​Opt concluzii ale FMI la final de misiune în România: de la lărgirea bazei de impozitare, la reenergizarea luptei împotriva corupției

de F.B.     HotNews.ro
Vineri, 28 mai 2021, 18:05 Economie | Finanţe & Bănci


Fondul Monetar International
Foto: Graeme Sloan / ddp USA / Profimedia
Sprijinul fiscal trebuie să continue pe măsură ce se lucrează la crearea premiselor pentru reclădirea spațiului de manevră fiscal necesar, se arată în comunicatul FMI cu ocazia încheierii misiunii pe tema Articolului IV ce s-a desfășurat virtual. Potrivit acestuia, politica monetară și cea financiara trebuie să se mențină acomodative pregătind redresarea.


Opt idei ce trebuie reținute din comunicatul FMI


1. În cursul următorilor cinci ani, absorbția de fonduri UE va fi crucială pentru performanța economică a României

2. Se impune menținerea măsurilor temporare de susținere a veniturilor și a companiilor, cum ar fi alocațiile kurzarbeit și granturile acordate IMM-urilor

3. Veniturile suplimentare rezultate din redresarea economică ce a ajutat perspectiva fiscală ar trebui economisite

4. Sunt necesare reforme urgente pentru modernizarea infrastructurii IT, consolidarea gestionării riscurilor de conformare pentru combaterea evaziunii fiscale și îmbunătățirea guvernanței și a dotării cu personal a ANAF

5. Lărgirea bazei de impozitare și eliminarea portițelor legislative ar contribui la realizarea unei distribuiri mai echitabile a poverii fiscale

6. Pe măsură ce consolidarea fiscală este în curs de desfășurare, prelungirea politicii monetare acomodative dincolo de acest an poate fi oportună, atât timp cât este în concordanță cu ținta de inflație.

7. Lupta împotriva corupției, cât și eforturile de eficientizare a administrației trebuie reenergizate.

8. Îmbunătățirea guvernanței întreprinderilor de stat va fi esențială pentru absorbția fondurilor UE, pentru a contribui la reducerea decalajelor de infrastructură publică față de celelalte țări din UE și pentru îndeplinirea obiectivelor climatice

Cele 9 puncte din comunicat: de la lărgirea bazei de impozitare, la reenergizarea luptei împotriva corupției


1. Contracția PIB din 2020 indusă de pandemie a fost considerabil mai redusă decât media UE. Aceasta a reflectat în parte o incidență inițială mai limitată a focarelor virusului și valuri ulterioare de infectare de durată scurtă, ce nu au necesitat o a doua închidere la nivel național a economiei. Măsurile eficiente din domeniul sanitar și o demarare timpurie a campaniei de vaccinare au contribuit și ele la această situație.

Important, populația și mediul de afaceri au beneficiat de o relaxare coordonata a politicii fiscale și monetare, fapt ce a contribuit la limitarea recesiunii economice și a creșterii șomajului. Aceasta a fost o schimbare binevenită față de măsurile de înăsprire a politicilor pe care România le-a aplicat în crizele economice anterioare. Finanțarea externa a fost favorabila, susținută de o relaxare monetară
la nivel global și de măsurile de sprijin de la nivelul UE.

• Autoritățile au asigurat sprijinul fiscal necesar similar celor oferit de alte țări UE: în primul rând majorarea cheltuielilor sanitare; în al doilea rând, măsuri de susținere a veniturilor sub forma subvenționării temporare a salariilor și măsuri țintite de stimulare a angajărilor; și, în al treilea rând, sprijin acordat companiilor sub formă de împrumuturi nerambursabile și asigurarea lichidității prin amânarea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor și prin garantarea creditelor, mai ales pentru IMM-uri. Aceste măsuri de sprijin au fost prelungite și în anul 2021.

• Acțiunile hotărâte și luate în timp util de către Banca Națională a României (BNR) au contribuit la asigurarea funcționării pieței financiare și la susținerea fluxului de credit pe parcursul pandemiei. Printre aceste acțiuni se numără reduceri ale ratei dobânzii de politica monetara, un program de achiziționare a titlurilor de stat, precum și măsuri de asigurare a lichidității, de flexibilizare a cadrului de reglementare și moratorii pentru rambursarea împrumuturilor bancare.

