Controlul intern al ANAF are câteva noutăți din 6 august, având în vedere noile prevederi dintr-un ordin al Mirelei Călugăreanu publicat recent în Monitorul oficial. Conform Avocatnet.ro, dacă până la intrarea în vigoare a noului ordin al ANAF existau două tipuri de control intern, general sau parțial, acestea au fost modificate.

Ordin ANAF control internFoto: Hotnews

Astfel, acum există:

• control tematic, care constă în acțiunea de verificare a activităților și operațiunilor specifice unor procese desfășurate în cadrul structurii supuse verificării, raportată la obiectivele stabilite, pentru perioada supusă controlului

• control punctual, care constă în acțiunea de verificare a uneia sau mai multor activități, în condițiile concrete de desfășurare a acestora în perioada suspusă controlului, raportat la obiectivele stabilite.

Noul ordin clarifică totodată faptul că aparatul de control intern al ANAF înglobează toate structurile de control existente în cadrul instituției, acesta fiind format “din serviciile cu atribuții de control intern din cadrul Direcției generale de integritate, precum și din serviciile/birourile cu atribuții de control intern din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și Direcției generale de administrare a marilor contribuabili.”

Conform Avocatnet.ro, în cazul în care structurile de control din cadrul unităților subordonate ANAF constată eventuale deficiențe sau abateri în legătură cu activitatea desfășurată de funcționarii publici în cazul cărora competența de numire revine președintelui ANAF, dosarul acțiunii de control intern se transmite, mai nou, Direcției generale de integritate, în scopul verificării.

Dacă Direcția generală de integritate sau structurile de control din cadrul unităților subordonate ANAF constată eventuale deficiențe sau abateri în legătură cu activitatea desfășurată de funcționarii publici în cazul cărora competența de numire revine ministrului finanțelor, dosarul acțiunii de control intern se transmite Corpului de control al ministrului finanțelor, în scopul verificării.

O altă nouă prevedere importantă o constituie faptul că ”persoanele desemnate în echipa de control intern au obligația să informeze, de îndată, superiorul ierarhic cu privire la orice potențial conflict de interese în care s-ar putea afla ca urmare a desemnării sau cu privire la orice situație care le-ar putea afecta obiectivitatea pe parcursul desfășurării acțiunii de control intern, precum și să completeze declarația de imparțialitate”.

În ceea ce privește aparatul intern de control, formularea de propuneri de măsuri în vederea remedierii abaterilor sau deficiențelor se face, mai nou, și în cazul în care, deși nu s-au constatat astfel de abateri sau deficiențe, sunt necesare măsuri de prevenire a manifestării unor riscuri.

Tot potrivit noului ordin, nota de control intern se întocmește doar în cazul în care, din verificarea obiectivelor, nu s-au constatat abateri sau deficiențe, nu și în situația în care abaterile sau deficiențele constatate totuși prin volumul și importanța lor nu justifică întocmirea unui raport de control intern, cum apărea în prevederea anterioară.