Aprobarea și înregistrarea grupului fiscal se poate realiza dacă entitățile interesate depun la autoritatea fiscală o cerere cu minim 60 de zile înainte de începerea exercițiului financiar, potrivit consultantului fiscal Adrian Bența. Procedura pentru crearea grupurilor fiscale a fost publicată săptămâna trecută în Monitorul Oficial, printr-un ordin ANAF, după la circa 7 luni de la apariția Legii 296/2020.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Studiu de caz: "Veverița Rozătoare" și "Alune de Pădure"

Ordinul ANAF nr. 1191/2021 dezvoltă o procedură complexă privind funcționarea grupului fiscal și ulterior înregistrării, însă aceasta trebuie analizată pe caz concret, în mod individual, spune Adrian Bența

Studiul de caz caz prezentat de acesta este următorul:

Societatea VEVERIȚA ROZĂTOARE SRL este persoană juridică română, plătitoare de impozit pe profit. Aceasta va forma un grup fiscal cu societatea ALUNE DE PĂDURE SRL, o altă persoană juridică română, plătitoare de impozit pe profit. Societățile îndeplinesc condiția de grup fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit. Grupul va fi implementat fiscal începând cu 01 ianuarie 2022.

Potrivit evidenței fiscale, societatea VEVERIȚA ROZĂTOARE SRL înregistrează în anul 2019 o pierdere fiscală. În anul 2022, societatea înregistrează iarăși o pierdere fiscală. Se poate diminua profitul fiscal al grupului din anul 2022 cu pierderea fiscală a societății VEVERIȚA ROZĂTOARE SRL din anul 2019?

Răspunsul la această speță fiscală este dat de art. 42^7 din Codul fiscal, astfel:

” (1) Pierderile fiscale înregistrate de un membru al grupului înainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit se recuperează, în conformitate cu prevederile art. 31, de către membrul respectiv, numai din profiturile impozabile ale acestuia.”

Din analiza acestui text normativ, înțelegem că pierderile fiscale ale unui participant la grupul fiscal pentru impozitul pe profit înregistrate în perioada anterioară înființării grupului, diminuează impozitul pe profit doar individual, din profiturile acelui participant la grup și nu se cumulează cu alte pierderi fiscale ale aceluiași membru.

Astfel, la calculul impozitului pe profit al grupului fiscal din speța noastră, pentru anul 2022, pierderea fiscală a societății VEVERIȚA ROZĂTOARE SRL aferentă anului 2019 nu se ia în considerare.

Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a funcționa un grup fiscal

Pentru ca un grup fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit să funcționeze în România, spune Bența, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții minimale:

•Participă la constituirea grupului un număr de minim 2 persoane juridice plătitoare de impozit pe profit, ce înregistrează același an fiscal;

•Există o deținere comună a unei participații de minim 75% din capitalul social al fiecărei entități ce pot face parte din grupul fiscal;

•Participantele la grup nu se află în situația de dizolvare – lichidare;

•Nu se află concomitent în situația de plătitoare de impozit pe profit și impozit specific unor activități. O astfel de societate poate participa la un grup fiscal renunțând la calitatea de plătitoare a impozitului specific, printr-o derogare de la reglementarea existentă adusă de actul normativ ce reglementează grupul fiscal.

În momentul în care este implementat un grup fiscal, durata minimă de existență a acestui grup fiscal este de 5 ani. Va fi desemnată o societate responsabilă cu calculul, declararea și plata impozitului pe profit ce cumulează situația tuturor participanților la grupul fiscal.

Avantajul fiscal constă în faptul că după înregistrarea fiscală a grupului fiscal pentru impozitul pe profit, pierderea fiscală a unei entități din grup înregistrată într-un exercițiu financiar, se compensează cu profitul fiscal al unei alte entități din grup când acesta se referă la același exercițiu.

Din punct de vedere procedural, aprobarea și înregistrarea grupului fiscal se poate realiza dacă entitățile interesate depun la autoritatea fiscală o cerere cu minim 60 de zile înainte de începerea exercițiului financiar.

Formularul 173

Prin Ordinul ANAF nr. 1191/2021 s-au reglementat formularele de cerere de înregistrare a unui grup fiscal, precum și formularele de respingere a cererii sau formularele și procedurile ulterioare înregistrării grupului fiscal.

Elementul principal al acestui act normativ este dat de formularul 173 – Cerere de înregistrare a unui grup fiscal.

Procedura nu se raportează însă doar la adoptarea formularelor, ci la situații mult mai ample și concrete aplicabile în cazuri practice, cum ar fi:

• vânzarea de către proprietarul participației a unor titluri de participare ce conduc la deținerea în comun a unor procente mai mici de 75%;

• dizolvarea unui participant la grup în condiția legii;

• intrarea și ieșirea dintr-o procedură de reorganizare a unui membru al grupului.