Vinerea trecută a apărut în Monitorul oficial o lege (291/2021) care prevede TVA de 5% pentru manuale școlare, cărți, ziare și reviste, cu excepția celor destinate exclusiv sau în principal publicității. Ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie. Consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o analiză a acestei legi și spune că „față de actualele prevederi observăm că se extinde aplicarea cotei reduse de TVA pentru cărți, ziare, reviste, manuale școlare comunicate electronic”.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Potrivit acestuia, din punctul de vedere al TVA, achiziția de cărți, ziare, manuale, reviste în format electronic reprezintă prestări de servicii.

Dacă achiziția acestor cărți, ziare, reviste, manuale școlare presupune o intervenție umană minimă, cum ar fi descărcarea de pe o pagină de internet, atunci aceste servicii sunt din categoria serviciilor comunicate electronic așa cum sunt reglementate de art. 7 din Regulamentul nr. 282/2011 privind TVA, astfel:

„Articolul 7

(1) „Serviciile prestate pe cale electronică” prevăzute în Directiva 2006/112/CE includ serviciile furnizate pe internet sau printr-o rețea electronică a căror natură determină prestarea lor automată, care implică intervenție umană minimă, și imposibil de realizat în absența tehnologiei informației.

(2) Dispozițiile de la alineatul (1) se aplică, în special, în următoarele cazuri:

(f) serviciile enumerate în anexa I”.

„ANEXA I

Articolul 7 din prezentul regulament (...)

3. Punctul 3 din anexa II la Directiva 2006/112/CE:

(c) conținutul digitalizat al cărților și al altor publicații electronice”.

Tratamentul TVA privind conținutul digital al unor cărți și publicații este reglementat de art. 98 și art. 56 din Directiva TVA nr. 112/2006 privind sistemul comun al TVA, astfel:

„Articolul 98

(2) Cotele reduse se aplică numai livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii din categoriile prevăzute în anexa III.

Cotele reduse nu se aplică serviciilor prevăzute la articolul 56 alineatul (1) litera (k)”.

„Articolul 56

(1) Locul prestării următoarelor servicii unor clienți stabiliți în afara Comunității sau unor persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar într-o țară diferită de cea a prestatorului este locul unde clientul și-a stabilit sediul activității sale economice sau locul unde are un sediu comercial fix pentru care este prestat serviciul sau, în absența unui astfel de loc, locul unde își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită:

(k) serviciile prestate pe cale electronică, precum cele prevăzute în anexa II”.

El a mai spus că, din analiza acestor reglementări comunitare ce au prioritate asupra legislației naționale observăm că nu se poate aplica cota redusă de TVA pentru cărți și reviste comunicate electronic.

• În România s-ar putea aplica cota redusă de TVA pentru livrarea de manuale, cărți, publicații în format electronic doar dacă se obține o derogare din partea Comunității Europene privind această procedură fiscală.

„Pentru cetățeanul de rând ce achiziționează cărți și reviste este bine-venită o reducere a cotei de TVA ce presupune și o reducere a prețului final, însă aceasta trebuie adoptată respectând procedurile comunitare atâta timp cât România și-a asumat aplicarea reglementărilor comunitare în domeniul TVA”, a mai afirmat Adrian Bența.