În cursul anului 2020 au fost notificate BNR un număr de 40 de incidente la nivelul prestatorilor de servicii de plată (instituții de credit, de plată și instituții emitente de monedă electronică) autorizați în România și 3 incidente la nivelul sucursalelor instituțiilor de credit autorizate în alte state membre, arată Raportul privind Stabilitatea Financiară publicat joi.

HotNews.roFoto: Hotnews

Dintre incidentele raportate, 38 au fost de natură operațională și 5 de securitate (atacuri de tip phishing, DDOS- distributed denial-of-service, care reprezintă o încercare malițioasă de a perturba traficul normal al unei rețele prin copleșirea ei cu flux excesiv de trafic pe internet), fiind afectată disponibilitatea cardurilor (ex. imposibilitatea utilizării acestora la POS/ATM) și de tip internet sau mobile banking.

Cauzele evenimentelor perturbatoare au avut surse multiple, de la erori umane sau defecțiuni ale unor echipamente ITC, la supraîncărcarea serverelor, atacuri cibernetice, probleme întâmpinate de către furnizorii terți, etc.

Numărul utilizatorilor de servicii de plată afectați a variat între 6 și 147.000 (cel mai sever incident), în timp ce numărul operațiunilor de plată afectate a variat între 3 și 200.000. Prestatorii de servicii de plată au luat măsuri de remediere a incidentelor pentru reluarea cât mai rapidă a activității în condiții de bună funcționare și securitate, precum și măsuri de prevenire, monitorizare și control care să conducă la evitarea apariției în viitor a unor incidente determinate de cauze similare.