Alocațiile ar urma să crească de la 1 ianuarie la 243 lei, pentru copiii de peste 2 ani, conform draftului programului de guvernare. Cele pentru copiii între 0-2 ani vor urca la 600 lei.

HotNews.roFoto: Hotnews

Alte măsuri din programul de guvernare includ:

• evaluarea măsurilor de sprijin pentru acordarea de beneficii persoanelor vulnerabile din punct de vedere economic, în scopul scoaterii a 1,5 milioane de persoane din starea de deprivare materială severă.

• implementarea reformei privind venitul minim de incluziune (VMI) conform celor asumate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți asistența socială și de a reduce sărăcia în rândul persoanelor celor mai vulnerabile. Reforma va fi realizată prin actualizarea legislației în domeniul beneficiilor sociale prin asigurarea de sprijin real și adecvat familiilor vulnerabile, în condiții de sustenabilitate bugetară, corelat cu măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă.

• Stabilirea unui mecanism obiectiv de creștere a indicelui social de referință;

• Monitorizarea procesului de adopție și a managementului de caz, în urma modificărilor de procedură de adopție internă inițiate de ANDPDCA;

• Colaborarea cu Ministerul Educației și Cercetării și cu Ministerul Sănătății, în vederea furnizării de servicii și beneficii integrate;

• Îmbunătățirea procedurilor de realizare a inspecției sociale;

• Dezvoltarea serviciilor de tip respiro/ centre de zi pentru adulți și copii cu dizabilități;

• Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane cu adicții;

• Verificarea aplicării măsurilor de promovare a accesibilizării mediului fizic și informațional pentru persoanele cu dizabilități.

• Asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toate categoriile vulnerabile;

• TVA 5% pentru produsele de tehnologie asistivă.

• Acordarea, în mod extraordinar, a celei de-a 13-a indemnizații persoanelor cu dizabilități. Indemnizația compensatorie se acordă o singură dată, în luna ianuarie 2022.

De asemenea, se mai dorește introducerea unui sistem de tichete de muncă pentru formalizarea muncii în domeniul lucrătorilor casnici precum și simplificarea activității meseriei de bonă pentru accesul mai facil al familiilor la servicii de îngrijire și supraveghere a copilului pe timp de zi.