2. Pentru anul 2021 este preconizată o revenire puternică a PIB-ului real, de 7 procente.

Revenirea economică a României pare a fi cea mai rapidă în rândul țărilor UE începând din trimestrul 4 al anului 2020. Se anticipează că o recoltă agricolă mai bună va susține producția ulterior, în cursul acestui an. Riscul principal de nerealizare a acestei prognoze este cel al unor schimbări negative neașteptate în evoluția pandemiei, inclusiv din cauza apariției unor noi tulpini ale virusului, eficienței mai reduse în timp a vaccinului sau refuzului de vaccinare din partea populației.

3. În cursul următorilor cinci ani, absorbția de fonduri UE va fi crucială pentru performanța economică a României. Resursele disponibile constituie o oportunitate unică de a accelera convergența veniturilor la nivelul UE și tranziția către o economie mai digitalizată și mai verde.


4. În pofida recentei redresări economice, acordarea în continuare a sprijinului fiscal rămâne esențială pentru prevenirea unei ieșiri neuniforme din pandemie.

• Derularea rapidă a campaniei de vaccinare este cea mai importantă politică de combatere a
pandemiei, cu randamente economice care depășesc cu mult costurile sale fiscale. Politica fiscală poate contribui cu o finanțare generoasă în continuare.

• Se impune menținerea măsurilor temporare de susținere a veniturilor și a companiilor, cum ar fi alocațiile kurzarbeit și granturile acordate IMM-urilor, în paralel cu îndreptarea atenției către sectoarele cele mai afectate, cum ar fi HoReCa și transporturile, și către grupurile dezavantajate, de exemplu, femeile și persoanele cu un nivel educațional redus.

5. Bugetul pe anul 2021 asigură susținerea în continuare a redresării, punând în același timp bazele reconstruirii spațiului fiscal, astfel încât guvernul să poată proteja din nou veniturile populației data viitoare când apare o calamitate economică. Cheltuielile bugetare sau reorientat către investiții, inclusiv pe baza fondurilor UE, fapt ce ar trebui să stimuleze capacitatea economică pe termen mediu a României de a crea locuri de muncă și de a genera venituri.

Această reorientare reflectă, de asemenea, o temperare binevenită în creșterea salariilor și pensiilor din sectorul public. Pe mai departe, va fi, de asemenea important să se asigure resurse suficiente pentru a proteja gospodăriile cele mai vulnerabile. Redresarea economică din ultimele luni, peste nivelul preconizat, a ajutat perspectiva fiscală. Veniturile suplimentare rezultate ar trebui economisite. Pe această bază, deficitul fiscal în 2021 este estimat acum la 6,8% din PIB, sub ținta de deficit bugetar stabilită de autorități, de 7,2% din PIB.


6. Pe măsură ce redresarea ia amploare, eforturile politicilor ar trebui să se axeze pe reformele fiscal-structurale menite să contribuie la reconstruirea spațiului de manevra fiscal necesar pe termen mediu și la respectarea normelor UE.

• Consolidarea administrării veniturilor este esențială pentru creșterea nivelului de colectare a impozitelor până la nivelurile UE. Sunt necesare reforme urgente pentru modernizarea infrastructurii IT, consolidarea gestionării riscurilor de conformare pentru combaterea evaziunii fiscale și îmbunătățirea guvernanței și a dotării cu personal a ANAF. Câștigurile potențiale obținute din mai buna administrare a veniturilor sunt considerabile, dar realizarea lor va fi treptată și va necesita un efort de reformă susținut. Salutăm angajamentul ferm al guvernului față de aceste reforme.

• Lărgirea bazei de impozitare și eliminarea portițelor legislative ar contribui la realizarea unei distribuiri mai echitabile a poverii fiscale, astfel încât fiecare să contribuie cu partea care îi revine. Eliminarea disparităților în ceea ce privește impozitarea veniturilor ar îmbunătăți transparența și productivitatea sistemului fiscal, încurajând și mai mult conformarea.

• Îmbunătățirea și accelerarea proceselor de administrare a investițiilor publice vor fi esențiale pentru creșterea cantității și a calității infrastructurii publice, inclusiv a infrastructurii de transport, aprovizionare cu apă și acces la servicii digitale. Progresele înregistrate în acest domeniu sunt cruciale pentru utilizarea cât mai eficientă a fondurilor structurale și de redresare disponibilizate de UE. Îmbunătățirile sunt necesare în toate aspectele ce țin de administrarea investițiilor publice, de la planificarea și prioritizarea proiectelor până la implementarea acestora.

