În lunile ianuarie-februarie 2021 se observă un trend descrescător al numărului de decese faţă de ultimele luni ale anului 2020, numărul acestora rămânând în continuare mai ridicat decat cel înregistrat în aceleaşi luni ale anului precedent. În contextul pandemiei COVID19, în luna martie 2021 s-a înregistrat a treia cea mai mare creștere a numărului de decese, după creșterile din lunile noiembrie și decembrie din anul 2020. Două treimi din totalul numărului de decese s-a înregistrat pentru persoanele cu vârstă de cel puţin 70 ani.

HotNews.roFoto: Hotnews

Pe scurt:

  • În luna martie 2021 numărul naşterilor, deceselor, căsătoriilor şi divorţurilor înregistrate a crescut atât față de luna martie 2020, cât şi faţă de luna precedentă (februarie 2021);
  • Numărul deceselor cauzate de boli ale aparatului respirator a fost, în martie 2021, de trei ori mai mare decât cel înregistrat în luna martie 2020;
  • În luna martie 2021 s-a înregistrat cel mai mare număr de divorţuri din perioada ianuarie 2020 - martie 2021.

După cauza principală de deces, la fel ca în luna februarie 2021, în luna martie 2021 cele mai multe persoane au decedat din cauza bolilor aparatului circulator (15.647 persoane, reprezentând 52,3% din decesele înregistrate în martie 2021), bolilor aparatului respirator (6156 persoane, reprezentând 20,6%) şi al tumorilor (4025 persoane, reprezentând 13,5% din decesele înregistrate în martie 2021).

În luna martie 2021 s-a înregistrat naşterea a 13.606 copii, cu 1.790 mai mulţi copii decât în luna februarie 2021.

Numărul deceselor înregistrate în luna martie 2021 a fost de 29.899 (15.820 bărbați și 14.079 femei), cu 6179 decese (3322 bărbați și 2857 femei) mai multe decât în luna februarie 2021. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna martie 2021, a fost de 91 copii, în creştere cu 8 faţă de luna februarie 2021.

Comparația cu luna precedentă este afectată de faptul că înregistrările statistice ale fenomenelor demografice înregistrează un decalaj de la o lună la alta, din cauza faptului că există fenomene demografice produse în ultimele 4-5 zile ale lunii curente, care se înregistrează preponderent în luna următoare. De asemenea, fenomenul de mortalitate înregistrează o evoluție sezonieră, fiind mai accentuat în lunile de iarnă și înregistrând cele mai mici valori în lunile iulie, august, septembrie.

Sporul natural s-a menţinut negativ (-16293) în luna martie 2021, numărul persoanelor decedate fiind de 2,2 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii.

În luna martie 2021, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 5421 căsătorii, cu 562 mai multe decât în luna februarie 2021.

Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr.202/2010 a fost de 2702 în luna martie 2021, cu 488 mai multe decât în luna februarie 2021.

  • Luna martie 2021 faţă de luna martie 2020

Numărul născuţilor-vii înregistrat în luna martie 2021 a fost mai mare cu 1749 comparativ cu aceeaşi lună din 2020. Sporul natural negativ a crescut în luna martie 2021 faţă de cel din luna martie 2020 (-16293 persoane în luna martie 2021, față de -10734 persoane în luna martie 2020).

Numărul persoanelor care au decedat în luna martie 2021 a fost cu 7.308 mai mare faţă de luna martie 2020. După primele trei cauze principale de deces, în luna martie 2021, faţă de luna martie 2020, s-au înregistrat cu 3.025 decese mai multe din cauza bolilor aparatului circulator, de trei ori mai multe decese din cauza bolilor aparatului respirator (6.156 decese în luna martie 2021, faţă de 1.918 decese înregistrate în aceeaşi lună din anul precedent) şi cu 281 mai puţine decese având cauză principală tumorile. Din luna noiembrie 2020 bolile aparatului respirator devin a doua cauză de deces, iar tumorile trec pe locul trei ca principală cauză de deces.

În luna martie 2021, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 153.49 persoane (8136 bărbaţi şi 7213 femei), iar în mediul rural decesul a 14.550 persoane (7684 bărbaţi şi 6866 femei). Faţă de aceeaşi lună din anul 2020, numărul persoanelor care au decedat a crescut cu 4.276 persoane (2297 bărbaţi şi 1979 femei) în mediul urban și cu 3032 persoane (1683 bărbaţi şi 1349 femei) în mediul rural.

Numărul căsătoriilor a fost, în luna martie 2021, cu 1368 mai mare decât cel înregistrat în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 în luna martie 2021 s-au pronunţat cu 813 divorţuri mai multe decât în luna martie 2020.

Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor demografice sunt vizibile, în special în cazul deceselor, care din luna iunie 2020, au înregistrat un trend crescător față de lunile corespunzătoare din anul precedent și în cazul căsătoriilor care, începând cu luna martie 2020, au înregistrat scăderi ale numărului de evenimente faţă de lunile corespunzătoare din anul precedent timp de 12 luni consecutiv, luna martie 2021 fiind prima lună de creştere a numărului de căsătorii faţă de aceeaşi lună din anul 2020. În cazul divorţurilor, în luna martie 2021 s-a înregistrat cel mai mare număr de divorţuri din perioada ianuarie 2020 - martie 2021.

Pentru o caracterizare completă a fenomenelor demografice înregistrate în perioada martie 2020 - martie 2021, în contextul pandemiei COVID19, trebuie avut în vedere faptul că prevederile ordonanţelor militare au introdus anumite limitări în posibilitatea de desfăşurare a unor evenimente cu mai mult de 3 persoane, au limitat deplasările în afara locuinței și în afara localității, au suspendat activitățile în spații închise, au determinat Uniunea Notarilor Publici să amâne termenele pentru dosarele de divorț aflate pe rol după sistarea stării de urgență. De asemenea, prevederile Hotărârilor de Guvern pentru perioada stării de alertă au impus anumite limitări în ceea ce privește numărul persoanelor care se pot întâlni în locurile publice, precum și prevederi privind organizarea de evenimente la un număr foarte mic de participanți, iar în ultima perioadă s-au impus măsuri de carantinare a unor localități și s-au suspendat, din nou, unele activități în spații închise. Datele trebuie interpretate în corelare cu informaţiile din surse administrative, în special cele publicate de Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Informaţii suplimentare:

Sporul natural reprezintă diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate, în perioada de referinţă.

Datele pentru lunile anului 2021 sunt provizorii, fenomenele fiind prezentate după data înregistrării acestora și nu după data producerii evenimentelor demografice; din acest motiv datele aferente anului 2021 vor suporta modificări prin includerea fenomenelor înregistrate tardiv (după luna de referință) și excluderea celor înregistrate în luna de referință, dar care s-au produs în luna precedentă sau anterior acesteia și prin redistribuirea fenomenelor pe luni după data producerii. Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage. Următorul comunicat de presă referitor la „Mişcarea naturală a populaţiei în luna aprilie 2021” va apărea la data de 10 iunie 2021.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/content/comunicate-de-presa-view.

Direcţia de Comunicare: e-mail: biroupresa@insse.ro, Tel: +4021 3181869