Vineri de la ora 12.00, salariatii INS vor ieşi în faţa Institutului National de Statistică, timp de 15 minute, ca formă de protest împotriva politicilor de salarizare a statisticienilor. Acţiunea a avut loc şi ieri - tot la sediul INS, o formă spontană şi silenţioasă de manifestare a nemulţumirii. Statisticienii au trimis o scrisoare primului ministru, documentul precizând detaliat cauzele care au generat nemulţumirile din INS.

Imagine de la protestul anterior de la INSFoto: FNSA

Redăm mai jos textul scrisorii:

Stimate Domnule Prim-ministru,

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie – FNSA și Sindicatul din Institutul Național de Statistică București – SINSB (membru al acestei federații), au luat act de informaţiile vehiculate în presă referitoare la intenţia Guvernului României de a „îngheţa”, din nou, veniturile unor categorii de salariaţi din sistemul bugetar şi, în acelaşi timp, în baza unor criterii neînţelese de noi, de a permite altor categorii să beneficieze de aplicarea, în integralitate a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară în sistemul bugetar.

Organizaţia noastră a încercat de multe ori, în ultimii ani, să supună atenţiei guvernelor precendente şi să solicite remedierea de îndată a discriminării salariale a salariaţilor din Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile judeţene în raport cu alte categorii de salariaţi din administraţia centrală. Ne aflăm în situaţia în care, deși ar trebui ca începând cu 1 ianuarie 2022 aceşti salariaţi să beneficieze de cuantumul salariilor de bază aferente grilei de salarizare pentru anul 2022, aceştia vor avea, din nou, veniturile blocate la nivelul anului 2020, ȋn vreme ce Secretariatul General al Guvernului, o instituţie eminamente politică şi nu tehnică, ȋn subordinea/coordonarea căreia INS este, beneficiază de grilele de salarizare maxime, aferente anului 2022, încă din anul 2017.

Nu a fost posibilă respectarea legii de salarizare şi aplicarea ei în integralitate, pentru statisticieni, deoarece sunt prea numeroşi?

Aproximativ 2000 de posturi la nivel naţional, dintre care cca. 1600 ocupate, nu considerăm că reprezintă un efort financiar prea mare pentru bugetul național. De fapt nu solicităm venituri suplimentare pentru această categorie, solicităm doar respectarea Legii 153/2017, lege care reglementează în mod expres ca până în anul 2022 să se reducă discriminările salariale la nivelul familiei ocupaţionale.

Statisticianul face parte din categoria salariaţilor de rang inferior, pregătirea lui, profesionalismul şi rezultatele muncii lui nu contribuie cu nimic la ce înseamnă dezvoltarea economico-socială și instituţională a României?

Toate strategiile şi politicile decizionale sunt elaborate şi fundamentate pe baza analizelor datelor statistice, iar măsurarea rezultatelor implementării acestora la nivel macroeconomic nu se poate face fără să se utilizeze ansamblul de indicatori produşi de statistica oficială, toate acestea neputând fi realizate decât cu ajutorul celei mai importante resurse a Institutului Național de Statistică şi anume resursa umană.

Statisticienii sunt implicati în acţiuni majore la nivel naţional şi european, dintre care enumerăm: Recensământul General Agricol, Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor, alegerile prezidenţiale, parlamentare şi locale, proiecte şi colaborări cu Banca Naţională a României, Banca Mondială, Comisia Europeană etc.

Statisticienii, de-a lungul timpului, şi-au menţinut integritatea profesională, imparţialitatea şi au respectat deontologia profesională, contribuind zi de zi, prin datele şi informaţiile furnizate tuturor categoriilor de utilizatori, la fundamentarea deciziilor importante pentru viaţa economică şi socială a naţiunii.

Până în prezent ne-am lovit de un dezinteres al Guvernului României în ceea ce priveşte intenţia de motivare a salariaţilor din INS şi de asigurarea desfăşurării în condiţii optime a activităţii instituţiei, având în vedere caracterul specific al activității pe care o desfășoară.

Anul viitor, în România, se va desfăşura Recensământul Populaţiei și Locuințelor. Majoritatea activităților esenţiale ale acestui proces vor fi asigurate de salariaţii Institutului Naţional de Statistică, lucrători demotivați financiar pe fondul nerespectării prevederilor Legii nr. 153/2017.

Este regretabil că aceşti salariaţi se află în situaţia de a apela la formele legale de protest datorită refuzului repetat al guvernelor de a aplica ȋn mod unitar şi nediscriminatoriu legea salarizării.

În speranţa că veţi fi Prim-ministrul care înţelege şi respectă activitatea acestor salariaţi, vă solicităm să le asiguraţi, la fel cum se întâmplă cu alte categorii de bugetari, intrarea pe grila de salarizare aferentă anului 2022.