7. BNR a relaxat decisiv politica monetara și cea financiara ca răspuns la pandemie. Se preconizează că inflația va crește până la sfârșitul acestui an, în principal din cauza ajustărilor
prețurilor la energia electrică și la combustibili, anticiparea fiind că aceste ajustări de prețuri se
vor disipa în 2022, permițând astfel revenirea inflației în intervalul țintă.

Continuarea politicii monetare acomodative menite să contribuie la asigurarea redresării este oportună, având în vedere anticipațiile inflaționiste bine ancorate, output gap-ul negativ și proiecțiile reduse de creștere a salariilor, precum și incertitudinile legate de pandemie.

Pe măsură ce consolidarea fiscală este în curs de desfășurare, prelungirea politicii monetare acomodative dincolo de acest an poate fi oportună, atât timp cât este în concordanță cu ținta de inflație. Cu toate acestea, pe fondul creșterii economice puternice, se anticipează creșterea în continuare a deficitului de cont curent în acest an până la aproximativ 5½% din PIB.

Pe măsură ce criza se diminuează, creșterea treptată a flexibilității cursului de schimb ar contribui la absorbția șocurilor externe și, coroborată cu consolidarea fiscală, ar putea contribui, de asemenea și la reducerea deficitului de cont curent.

8. Sistemul bancar românesc a intrat în pandemia COVID-19 de pe o poziție solida, cu capital, lichiditate și profitabilitate puternice pe fondul supravegherii prudente. Calitatea activelor a beneficiat pana in prezent de redresarea economică mai puternică, creditele neperformante rămânând la un nivel scăzut în 2021. Pe baza nivelurilor pre-pandemie de provizionare a pierderilor din împrumuturi în sistemul bancar, ce se situau peste media UE, băncile au majorat în mod preventiv provizioanele în 2020. Recomandările BNR, care oglindesc orientările la nivelul UE, de limitare a plăților de dividende și a răscumpărărilor de acțiuni au contribuit și ele la creșterea retenției de capital în sistem.

Standardele de clasificare a împrumuturilor au fost restabilite în mod corespunzător în 2021, iar moratoriul serviciului datoriei a expirat în martie, cea mai mare parte a împrumuturilor aflate sub moratoriu până atunci fiind rambursate. Aceste acțiuni vor contribui la creșterea vizibilității calității activelor pe mai departe.

Cu toate acestea, în cazul în care portofoliile de credite se deteriorează semnificativ, se poate avea în vedere utilizarea capitalului permițând în același timp o perioadă mai lungă de reacumulare. Totodată, trebuie făcute pregătiri pentru gestionarea eficientă a unei potențiale creșteri a cazurilor de restructurare a datoriilor și de insolvență în rândul companiilor.

9. Eforturile României de combatere a corupției în perioada de aderare la UE au fost recunoscute la nivel internațional. Cu toate acestea, atât lupta împotriva corupției, cât și eforturile de eficientizare a administrației trebuie reenergizate.

Nu poate exista o convergență a standardului de viață cu cele din economiile mai bogate ale UE fără convergența standardelor de guvernanță economică. Estimările noastre arată că un efort susținut de
reformă a guvernanței ar putea accelera în mod semnificativ viteza de convergență a veniturilor. Îmbunătățirea guvernanței ar contribui, de asemenea, la atenuarea altor provocări sociale majore, cum ar fi inegalitatea, emigrația și informalitatea.

10. Îmbunătățirile guvernanței ar trebui să facă parte integrantă din reformele administrației veniturilor, inclusiv pentru a limita vulnerabilitățile la corupție. O guvernanță eficientă este, de asemenea, esențială pentru îmbunătățirea administrării investițiilor publice.

11. Îmbunătățirea guvernanței întreprinderilor de stat va fi esențială pentru absorbția fondurilor UE, pentru a contribui la reducerea decalajelor de infrastructură publică față de celelalte țări din UE și pentru îndeplinirea obiectivelor climatice. O mai bună guvernanță corporativă a întreprinderilor de stat ar fi un prim pas important.

