Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de joi proiectul de lege prin care sunt stabilite domeniile în care Guvernul va putea emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare din iulie-august 2021. Pentru această perioadă, Guvernul poate fi împuternicit să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice. Proiectul de act normativ prevede o listă cu ordonanțele care pot fi aprobate de Guvern în vacanța parlamentară. Proiectul de lege va trebui aprobat de Parlament.

HotNews.roFoto: Hotnews

Finanțe și economie:

 • 1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;
 • 2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
 • 3. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
 • 4. modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • 5. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare, aprobată cu completări prin Legea nr. 99/2018, cu completările ulterioare.
 • 6. reglementări privind conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale ale unor operatori economici din industria de apărare care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;
 • 7. stabilirea unor măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare;
 • 8. stabilirea unor măsuri temporare pentru funcționarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului;
 • 9. modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare;
 • 10.modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, precum și aprobarea aderării şi plăţii unor cotizații la organisme internaţionale;
 • 11.modificarea Legii nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional de bunuri;
 • 12.modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie și Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dezvoltare, lucrăru publice și administrație

 • 1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • 2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 88/2017.

Afaceri interne:

 • - stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni.

Transporturi și infrastructură

 • 1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 2. completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 3. completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 4. modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 5. reglementări privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere.
 • V. SĂNĂTATE:
 • 1. modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
 • 2. modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Agricultură și dezvoltare rurală

 • - modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Mediu, ape și păduri:

 • - modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare.

Cultură:

 • 1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;
 • 2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național ”Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019;
 • 3. modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 4. modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Tineret și sport:

 • - modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.