În perioada ianuarie - iulie 2021, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de peste 9 miliarde de euro, aproape dublu față de cele 5,3 miliarde euro cât fusese deficitul în perioada ianuarie - iulie 2020. Importurile masive din acest an au dus balanţa bunurilor la deficite în creștere cu peste 2,3 miliarde de euro, în vreme ce exportul de servicii și-a redus excedentul cu 267 milioane euro, arată datele BNR publicate luni.

Banca Naționala a RomânieiFoto: Hotnews

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 3 962 milioane euro (comparativ cu 1 222 milioane euro în perioada ianuarie - iulie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 353 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 609 milioane euro.

În perioada ianuarie - iulie 2021, datoria externă totală a crescut cu 6 058 milioane euro, ajungând la aproape 132 de miliarde de euro. În cadrul ei, datoria externă pe termen lung a însumat 95,93 miliarde euro (72,7% din totalul datoriei externe), iar datoria externă pe termen scurt era la finalul lunii iulie de 36 miliarde euro (27,3% din totalul datoriei externe).

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,0% în perioada ianuarie - iulie 2021, comparativ cu 20,1% în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2021 a fost de 4,9 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2021 a fost de 84,8%, comparativ cu 90,7% la 31 decembrie 2020.