Cumulat, impactul bugetar al măsurilor din Ordonanța-trenuleț, este unul pozitiv, de aproape 88 miliarde lei. Aici vorbim atât de reduceri prin înghețarea anumitor cheltuieli, precum și bani în plus prin venituri suplimentare. Ce conține în detaliu proiectul nu mai spunem, pentru că deja am publicat un material în acest sens.

Ministerul Finantelor - MFFoto: Hotnews

Conform datelor Ministerului Finanțelor, măsurile fiscale au un impact pozitiv asupra veniturilor bugetare pe anul 2022 de 2,245 miliarde lei venituri ale bugetului de stat. Este vorba despre facilitatea fiscală pentru cheltuielile cu educația timpurie (care se amână), modificarea regimului de impozitare a microîntreprinderilor (scăderea de la 1 milion euro la 500.000 euro) sau majorarea plafonului de aplicare a cotei reduse de TVA în cazul livrărilor de locuințe.

Plata contribuțiilor la sănătate pentru pensiile mai mari de 4.000 lei aduce 586,8 milioane lei la buget. În această sumă mai intră o altă facilitate, Ministerul nu a dorit să o dea chiar defalcat: majorarea plafonului neimpozabil în cazul cadourilor în bani şi/sau în natură.

Menținerea în anul 2022 a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară, precum și a indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor asimilate acestora de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice la nivelul acordat pentru luna decembrie 2021, determină o reducere a necesarului de finanțare de cca. 16,631 miliarde lei.

Majorarea salariilor de bază ale personalului care ocupă funcții în sănătate și asistență socială determină un necesar de finanțare de 807,8 milioane lei.

Menținerea în anul 2022 a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare determină o reducere a necesarului de finanțare de cca. 8,232 miliarde lei.

Menținerea în anul 2022 a cuantumului indemnizației de hrană la nivelul din anul 2021, determină o reducere a necesarului de finanțare de cca. 974 milioane lei.

Neacordarea în anul 2022 a indemnizației de vacanță de care beneficiază personalul din sectorul bugetar determină o reducere a necesarului de finanțare de cca. 3,216 miliarde lei.

Neacordarea de premii și compensarea exclusiv cu timp liber corespunzător a orelor efectuate peste programul normal de lucru determină o reducere a necesarului de finanțare de cca. 4 miliarde lei.

Neacordarea în anul 2022 a biletelor de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă, determină o reducere a necesarului de finanțare de cca. 2,16 miliarde lei.

Menținerea anumitor categorii de indemnizații și rente viagere determină o reducere a necesarului de finanțare de cca. 637,8 milioane lei.

Menținerea anumitor categorii de drepturi de care beneficiază personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și neacordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă/pensionare determină o reducere a necesarului de finanțare de cca. 1,911 miliarde lei.

Neindexarea pensiilor militare de stat și neacordarea indemnizaţie pentru limită de vârstă pentru primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi consiliilor judeţene determină o reducere a necesarului de finanțare de cca. 961,8 milioane lei.

Neacordarea cupoanelor sociale și prorogarea unor prevederi din Legea educaţiei naţionale (precum faptul că nu se acordă 6% din PIB pentru educație) determină o reducere a necesarului de finanțare de cca. 56,423 miliarde lei.