Autoritățile vor o regândire a sistemului fiscal, dar înainte de asta doresc să identifice unde sunt distorsiuni, conform Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ce se dorește nu este suficient explicat, chit că vorbim de „stimulente fiscale excesive” sau de taxarea proprietății și mașinilor.

Guvernul CituFoto: Guvern

Trei lucruri insuficient explicate în PNRR pe fiscalitate

1. Un paragraf din PNRR (printre multe altele, dar le fel de puține detalii): "Revizuirea cuprinzătoare a sistemului fiscal vizează sa identifice distorsionările și domeniile în care se poate dezvolta legislația fiscală incidentă, în special pentru impozitul pe profit, impozitul pe venit și contribuțiile la asigurările sociale (CAS, CASS, CAM) precum și impozitarea proprietăților, astfel încât să fundamenteze decizii pentru o retragerea treptată a stimulentelor fiscale excesive, în special pentru impozitul pe profit, impozitul pe venit și CAS, CASS, CAM, fără a fi afectată creșterea economică și dezvoltarea sectoarelor economice impactate de deciziile de politică fiscală.

Ce înseamnă stimulente fiscale excesive? Dacă au fost menționate aceste cuvinte, înseamnă că se știe care sunt. Poate autoritățile ar trebui să detalieze mai bine.

Cel mai probabil se referă la sectorul construcțiilor al căror angajați nu plătesc impozit pe venit, contribuții la sănătate și la Pilonul II, precum și la IT sau cercetare unde nu există impozit pe venit. Nu știm dacă se gândesc și la activitățile independente, se aplică doar impozitul pe venit, dar contribuțiile sociale sunt aplicabile doar asupra unei sume reprezentând 12 salarii minime pe economie.

În ceea ce privește firmele, având în vedere că se menționează impozitul pe profit și pe venit, cel mai probabil se gândesc la scăderea pragului pentru microîntreprinderi.

Toate acestea sunt doar presupuneri, bineînțeles, pentru că documentul nu oferă mai multe detalii, având în vedere că mai există un paragraf: „Ritmul eliminării treptate a stimulentelor fiscale acordate în legislația actuală se va baza pe rezultatul revizuirii asistate a legislației actuale. Aplicabilitatea stimulentelor fiscale va fi foarte strâns legată de capacitatea administrativă a ANAF, precum și de menținerea competitivității economiei românești și a importanței crescute a anumitor sectoare economice”.

2. Taxarea clădirilor și vehiculelor în funcție de emisii?

Pe partea de taxe pe proprietate (unde vorbim puțin mai jos), există un paragraf care se referă și la autovehicule: „revizuirea impozitului pe proprietate, respectând principii precum: încurajarea libertății de impunere a cotelor de către autorități în intervale mai largi definite la nivel central, estimarea bazei impozabile cât mai aproape de valoarea de piață a proprietății în detrimentul altor criterii folosite până acum, includerea unor mecanisme de ajustare a sarcinii fiscale care sa țină cont de eficiența energetică în cazul clădirilor și de nivelul emisiilor în cazul vehiculelor”.

Cu alte cuvinte, se va introduce o taxă de poluare pe mașini în funcție de nivelul emisiilor? La fel și la clădiri? Așa reiese din document. Sunt două întrebări la care nu avem răspuns momentan.

3. Taxarea proprietăților, lucru menționat la punctul 3, mai are câteva detalii, dar tot insuficiente.

Se are în vedere revizuirea principiilor privind impozitul pe proprietate, în special în ceea ce privește diferitele regimuri de impozitare a clădirilor, în funcție de statutul proprietarului (persoană juridică sau fizică).

Obiectivul este întreruperea practicii de folosire a unei baze impozabile care nu este legată de valoarea de piață.

• Vizează abordarea potențialului arbitraj între cele două sisteme de impozitare, aplicabile persoanelor fizice și persoanelor juridice care obțin venituri din proprietățile imobiliare, precum și stabilirea automatã a valorii impozabile a proprietăților supuse impozitelor locale.

Obiectivul reformei este "de a dezvolta legislația privind impozitarea proprietăților printr-un proiect legislativ ce va fi supus dezbaterii publice sfârșitul anului 2022, cu implementare etapizată (în funcție de rezultatul studiilor comparative și a determinării pașilor de dezvoltare, respectiv determinarea necesității de dezvoltare a capacității administrative necesare pentru implementare), începând cu anul 2023".

Cel mai probabil urmează să se creeze un mecanism nou de impozitare. S-a tot vorbit în ultima perioadă despre creșterea taxelor pe proprietate. Posibil să vedem acest lucru în câțiva ani.

Un lucru concret, totuși: „Aria de aplicabilitate a cotelor reduse de TVA nu va fi extinsă”. Probabil va rămâne totul similar în ceea ce privește TVA.