Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile din Legea contabilității a fost acordat atât organelor cu atribuții de control fiscal, cât și organelor cu atribuții de administrare a veniturilor statului, precum și funcționarilor publici din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală, din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), potrivit unui ordin al Fiscului publicat în Monitorul oficial. HotNews.ro a mai scris despre el în septembrie, când a fost pus în dezbatere.

Ordin competente amenziFoto: Monitorul Oficial

Practic este vorba despre sancțiunile prevăzute în Legea contabilității, mai exact a modificărilor apărute prin Ordonanța de Urgență 13/2021.

Conform referatului de aprobare, constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se va face și de către personalul din cadrul structurilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, nu doar de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar sau de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice, cum era prevăzut anterior.

Având în vedere este vorba despre Legea contabilității, așa cum am menționat, contravențiile sunt, printre altele, pentru nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice, respectiv de instituțiile cu atribuții de reglementare în domeniul contabilității precum:

• aprobarea politicilor și procedurilor contabile prevăzute de legislație;

• utilizarea și ținerea registrelor de contabilitate;

• întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

• efectuarea inventarierii;

• întocmirea, semnarea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a raportărilor contabile;

• întocmirea, semnarea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabile (asta a fost introdusă recent prin OUG 13.2021)

Evident, tot contravenție reprezintă și prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare sau nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere de a întocmi și de a publica situațiile financiare anuale.

Amenzile sunt în funcție de contravenție. Unele sunt de 100-200 lei, altele de 1000 – 10.000 ajungând în anumite cazuri la 30.000 – 40.000 de lei.