Persoanele care transportă numerar în valoare de peste 10.000 euro, trebuie să-l declare autorităților competente din statul membru prin care aceștia intră sau ies din Uniunea Europeană. De asemenea, trebuie să-l pună la dispoziția lor pentru control. În caz contrar, începând de sâmbătă pot primi amendă între 3.000 – 50.000 lei, dar nu mai mult de 60% din valoarea numerarului nedeclarat.

Euro - bancnoteFoto: DreamsTime

Este vorba despre Hotărârea de Guvern adoptată săptămâna trecută.

Conform legislației, constituie contravenție neîndeplinirea obligaţiei de declarare a numerarului însoţit sau a obligaţiei de informare cu privire la numerarul neînsoţit.

*numerar neînsoțit înseamnă numerarul care constituie o parte a unui transport care nu este însoțit de un purtător

La stabilirea valorii numerarului nedeclarat se ia în considerare cursul de schimb utilizat de autoritatea vamală potrivit reglementărilor vamale.

În cazul în care numerar neînsoțit în valoare de 10.000 euro sau mai mult intră sau iese din Uniune, autoritățile competente ale statului membru prin care numerarul intră sau iese din Uniune pot să solicite expeditorului sau destinatarului numerarului sau unui reprezentant al acestora să facă o declarație de informare în termen de 30 de zile.

Autoritățile pot reține numerarul până când expeditorul sau destinatarul ori un reprezentant al acestora face declarația de informare.

Obligația de informare cu privire la numerarul neînsoțit nu se consideră îndeplinită în cazul în care declarația nu este făcută până la expirarea termenului, informațiile furnizate sunt incorecte sau incomplete sau dacă numerarul nu este pus la dispoziție pentru control.