La 1 iulie 2021 populaţia după domiciliu a fost de 22,04 milioane de persoane, cu 0,4% mai mică faţă de 1 iulie 2020 a anunțat vineri dimineața Institutul Național de Statistică. Populaţia urbană şi cea de sex feminin sunt majoritare (56,3%, respectiv 51,2%), iar fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu 621.000 de persoane populaţia tânără de 0-14 ani.

Evidenta populatieiFoto: dgepmb.ro

Statistica calculează două tipuri de populație: cea rezidentă și cea după domiciliu. Populația rezidentă e formată din totalul celor care au cetatenie romana, a celor straini si a celor fara cetatenie, dar care au resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei, pentru o perioada de cel putin 12 luni.

Populatia dupa domiciliu reprezinta numarul persoanelor, cu cetatenie romana si domiciliul pe teritoriul Romaniei, delimitat dupa criterii administrativ-teritoriale. Datele sunt folosite pentru asigurarea informatiilor necesare guvernantilor localisi pentru producerea de informatii utile pentru fundamentarea politicilor si

strategiilor locale.

Ce a mai transmis vineri INS:

  • La 1 iulie 2021, populația după domiciliu din mediul urban a fost de 12,4 milioane persoane, în scădere față 1 iulie 2020 (0,6%).
  • Avem 11,28 milioane femei, în scădere cu peste 42.000 faţă de aceeaşi dată a anului precedent.
  • Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat comparativ cu 1 iulie 2020, prin creșterea (cu 0,2 puncte procentuale) ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste) şi în acelaşi timp remarcându-se menținerea la același nivel (14,6%) a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani).
  • Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 118,0 (la 1 iulie 2020) la 119,3 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 iulie 2021).
  • Vârsta medie a populaţiei a fost de 42,0 ani, cu 0,1 ani mai mare decât la 1 iulie 2020. Vârsta mediană a fost de 42,4 ani, în creştere cu 0,3 ani faţă de 1 iulie 2020.
  • La 1 iulie 2021, cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 50-54 ani (8,7%). În rândul persoanelor de sex masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 8,8%, iar la cele de sex feminin de 8,5%.
  • Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,7%, mai mică decât cea a grupei de 5-9 ani (4,8%) și a celei de 10-14 ani (5,2%).
  • Datele privind populaţia după domiciliu la 1 iulie 2021 vor fi disponibile până la nivel de localitate (municipiu, oraş şi comună), în baza de date online TEMPO şi pot fi descărcate începând cu data de 16 noiembrie 2021.