În luna octombrie, unii contribuabili trebuie să ia câteva decizii în privința fiscalității, dacă n-au făcut-o deja. Este vorba despre declarația de beneficiar real, eșalonare simplificată permanentă sau consolidarea fiscală pentru impozitul pe profit.

HotNews.roFoto: Hotnews

1 octombrie 2021 - termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali

La data de 1 octombrie 2021 se împlinește termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, conform ONRC.

Pentru a evita apariția unor erori la înscrierea datelor din declarațiile pe proprie răspundere in Registrul Beneficiarilor Reali este recomandată tehnoredactarea acestora.

“Declarația privind beneficiarii reali poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă şi curier”, menționează sursa citată.

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vederea evitării aglomerării ghișeelor, ONRC recomandă ca transmiterea cererilor de depunere a declarațiilor privind beneficiarii reali să se facă în principal prin portalul de servicii (portalul de servicii al ONRC). De asemenea, declarațiile se pot depune prin e-mail (adresele de e-mail ale ORCT) sau prin corespondență (poștă/curier).

Declarația anuală privind beneficiarii reali se poate depune și personal la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde persoana juridică are sediul social, în spații special amenajate în acest sens.

Conform instituției:

• În vederea îndeplinirii obligațiilor menționate la articolele precizate, aveți posibilitatea de a bifa pe formularul-tip ”Declarația privind beneficiarii reali”, ambele casete, atât cea corespunzătoare depunerii declarației anuale, cât și cea prevăzută de dispozițiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu completările și modificările ulterioare.

• Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligației de depunere a declarației privind datele de identificare ale beneficiarilor reali constituie contravenție se sancționează cu amendă; dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice nu depune declarația privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății.!!! (art. 57 din Legea nr. 129/2019)

Eșalonarea simplificată devine permanentă

Eșaloarea simplificată devine permanentă prin OUG 11/2021.

Prin acea OUG au mai apărut unele modificări:

Se suspendă condițiile de menținere a eșalonării la plată, în situația în care activitatea este restrânsă/închisă de către “organele abilitate ale statului” similar cu dispozițiile suspendării condițiilor de menținere a eșalonării la plată care a fost reglementată prin OUG nr. 48/2020 și ale cărei efecte au încetat la data de 25 decembrie 2020.

Astfel, în vederea sprijinirii contribuabililor, la cerere, debitorii la care activitatea este restrânsă sau închisă pe perioada stării de urgență/alertă pot solicita suspendarea condițiilor de menținere a eșalonării la plată, în oricare forma este acordată (eșalonare acordată potrivit cap. VI din cadrul titlului VII din Codul de procedură fiscală, eșalonare la plată în formă simplificată, potrivit OUG nr. 181/2020, restructurarea obligațiilor bugetare, potrivit OG nr. 6/2019 sau eșalonarea în formă simplificată propusă prin acest act normativ).

Această suspendare se acordă până la data la care activitatea este reluată fără niciun fel de restricție.

Organele abilitate ale statului se referă la: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă, Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă.

Grupurile de companii au termen-limită 2 noiembrie pentru consolidarea fiscală pentru impozit pe profit

Grupurile de companii care au anul fiscal anul calendaristic și doresc să aplice sistemul de consolidare fiscală începând cu anul 2022 trebuie să depună cererile în acest scop la autoritățile fiscale până cel târziu pe 2 noiembrie 2021, având în vedere că prevederile legale stabilesc că solicitările se fac cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care ar urma să se aplice consolidarea fiscală, potrivit PwC România.

Sistemul de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit a fost introdus începând cu 1 ianuarie 2021, prin Codul fiscal și vizează consolidarea impozitului pe profit pentru un grup - profitul consolidat fiind compensat cu pierderile grupului. Măsura poate fi implementată de un grup fiscal dacă este îndeplinită condiția de 75% deținere directă sau indirectă, pe o perioadă de un an anterioară consolidării. Astfel, poate fi aplicată fie dacă societățile se dețin între ele, fie dacă o persoană fizică română deține 75% din amândouă, fie dacă sunt deținute de o persoană dintr-un stat cu care România are tratat de dublă impunere. Grupul fiscal poate fi constituit doar din persoane juridice române sau cu sediul social în România, iar perioada de aplicare a măsurii este 5 ani, începând cu anul fiscal următor depunerii cererii. Astfel, deși a intrat în vigoare în 2021, consolidarea fiscală poate fi aplicată efectiv din 2022.

Contribuabilii care vor să aplice acest sistem trebuie să depună Formularul 173 „Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit” împreună cu un certificat constatator emis de Registrul Comerțului și/sau alte documente justificative care să indice îndeplinirea condițiilor. Contribuabilii care au un an fiscal diferit de anul calendaristic ar trebui să fie pregătiți să depună cererea menționată mai sus cu cel puțin 60 de zile înainte de începutul anului fiscal.

Diferite declarații la ANAF în octombrie

La ANAF trebuiesc depuse diverse declarații. Amintim doar câteva, fiind foarte multe, de fapt, iar pentru detalii vedeți Calendarul obligațiilor.

7 octombrie - Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România - Formularul 092

11 octombrie - Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori - Formularul 087

20 octombrie - Depunerea Declaraţiei 399 VAT Return (Declaratie speciala de TVA) One Stop Shop

Depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - Formularul 097

25 octombrie - Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat - Formularul 100

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate - Formularul 112

Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România - Formularul 224

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată - Formularul 300

Am mai fi avut o modificare importantă de la 1 octombrie, dar Guvernul ieri a decis că nu este nevoie să fie tratați normal contribuabilii. Prin urmare, Direcția de Soluționare a Contestațiilor va rămâne la ANAF încă 6 luni. Termenul pentru trecere la Ministerul Finanțelor era 1 octombrie, iar ieri s-a adoptat prorogare pentru finalul lunii martie.