Persoanele fizice și juridice nu vor mai alerga după diferite documente pe care statul le are deja și nu vor mai trebui să ofere copii după acestea, conform unei legi publicate în Monitorul oficial, care va intra în vigoare din 1 ianuarie 2022.

Lege - statul nu va mai cere copii dupa documentele pe care le areFoto: Monitorul Oficial

Conform actului normativ, „se interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale”.

Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale vor solicita entităţilor care au emis documentele, în format electronic, copii sau extrase de pe acestea în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public.