După ce a stat ca departament din cadrul ANAF, din 2013, Vama se va despărți de instituție. Legea prin care se înființează Autoritatea Vamală Română a fost publicată în Monitorul oficial. Aceasta este, de fapt, o inițiativă a fostului parlamentar și ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, ce a fost adoptată recent de Parlament și promulgată de președintele Klaus Iohannis. Legea va intra în vigoare în 30 de zile.

Lege infiintarea Autoritatii Vamale RomaneFoto: Monitorul Oficial

Conform documentului, Vama va fi în subordinea Ministerului Finanțelor, așa cum e și ANAF.

Sediul este în strada Alexandru Ivasiuc, 34-40, Sector 6 București. Practic e același loc în care se află acum direcția.

Autoritatea preia de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate acesteia, activitatea, posturile şi personalul structurilor vamale, respectiv Direcţia Generală a Vămilor din cadrul aparatului propriu al Agenţiei, direcţiile regionale vamale şi birourile vamale de interior şi de frontieră din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

Personalul preluat de la ANAF şi de la unităţile subordonate acesteia la Autoritate şi în structurile teritoriale ale acesteia îşi păstrează toate drepturile, inclusiv cele salariale.

Autoritatea Vamală Română va fi condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului Finanţelor Publice, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului Finanţelor Publice.

Autoritatea elaborează reglementările vamale care sunt în competenţa României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, asigură administrarea impozitelor, taxelor şi altor venituri bugetare date prin lege în competenţa sa, aplică politica şi legislaţia vamală, respectiv, fiscală în domeniul supravegherii produselor accizabile, exercită atribuţiile de autoritate vamală şi controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect frauda vamală şi fiscală, precum şi a altor fapte date prin lege în competenţa sa.

În 45 de zile (după intrarea în vigoare a acestei legi, adică după cele 30 de zile) Guvernul trebuie să emită o hotărâre privind organizarea, modul de funcţionare, numărul maxim de posturi al Autorităţii. Apoi, în termen de maxim 60 de zile, trebuie realizate protocoalele de predare-preluare.

Participanții la trafic vor fi obligați să respecte și semnalele echipelor mobile din cadrul Autorității Vamale Române.

„Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte şi semnalele poliţiştilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale personalului echipelor mobile din cadrul Autorităţii Vamale Române, precum şi ale organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aflate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ale agenţilor căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor şcolare de circulaţie care acţionează în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, precum şi ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din regulament”, scrie în lege.

Funcţionarii din cadrul Autorităţii Vamale Române, respectiv, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care, în scopul exercitării atribuţiilor de control specifice efectuează semnale de oprire pentru conducătorii autovehiculelor, sunt obligaţi să poarte uniformă cu înscrisuri şi însemne distinctive şi mijloace de protecţie fluorescent-reflectorizante pe fond de culoare verde, respectiv roşie, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Ce probleme au apărut după ce Vama a fost înghițită de ANAF

În nota de fundamentare scrie că după preluarea structurilor vamale de către ANAF au apărut o serie de disfuncționalități precum:

• Întârzieri la instituirea profilelor de risc vamal de tip D (debite), cu consecințe la încasarea creanțelor la bugetul general consolidat

• Coordonare defectuoasă a unor structuri teritoriale în cazul solicitării efectuării unor controale vamale ulterioare, cu riscul de depășire a termenului de prescriere a stabilirii datoriei vamale

• Interpretări/aplicări neunitare ale legislației specifice din partea structurilor teritoriale în ceea ce privește documentele care stau la baza acțiunilor de control vamal ulterior

• Existența unor necorelări în evidența contabilă a resurselor proprii tradiționale

• Coordonare ineficientă a structurilor vamale operative teritoriale datorită lipsei relației de subordonare a acestora față de Direcția generală a vămilor și dispersării în structurile teritoriale subordonate ANAF – direcțiile generale regionale ale finanțelor publice

• Funcționarea necorespunzătoare a Sistemului Integrat Vamal de Securizare a Frontierei. Acesta este și motivul pentru care nu au fost asigurate servicii de reparații și mentenanță, respectiv din cauză că structurile de achiziții ale direcțiilor generale ale finanțelor publice nu au expertiză în domeniu.

• S-a menținut un timp ridicat de staționare la trecerea frontierei a mijloacelor de transport marfă și nu s-a asigurat fluidizare traficului din cauza personalului operativ limitat.

Legat de reînființarea Autorității Vamale, șefa ANAF, Mirela Călugăreanu declara marți că:“Deja lucrăm la partea de bucătărie la ceea ce înseamnă transpunerea actului normativ, respectiv a Legii privind înființarea Autorității Vamale Române”.

„Am avut în vedere susținerea Vămii prin PNRR și prin fondurile de care ANAF va beneficia, 70 milioane de euro sunt dedicate Vămii atât în ceea ce privește partea de informatizare, dar avem în vedere să rezolvăm și problema scanerelor”, a precizat ea.