Guvernul a aprobat Normele metodologice ale Programelor IMM Invest, IMM Factor și IMM Leasing, precum și Schema de minimis aferentã Programului IMM Leasing, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.

Ministerul FinantelorFoto: Ministerul Finantelor Publice

La programul IMM Invest a fost eliminatã principala constrângere a beneficiarilor în accesarea creditelor, și anume lipsa garanțiilor și crearea necesarului de lichiditate financiarã.

Plafonul de garantare pentru acest program, aferent anului 2021, este de 15 mld. lei, din care pentru subprogramul AGRO IMM Invest plafonul este de 1 mld. lei.

Sunt stabilite acordarea de facilitãți și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Grantul constã în subvenționarea în procent de 100% a dobânzii aferente creditelor acordate beneficiarilor pe o perioadã de 8 luni de la data acordãrii creditului, subvenționarea integralã a comisionului de administrare și a comisionului de risc pe toatã perioada de valabilitate a garanției și o componentã nerambursabilã de maximum 10% din valoarea finanțãrii garantate.

Conform MF, componenta nerambursabilã se acordã în termen de 1 an de la data solicitãrii transmise la Ministerul Finanțelor de cãtre FNGCIMM pe baza Deciziei de platã, în funcție de utilizarea creditului garantat.

"În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar ce aplicã în cadrul Subprogramului Agro IMM Invest, se acordã o perioadã de grație de maximum 24 de luni, rambursarea creditelor efectuându-se în cel puțin 2 rate pe an, pentru rambursarea principalului, iar pentru celelalte categorii de beneficiari eligibili în cadrul Programului IMM Invest perioada de grație este de maximum 18 luni la rambursarea principalului, la începutul perioadei de creditare", menționează sursa citată.

În cazul Programului IMM Factor, se pot accesa granturi în limita cumulului rezultat din valoarea integralã a comisionului de risc și a celui de administrare și din valoarea rezultatã prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzilor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.

Plafonul total al garanțiilor pentru anul 2021 este de 1 mld. lei, iar normele metodologice aprobate stabilesc costul total al finanțãrilor acordate în cadrul Programului, compuse din:

  • rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjã fixã de 2,5 % pe an. Aceastã marjã include dobânda, comisionul de factoring, precum și orice alt comision perceput de finanțator;
  • un alt cost îl reprezintã comisionul de risc – comisionul datorat Ministerului Finanțelor de cãtre beneficiarul Programului;
  • comisionul de administrare – comisionul datorat FNGCIMM de cãtre beneficiarul Programului pentru întreaga perioadã de valabilitate a garanției.

De asemenea, sunt reglementate activitãțile desfãșurate de cãtre beneficiari care nu pot fi garantate în cadrul Programului.

Pentru Programul IMM Leasing de echipamente și utilaje s-a aprobat, spune Ministerul, un plafon al garanțiilor care pot fi emise în anul 2021 în valoare de 2 miliarde lei, respectiv echivalentul subvenției brute al ajutorului sub formã de garanții aferent acestui plafon, în valoare de 50,9 milioane lei.

"Ministerul Finanțelor subvenționeazã dobânzile aferente finanțãrilor de tip leasing financiar în procent de pânã la 50%, pe o perioadã de 8 luni de la data acordãrii finanțãrii, comisionul de administrare și comisionul de risc în procent de 100% (costuri de garantare - finanțare) în cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociatã acestui program", conform comunicatului.

  • MF reglementeazã prin Normele de aplicare excluderea din marjã (3,5%) a dobânzii aplicate pentru prefinanțare, având în vedere faptul cã avansul nu este parte componentã a finanțãrii garantate de stat și prelungește valabilitatea schemei de ajutor de minimis pentru angajamentele legale încheiate pânã la 31 decembrie 2021 și pânã la 31 octombrie 2022 perioada pânã la care se pot face plãți în cadrul acestei scheme.

"Este creatã posibilitatea înscrierii în Program și a altor finanțatori, prin menținerea și pentru acest an a alocãrii pro-rata de cãtre FNGCIMM a plafonului de garantare finanțatorilor participanți în Program, în baza solicitãrilor formulate de cãtre aceștia", arată Ministerul Finanțelor.