Nu avem încă clarificată situația sursei veniturilor atunci când se tranzacționează acțiuni printr-un intermediar străin, pe o altă bursă decât cea a intemediarului străin, conform declarațiilor Corinei Mîndoiu, partener asociat la EY România. Autoritățile din zona locală au venit cu o soluție, dar momentan este informală.

Declaratia unica 2021Foto: anaf

Există o clarificare în zona veniturilor din investiții, potrivit ei: anume cele din tranzacționarea de instrumente financiare derivate tranzacționate prin intermediul unui intermediar rezident român. Aceștia vor avea ca sursă: România.

Pe de altă parte, afirmă Mîndoiu, “nu avem încă clarificată situația sursei veniturilor atunci când de exemplu tranzacționăm titluri de participare printr-un intermediar străin, pe o altă bursă decât cea a intermediarului străin”.

În practică există mai multe posibilități, iar una dintre ele este recomandată informal de către autoritățile locale:

• Atunci când avem un intermediar străin, atunci țara sursă a veniturilor este țara unde intermediarul străin este rezident, chiar dacă titlurile aparțin unei companii care are sediul într-un alt stat decât cel în care se află intermediarul sau cel în care se află piața de tranzacționare pentru titlul respectiv.

„Așteptăm modificări în Codul fiscal în această direcție. Până la acest moment nu este clar în legislație”, a explicat ea.

De ce este importantă țara sursă a veniturilor?

„Pentru veniturile din investiții avem regula compensării câștigurilor cu pierderile pentru o perioadă de 7 ani, atâta timp cât vorbim de același tip de venit (venitul respectiv are aceeași sursă ca și țară)”, a precizat reprezentantul EY România.

• De exemplu, dacă realizăm dividende din Germania și o pierdere din Franța, cele două nu se pot compensa.

• Pe de altă parte, dacă realizezi un câștig de capital din Franța, iar în același an pe alt tip de titluri dar care înregistrează ca sursă tot Franța, realizezi o pierdere, atunci cele două se pot compensa.