Ponderea persoanelor subocupate (angajații cu timp de lucru parțial care doreau să lucreze mai multe ore) în totalul populaţiei active a fost în anul 2020 de 2%, pondere mai mică decât în anul de dinaintea pandemiei, arată datele Statisticii. De asemenea, forţa de muncă potenţială adiţională (care însumează persoanele inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul şi pe cele inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul) cuprindea 117,9 mii persoane, în creștere cu 1,8% faţă de anul anterior.

JoburiFoto: Dreamstime.com

Alături de rata șomajului, pentru a oferi o imagine completă a situaţiei şi evoluţiei pieţei muncii, INS publică, cu periodicitate anuală, un set de 3 indicatori, reprezentând categorii de populaţie ocupată sau inactivă având unele similitudini cu populaţia în şomaj şi grade diferite de ataşament faţă de piaţa muncii (comparativ cu situaţia standard a categoriei din care fac parte) şi anume:

  • persoane subocupate;
  • persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul;
  • persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul.

Ultimii 2 indicatori („persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul” şi „persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul”), alcătuiesc împreună „forţa de muncă potenţială adiţională”.

Setul de 3 indicatori constituie „arii” de întrepătrundere între populaţia ocupată şi cea în şomaj, pe de o parte, şi între şomeri şi populaţia inactivă, pe de altă parte, după cum se poate observa din diagrama de mai jos.

În anul 2020, 171,0 mii persoane ocupate cu program parţial doreau şi erau disponibile să lucreze mai multe ore decât în prezent, fiind considerate persoane subocupate. Această categorie de persoane a reprezentat 1,9% din populaţia activă, 2,0% din populaţia ocupată şi 29,4% din numărul total al persoanelor care lucrau cu program de lucru parţial. Faţă de anul precedent, numărul persoanelor subocupate a scăzut cu 21,6 mii.

Din rândul populaţiei inactive în vârstă de 15-74 ani (5760,3 mii persoane), 117,9 mii persoane făceau parte din forţa de muncă potenţială adiţională (în creștere cu 2,1 mii faţă de anul precedent). Dintre acestea:

  • 117,4 mii erau disponibile să înceapă lucrul, dar nu căutau un loc de muncă. În anul 2020, raportul procentual dintre această categorie de persoane şi populaţia activă a fost de 1,3%.
  • doar un număr nesemnificativ de persoane care făceau parte din forţa de muncă potenţială adiţională deşi căutau un loc de muncă, nu erau disponibile să înceapă lucrul.

Pentru INS, persoanele subocupate sunt persoane ocupate care lucrează cu program parţial, care doresc şi sunt disponibile să lucreze mai multe ore decât în prezent.

Persoanele inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul sunt persoane în vârstă de 15-74 ani, nici ocupate nici în şomaj (persoane inactive) care au căutat un loc de muncă în cele 4 săptămâni precedente interviului, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 2 săptămâni, În această categorie sunt incluse:

a. persoanele care în cele 4 săptămâni precedente interviului, au căutat activ un loc de muncă dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 2 săptămâni;

b. persoanele care au găsit un loc de muncă la care vor începe activitatea în mai puţin de 3 luni, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 2 săptămâni;

c. persoanele care au găsit un loc de muncă la care vor începe activitatea peste 3 luni sau mai mult;

d. persoanele care au căutat un loc de muncă, utilizând exlusiv metode pasive, în cele 4 săptămâni precedente interviului, chiar dacă sunt disponibile să înceapă lucrul.

Persoanele inactive care sunt disponibile să înceapă lucrul, dar nu caută un loc de muncă sunt persoane în vârstă de 15-74 ani, nici ocupate nici în şomaj (persoane inactive) care doresc să lucreze, sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 2 săptămâni, dar nu au căutat un loc de muncă în cele 4 săptămâni precedente interviului.

Forţa de muncă potenţială adiţională reprezintă suma celor două categorii: „persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul” şi „persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul” şi este parte a populaţiei inactive.