până în 20 octombrie să achit.

2. Cererea de anulare a accesoriilor să o depun până la 31 ianuarie 2022 sau în 90 de zile de la data deciziei de impunere dacă mi se comunică după termenul de 31 ianuarie 2022. Deci am încă 90 de zile după 31 ianuarie 2022.

Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile care pot fi anulate și au fost stinse după data intrării în vigoare a ordonanței mi se vor restitui potrivit Codului de procedură fiscală.

Dobânzile și penalitățile care pot fi anulate

  • Dobânzi de 0,02%/ fiecare zi de întârziere din debitele restante la 31 martie 2020
  • Penalitatea de întârziere este de 0,01%/zi de întârziere.
  • Într-o inspecție fiscală, organul de control poate stabili penalități e nedeclarare. Deci ei de constată, văd că pe declarațiile tale nu există acele sume, îți instituite o penalitate de nedeclarare de 0,08% / fiecare zi de întârziere.

"Toate astea pot fi anulate dacă se îndeplinesc acele condiții", spune consultantul fiscal Cornel Grama.