Consiliul Fiscal apreciază că situarea deficitului bugetar pentru anul în curs la nivelul țintit de 7,13% din PIB pare fezabilă, în condițiile în care creșterea peste așteptări a necesarului de cheltuieli curente este acoperită prin veniturile suplimentare obținute ca urmare a majorării proiecției PIB nominal și prin diminuarea cheltuielilor de investiții, se arată în opinia finală a Consiliului fiscal pe marginea rectificării bugetare.

Consiliul fiscalFoto: Consiliul Fiscal

Potrivit sursei citate, rectificările bugetare operate pe parcursul anului 2021 au consemnat cea mai amplă revizuire în sus a veniturilor din istoria construcțiilor bugetare evaluate de Consiliul Fiscal.

Aceste evoluții nu determină o diminuare a deficitului bugetar, veniturile suplimentare fiind alocate integral pentru majorări ale agregatelor de cheltuieli.

“Această situație comportă riscuri considerabile pentru sustenabilitatea poziției fiscale a sectorului public, deoarece o parte din veniturile suplimentare încasate în anul 2021 sunt temporare – având drept sursă principală impozite și taxe amânate la plată în anul anterior – sau se datorează dinamicii ciclice favorabile a economiei, în timp ce o parte și mai însemnată din sporul de cheltuieli a fost generată de creșteri de cheltuieli permanente”, mai arată Consiliul fiscal.

Este nevoie de un control riguros al cheltuirii banului public

CF subliniază că este obligatoriu ca un control riguros al cheltuirii banului public, cheltuieli publice care să asigure bunuri publice de bază pentru cetățeni (sănătate, educație etc.) și care concomitent să țină cont de constrângerile impuse de consolidarea bugetară, să fie combinate cu creșterea veniturilor fiscale.

Fără o creștere substanțială a veniturilor fiscale va fi practic imposibil să facem față la provocări actuale și viitoare care privesc bugetul public, societatea românească.

Derapaj de cheltuieli în 2021

“Așa cum o demonstrează și derapajul cheltuielilor bugetare din acest an, procesul de consolidare bugetară în anii următori exclusiv prin restrictivitate la nivelul cheltuielilor are o probabilitate de realizare redusă”, spune Consiliul fiscal.

Problema depășirii plafoanelor s-a cronicizat, limitele stabilite prin lege fiind irelevante prin practica sistematică de majorare a acestora cu ocazia rectificărilor bugetare.

Construcția bugetului pentru anul 2022 va reprezenta un test foarte sever, spue Consiliul Fiscal, având în vedere necesitatea de a concilia gestionarea situațiilor dificile cu care se confruntă România (criza sanitară, șocul prețurilor la energie, efecte ale tensiunilor pe piețele internaționale), care reclamă resurse adecvate, cu nevoia stringentă de consolidare bugetară.

Consolidarea fiscal-bugetară este necesară nu numai în sine (pentru sustenabilitatea finanțelor publice), ci și pentru o finanțare neproblematică a dezechilibrelor externe. Acestea din urmă, dacă sunt mari și greu finanțabile, periclitează stabilitatea financiară și economică.

  • PNRR, alături de resursele disponibile prin Cadrul Financiar Multianual (CFM), poate fi un instrument vital pentru facilitarea ajustării fiscale (consolidării bugetare) necesare, prin susținerea unui nivel mai ridicat al activității economice decât cel indus de un impuls fiscal negativ și înăsprirea politicii monetare.

Citeste intreaga opinie a Consiliului fiscal