ANAF continuă să fie dată în judecată de mulți contribuabili care consideră că instituția a greșit în cazul rezultatelor unor controale. Ei bine, în circa 38% dintre cazuri, în deciziile definitive din primul semestru s-a dat câștig de cauză acestora. Prin urmare, Fiscul a greșit.

Sediu ANAFFoto: Hotnews / Florin Barbuta

Mai exact, în primul semestru, din acest an, au fost 758 decizii definitive pronunțate de instanțele judecătorești, fiind 777 cauze, conform unui raport ANAF. Dintre acestea, în 292 cauze s-a dat câștig contribuabililor (sumă totală 245,1 milioane lei), iar în 31 s-au pronunțat alte soluții. Restul au fost câștigate de ANAF.

„Din totalul sumelor soluţionare pe fond în semestrul I 2021, au fost admise și desființate actele administrative fiscale atacate pentru suma totală de 677,5 mil. lei, reprezentând 645 capete de cerere, ponderea sumelor pentru care s-au pronunțat soluții de admitere și desființare acte administrative fiscale în totalul sumelor soluționate pe fond fiind 25,87%”, spune ANAF.

De asemenea, din totalul sumelor contestate pe fond la instanțele judecătorești, respectiv suma de 882,4 mil. lei a fost menținută, instanța pronunțându-se asupra legalității și temeiniciei soluțiilor emise în dosarele analizate de structurile ANAF și menținute de organele de soluționare.

Inspecția fiscală: aproape 5.000 de persoane fizice și circa 12.000 juridice au fost verificate

În semestrul I 2021, inspecţia fiscală a înregistrat următoarele rezultate:

• au fost efectuate 17.179 verificări la contribuabili persoane juridice şi fizice, cu 4,5% mai puține decât în primul semestru din 2020. Dintre acestea, 12.237 au fost la contribuabili persoane juridice şi 4.942 la contribuabili persoane fizice. Au fost 11.650 inspecţii fiscale (7.675 la contribuabili persoane juridice şi 3.975 la contribuabili persoane fizice);

• au fost stabilite sume suplimentare în valoare totală de 2,344 miliarde lei, cu 17% peste primul semestru al anului trecut. Din acea sumă, 2,255 miliarde lei au provenit de la contribuabili persoane juridice şi 89,8 milioane lei la contribuabili persoane fizice. Suma de 2,342 miliarde lei reprezintă obligaţii principale);

• au fost efectuate 2.771 verificări documentare la contribuabili persoane juridice şi fizice în urma cărora au fost stabilite sume suplimentare în valoare totală de 86,2 mil. lei;

• au fost instituite 294 măsuri asigurătorii în valoare de 749,4 mil. lei;

• au fost aplicate 1.328 amenzi în valoare totală de 3,6 mil. lei;

• au fost înaintate organelor de urmărire penală un număr de 181 sesizări, pentru un prejudiciu total de 595,8 mil. lei

Activitatea de antifraudă a urcat mult anul acesta

Comparativ cu perioada similară a anului 2020, următorii indicatori au înregistrat creşteri semnificative, când vine vorba despre activitatea de antifraudă:

• număr contribuabili verificaţi (cu 75,8%);

• număr sancţiuni contravenţionale (cu 230,8%);

• valoarea amenzilor aplicate (cu 190,4%);

• valoarea prejudiciilor aferente actelor de sesizare (cu 45,1%);

• valoarea implicaţiilor fiscale estimate în procese verbale (cu 61,4%).

Pe linia descoperirii şi combaterii evaziunii fiscale, în semestrul I 2021, inspectorii antifraudă au:

• cuantificat/estimat implicaţii fiscale (reprezentând TVA, impozite, contribuţii sociale şi de sănătate, alte creanţe) în sumă totală de 917 mil. lei (din care, 51% reprezintă TVA),

• au fost înaintate organelor de urmărire penală 179 acte de sesizare, pentru prejudicii în sumă totală de 271,2 mil. lei, valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 milion lei reprezintă 84,5%

• au fost instituite 121 măsuri asigurătorii în sumă de 114,7 mil. lei.

„Pe linia prevenirii evaziunii fiscale, au fost aplicate 4.836 sancţiuni contravenţionale principale (4.638 amenzi şi 198 avertismente), valoarea totală a amenzilor însumând 43,2 mil. lei”, spune ANAF.

Conform raportului, în ceea ce privește confiscările de numerar, venituri din activităţi ilicite şi bunuri, valoarea totală estimată a acestora este de 5,1 mil. lei. Au fost dispuse suspendări de activitate la un număr de 302 contribuabili.

Totodată, ca urmare a activităţii de verificare documentară desfăşurată de către inspectorii DGAF în perioada februarie - iunie 2021, pentru 167 entităţi au fost emise decizii de impunere, valoarea obligaţiilor stabilite însumând 23,5 mil. lei.