Consolidarea fiscală la nivel de grup va permite societăților din același grup fiscal să compenseze profiturile cu pierderile, urmând să plătească impozit doar pe diferență. Aceasta a fost introdusă prin Legea 296/2020. În acest sens, acum ANAF a pregătit în dezbatere procedura pentru realizarea grupurilor fiscale.

Sediu ANAFFoto: Hotnews

Printre altele, apare un formular 173 "Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit", care are și instrucțiuni de completare.

Procedură implementare grup fiscal (click pentru a deschide)

Conform ANAF, precum și a Legii 296/2020, grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit se constituie din cel puţin două dintre următoarele entităţi, denumite membri:

• o persoană juridică română/persoană juridică cu sediul social în România înfiinţată potrivit legislaţiei europene şi una sau mai multe persoane juridice române/persoane juridice cu sediul social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene la care aceasta deţine, în mod direct sau indirect, cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot al acestora;

• cel puţin două persoane juridice române la care o persoană fizică română deţine, în mod direct sau indirect, cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;

• cel puţin două persoane juridice române deţinute, în mod direct sau indirect, în proporţie de cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoană juridică/fizică, rezidentă într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informaţii;

• cel puţin o persoană juridică română deţinută, în mod direct sau indirect, în proporţie de cel puţin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri sau într-un stat cu care s-a încheiat un acord privind schimbul de informaţii şi sediul permanent/sediul permanent desemnat din România al acestei persoane juridice străine.

Avantaje și dezavantaje ale consolidării fiscale

Într-o conferință de la începutul acestui an, reprezentanții EY România au prezentat avantajele și dezavantajele:

Avantaje:

- minimizarea eforturilor de declarare fiscală;

- posibilitatea diminuării impozitului pe profit datorat cu eventualele pierderi fiscale înregistrate în cadrul grupului;

- recuperarea mai rapidă a pierderilor fiscale și reducerea riscurilor ca acestea să expire înainte de a fi utilizate.

Dezavantaje:

- calculul de impozit pe profit individual nu este eliminat;

- compensarea pierderilor fiscale înregistrare înainte de intrarea în grup nu este posibilă;

- dosarul prețurilor de transfer trebuie realizat individual, de fiecare membru al grupului fiscal în parte;

- lipsă prevederi (momentan) pentru compensarea între membrii grupului a pierderii fiscale / impozitului plătit.

Reprezentanții EY spuneau că dacă anumite condiții sunt îndeplinite, companiile pot deveni membri ai grupului fiscal începând cu anul următor celui în care condițiile sunt îndeplinite.

• Astfel, această opțiune poate fi exercitată începând cu anul fiscal 2022 și așteptăm norme de aplicare pentru mai multe informații.