Salariul mediu net a fost în iulie de 3.545 lei, în uşoară creştere faţă de luna precedentă, cu 4 lei (+0,1%), arată datele transmise vineri de INS. Inflația din iulie a fost de 1% (iulie 2021/iunie 2021), având o dinamică de 10 ori mai mare decât avansul salariilor.

Salariu pe cardFoto: Dreamstime.com

"În luna iulie 2021, câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5.780 lei, cu doar 1 leu mai mare decât în luna iunie 2021. Câştigul salarial mediu nominal net a fost 3.545 lei, în uşoară creştere faţă de luna precedentă, cu 4 lei (+0,1%). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice, (8.709 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.914 lei). Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,1%", arată datele INS.

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (-6,2%, ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare), sănătate şi asistenţă socială (-1,1%), respectiv administraţie publică (-0,2%).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 au fost: cu 21,7% în extracţia cărbunelui superior şi inferior; între 8% şi 13% în transporturi aeriene, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea altor mijloace de transport, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, extracţia minereurilor metalifere; între 4% şi 7% în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, tranzacţii imobiliare, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de poştă şi de curier; între 2% şi 3,5% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, alte activităţi extractive, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, fabricarea băuturilor, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), transporturi pe apă.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna iunie 2021 au fost cauzate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, în unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 13,6% în activităţi de editare; între 8% şi 12,5% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a; între 4% şi 8% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din tutun, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), telecomunicaţii, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii; între 1% şi 2% în colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi de spectacole, culturale şi recreative.