Inversarea tendinței de înrăutățire a performanței financiare ale întreprinderilor de stat reprezintă o altă prioritate, necesitând o monitorizare sporită și reformele necesare la nivelul întreprinderilor de stat cu o prezență puternică în sectoarele energie și transporturi.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

24075 vizualizari

 • +3 (11 voturi)    
  optimisti (Vineri, 28 mai 2021, 22:09)

  ..13 [utilizator]

  Romania nu se va face bine daca nu se reformeaza.

  reforma a inceput sa devina un cuvant cum era pe vremuri privatizarea si este urmat in trend de restructurare.Grele cuvinte, dureroase...

  cat au fost banii mocka au mers lucrurile si unde au existat capete pregatite sa reformeze lucrurile s-au vazut
  dar nu se intampla in toate zonele si atunci de unde neicushorule sa mergem inainte daca putilinta este limitata??/
  • -1 (13 voturi)    
   Ce reforma frate? (Sâmbătă, 29 mai 2021, 2:59)

   gie [utilizator] i-a raspuns lui ..13

   Reforma facem de 30 ani. Am reformat, privatizat, vandut, demolat, stricat la cererea strainilor tot. Asta a fost si scopul. Sa ajungem slugoi cu mana intinsa la ei. Dar nu-i nimic imperii au fost imperii au disparut. Nimeni nu mosteneste pamantul. Totul e trecator in lumea aceasta. Doar Domnul sa aibe mila de noi toti.
  • +5 (7 voturi)    
   Depinde ce inseamna reforma (Sâmbătă, 29 mai 2021, 9:25)

   Maspp [utilizator] i-a raspuns lui ..13

   Guvernantii nu gandesc pe termen lung din motive electorale ( si nu numai la noi). Problema deficitului de pensii este cronica pentru ca absoarbe venituri pe care statul ar trebui sa le pompeze in educatie, infrastructura, sanatate. Si atunci ei aleg solutia simpla sa mareasca varsta de pensionarii si oamenii o sa dea coltul pana sa isi ia pensia. Dar daca stai un pic sa te uiti la structura pensiilor iti sar in ochi niste lucruri evidente precum faptul ca ai 5% pensionari speciali care mananca 20% din bugetul alocat pensiilor. Si de ce se intampla asta ? Pai din 2 motive : primul e ca ii scoti la pensie la 45 de ani deci numarul creste mult mai rapid decat al celorlalti pensionari si al doilea motiv e ca le dai pensii de 3-4 ori mai mari decat celoralti. Deci cu cine sa faci reforma ? Cu Bode care a declarat ca atat timp cat va fi ministru, sistemul de pensionare in MAI nu se va schimba ? Sau cu Ciuca ? Nu, astia vor trage la greu sa pastreze beneficiile. O reforma reala trebuie inceputa de aici : De ce un politist, militar, magistrat sau alti speciali trebuie sa aiba un sistem de pensionare diferit fata de un profesor sau medic sau decat un angajat din sectorul privat ? Bun, le dai salarii oricum mult mai mari, ii scoti la pensie oricum mai devreme (o aberatie si aici) dar de ce si pensia trebuie sa fie data pe criterii speciale ? Un pensionar special e mai util statului decat un pensionar din sectorul privat ? Ca utilitatea are sens cat esti in activitate dar apoi de ce nu intra pe un sistem unitar ?
   • 0 (0 voturi)    
    parerea mea (Luni, 31 mai 2021, 0:23)

    ..13 [utilizator] i-a raspuns lui Maspp

    1. nu tine neaparat de gandirea strategica, pe termen lung, este nevoie doar sa gandesti corect, sa interpretezi/analizezi de ce nu merg lucrurile mai bine sau deloc si sa incerci sa gasesti solutii.

    2. Pensiile una dintre cele mai mari probleme dar nu singura. Aici este nevoie de timp si de consecventa si la acest capitol este greu tare cu politicienii, mai ales cu cei de la pesede.

    3. Raman la parerea ca sunt prea multi bugetari. Exemplul Frantei si problemele ei ar trebui sa ne puna seios pe ganduri. Un stat mai mic si un sector privat mai mare, mai puternic ar putea aduce transformarea structurala necesara dar...

