Guvernul a pregătit proiectul de lege privind reglementarea muncii casnice (sintagma folosită e activitatea prestatorului casnic). Se va face un circuit sau lanț: ANOFM, client, muncitor, din nou ANOFM și apoi muncitor. Munca va fi impozitată, bineînțeles, dar până să ajungem acolo cred că este bine să explicăm circuitul cât mai ușor de înțeles pentru toată lumea, conform informațiilor din proiectul de lege, pe care îl și atașăm. Dacă s-ar adopta, anul acesta sau anul viitor, ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2024.

Muncitor casnicFoto: DreamsTime

*sunt avute în vedere muncile gospodărești, precum cele de menaj casnic, prepararea hranei, grădinărit, îngrijirea animalelor de companie și alte activități care au legătură strictă cu gospodăria unei familii sau unei persoane singure

Proiect lege reglementare muncă casnică - click pentru a deschide

Cum s-ar aplica în practică – exemplul cu Andrei

Să presupunem că Andrei locuiește într-un apartament din București, de circa 10 ani. S-a trezit în această dimineață mai devreme, pentru că trebuie să se apuce din timp să lucreze la un proiect.

Din neatenție, s-a dezechilibrat și, ținându-se de clanța ușii, a căzut, rupând ușa din balamale (e un scenariu puțin plauzibil, dar explicăm cu va funcționa în practică legea).

Prin urmare, deoarece nu are timp, vrea să cheme pe cineva să-i repare ușa de la dormitor, dar conform legii, acesta nu trebuie să fie un membru al familiei care locuiește în gospodărie. Adică poate chema o rudă care se ocupă de asta, de exemplu.

Muncitorii pot fi și beneficiari de venit minim garantat, fără a le fi afectat dreptul stabilit la venitul minim garantat.

Înainte de a chema o persoană (în vârstă de peste 16 ani) care se pricepe, va trebui să afle cât cere pe lucrare. Apoi, Andrei urmează să achiziționeze de la ANOFM (AJOFM-uri) niște tichete de activități casnice.

Va mai putea să le achiziționeze de la punctele de acces ale furnizorului de serviciu poştal universal desemnat în numele acestora sau de pe Platforma electronică de evidenţă a desfășurării activităților casnice, prin aplicaţie mobilă (detaliem mai jos).

(Emiterea tichetelor de activități casnice se efectuează de agențiile pentru ocuparea forței de muncă în format fizic, pe hârtie sau în format electronic)

Valoarea nominală a tichetului de activități casnice va fi de 15 lei momentan (probabil anual va fi modificată prin hotărâre de guvern).

După ce vine muncitorul și termină treaba, Andrei va trebui să-i dea tichetele, pe care le va completa cu data acordării, numele și prenumele muncitorului și codul numeric personal.

Pentru a încasa banii, mai departe muncitorul va trebui să dea tichetele.

Mai exact, contravaloarea tichetelor de activități casnice se plătește muncitorilor prin agențiile pentru ocupare a forței de muncă, prin punctele de acces ale furnizorului de serviciu poştal universal desemnat în numele acestora sau de pe Platforma electronică de evidenţă a desfășurării activităților casnice, prin aplicaţia mobilă, în numerar sau prin cont bancar și se calculează la valoarea nominală, din care se rețin impozitul și contribuțiile.

IMPORTANT: Tichetul de activități casnice poate fi preschimbat în numerar în maximum 12 luni de la data primirii acestuia de către muncitor. Totuși, poate fi folosit exclusiv pentru a fi preschimbat în bani (de către muncitor) până cel târziu în cea de-a 15-a zi a lunii următoare lunii în care a fost prestată activitatea casnică, în vederea dobândirii sau menținerii calității de asigurat în sistemele asigurărilor sociale și asigurărilor sociale de sănătate.

IMPORTANT 2: Tichetele de activități casnice nu sunt transferabile și pot fi utilizate numai de către prestatorul casnic.