    Mi se pare corect ce spune Citu: "antreprenorul este un erou" cel putin in RO...
 • +7 (15 voturi)    
  Fix lucruri la care suntem praf (Sâmbătă, 29 mai 2021, 0:39)

  emil bobu [utilizator]

  Reforma, economisire, investitii din bani UE, lupta anticoruptie etc. sunt lucruri pe care le-am incercat si am dat chix.

  Noi ne pricepem la furat, in principal, nu ne gandim la viitor.
  • +2 (6 voturi)    
   Sau sa dai un Tun! (Sâmbătă, 29 mai 2021, 2:29)

   Parzivall [utilizator] i-a raspuns lui emil bobu

   Romanul traieste Clipa, maine nu conteaza, s-o descurca el cumva!
   • 0 (0 voturi)    
    nu prea mai merge... (Luni, 31 mai 2021, 0:13)

    ..13 [utilizator] i-a raspuns lui Parzivall

    si se vede limpede ca ramane de caruta Ro si romanii tot mai in spate sau pe spate...

    dar mai exista o problema...
    multi tineri au apucat sa studieze in UK tara care a parasit insa UE si o sa se resimta semnificativ in ceea ce priveste educatia si pregatirea unor specialisti - mare pacat, dar poate se gaseste o formula castigatoare RO - Uk in ceea ce priveste studiul universitar si cel de dupa.
  • +2 (4 voturi)    
   Oho (Sâmbătă, 29 mai 2021, 9:26)

   Maspp [utilizator] i-a raspuns lui emil bobu

   Sunt altii mult mai buni ca noi la furat dar intr-un mod inteligent si nu pe fata ca prostii. Mai exista o alta tara in care sa furi banii de la UE pentru o autostrada si sa lasi autostrada nefacuta ?
 • -2 (12 voturi)    
  fa-te (Sâmbătă, 29 mai 2021, 0:40)

  hanu [utilizator]

  frate cu drekusoru pana iei banii. Rezilienta, etc ,you know the thing! Man.
  ETA dizolvare UE aprox 5 ani. Pana atunci trebuie sa absorbim tot ce putem pentru infrastructura si R&D.
  • +2 (8 voturi)    
   Da , da, da (Sâmbătă, 29 mai 2021, 9:27)

   Maspp [utilizator] i-a raspuns lui hanu

   Ca aia or fi prosti sa-ti dea banii asa pe ochi frumosi.
  • -1 (9 voturi)    
   "dizolvare UE aprox 5 ani" (Sâmbătă, 29 mai 2021, 9:38)

   sile_v [utilizator] i-a raspuns lui hanu

   Ce vise frumoasa au baietii lui Putin...

   Nope, nu o sa vedeti asta.
 • -2 (4 voturi)    
  Al cui articol IV ? (Sâmbătă, 29 mai 2021, 7:54)

  Zagura [utilizator]

  Cele 8 idei: Exprimare sforăitoare în limbaj ce se vrea academic.
 • +5 (13 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Sâmbătă, 29 mai 2021, 9:23)

  [anonim]

 • +7 (7 voturi)    
  concluzii finale (Sâmbătă, 29 mai 2021, 10:56)

  sile1 [utilizator]

  Daca ar fi sa las deoparte exprimarile elegante si alambicate si sa traduc in limbaj neacademic cele cuprinse in concluziile finale ale FMI as spune direct ca suntem intr-un mare rahat si ca daca nu intelegem sa luam masuri corespunzatoare Romania se duce pe apa sambetei !

  Desigur ramane marea intrebare, suntem capabili de asa ceva si care vor fi costurile pentru populatie.

  Personal cred ca nu vom fi capabili,asta din cauza unei clase politice iresponsabile.
  In ce priveste costurile acestea vor fi mari pentru cea mai mare parte a populatiei cu exceptia "specialilor" !
 • 0 (0 voturi)    
  despre (Duminică, 30 mai 2021, 14:49)

  costelo999 [utilizator]

  ce frumos scrie :
  combaterea evaziunii fiscale și îmbunătățirea guvernanței și a dotării cu personal a ANAF
  Lărgirea bazei de impozitare și eliminarea portițelor legislative
  Lupta împotriva corupției, cât și eforturile de eficientizare a administrației trebuie reenergizate
  adica terminarea pomenilor electorale, si taxarea firmelor inclusiv a corporatiilor, crestea veniturilor la buget, ce frumos si idilic, iar realizarea va fi deloc.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by