În cazul în care Andrei rămâne cu tichete, acestea pot fi returnate în termen de 12 luni, primind valoarea nominală a acestora din care se scade, în situaţia tichetelor de activităţi casnice emise în format fizic, pe hârtie, costul suportat de agențiile de ocupare cu tipărirea și distribuirea acestora.

(Dacă cele pe hârtie sunt deteriorate, nu se mai răscumpără de către ANOFM)

Taxarea tichetelor pentru munca casnică

Așa cum reiese din povestioara de mai sus, pentru Andrei nu contează decât să cumpere tichetele și să le dea mai departe.

În schimb, când muncitorul va merge cu acestea, i se vor reține impozit pe venit, contribuția de pensie și cea de la sănătate.

Baza de calcul la care se aplică cota impozitului pe venit este 50% din valoarea nominală a tichetului de activități casnice, însumată pentru toate tichetele de activități casnice preschimbate într-o lună calendaristică.

Tot 50% este și pentru cota contribuției de asigurări sociale și de sănătate.

În acest fel, 22,53 % din valoarea nominală a tichetului de activități casnice reprezintă contribuții sociale și impozit pe venit, respectiv 3,38 lei.

(Acestea se calculează, se declară prin Declaraţia privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“, se rețin din contravaloarea aferentă tichetelor de muncă preschimbate și se plătesc, în numele prestatorilor casnici, de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare lunii în care tichetele de muncă au fost preschimbate).

Plata contribuției de asigurări sociale conferă muncitorului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.

Pe de altă parte, calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor de sănătate se obține numai în situația în care muncitorul preschimbă în numerar un număr de cel puțin 50 de tichete de activități casnice într-o lună calendaristică, începând cu luna următoare lunii în care a fost virată contribuția de asigurări sociale de sănătate.

IMPORTANT 3: Sumele reținute pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în lunile în care prestatorul nu dobândește calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor de sănătate, sunt rambursate o dată pe an, în intervalul 1 ianuarie - 31 ianuarie a anului următor anului în care a fost prestată activitatea casnică, la cererea prestatorului casnic.

IMPORTANT 4: Pentru Beneficiari (sau Andrei din exemplul nostru) în baza documentului fiscal de achiziție a tichetelor de activități casnice, pot solicita reducerea nivelului bazei de impozitare a impozitului pe venit cu o sumă în cuantum de 50% din valoarea tichetelor de activități casnice achiziționate. Rămâne de văzut și care va fi procedura de solicitare a reducerii, pentru că dacă se va adopta legea, vor urma normele metodologice.

Se va face o platformă

Așa cum toată lumea a dedus, din cele spuse mai sus, se va face o platformă.

Mai exact, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va înființa Platforma electronică de evidenţă a desfășurării activităților casnice.

Aceasta va fi gestionată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Prin intermediul platformei se va asigura:

• înregistrarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă a datelor și informațiilor privind beneficiarii și prestatorii casnici;

• evidența și plata obligațiilor fiscale

• achiziția, plata și distribuirea tichetelor de activități casnice emise.

Platforma electronică de evidenţă a desfășurării activităților casnice va asigura evidența tichetelor de activități casnice achiziționate de beneficiarii casnici și preschimbate de prestatorii casnici.

Potrivit ţintelor asumate de România în PNRR, actul normativ va fi aprobat până la finalul primului trimestru din anul 2022, dar se va aplica de la 1 ianuarie 2024.

Bugetul alocat prin PNRR pentru această reformă şi investiție este de 4.538.000 euro.

Până în trimestrul 1 al anului 2026, se preconizează că în evidențele ANOFM vor fi înregistrați 30.000 de beneficiari casnici și 60.000 de prestatori casnici.

Ţintele asumate de România sunt ca în primul an de la operaţionalizarea platformei, respectiv trimestrul 4 din anul 2024, în evidenţele ANOFM să fie înregistrat un număr de 10.000 de beneficiari casnici şi 20.000 de prestatori casnici.