Anomaliile pieței muncii. Pierdem circa 19.000 de lucrători anual / Avem una din cele mai mari sarcini fiscale din UE / Un șomer tânăr din 3 stă cel puțin un an până să-și găsească un job

de DP     HotNews.ro
Marţi, 21 decembrie 2021, 10:05 Economie | Finanţe & Bănci


Muncitor casnic
Foto: DreamsTime
Când Ioana Tomescu (23 de ani) și-a prezentat demisia în pandemie, tatăl ei s-a supărat și i-a spus că e neserioasă. Că nu așa se comportă un om responsabil. Nici nu i-a vorbit vreo două luni, după care, auzind că nu și-a găsit un job, i-a spus că fie nu caută suficient, fie nu-și dorește cu adevărat să muncească. Ceea ce nu știa Predescu senior era că dacă pandemia te-a prins la o vârstă de sub 25 de ani fără serviciu, greu îți mai găsești un job. Și că un șomer român tânăr din 3 stă pe bară peste un an până să-l angajeze cineva.

Numărul celor care lucrează a scăzut în fiecare an din ultimii 10 ani cu câte 20.000 de români


Populația României scade cu 100.000 de români pe an, potrivit datelor INS, valabile pentru perioada 2010-2021. În aceeași perioadă, numărul celor care lucrează (populația ocupată) a scăzut în fiecare an din ultimii 10 ani cu câte 20.000 de români, conform lucrarii INS ”Tendințe sociale”, publicată în aceste zile.

Populația țării s-ar putea înjumătăți în următorii 50 de ani, arată datele Institutului Național de Statistică. Declinul și îmbătrânirea populației va produce foarte multe efecte: de la scăderea numărului de parlamentari și europarlamentari, la modificări consistente în privința taxării, bașca efectele din societate. Conform proiecţiei demografice realizate de Eurostat, evoluțiile demografice vor face ca România să coboare cel puțin o poziție în Europa, Olanda urmând să devanseze țara noastră ca număr de locuitori.

Partea proastă e că în ultimii ani am pierdut anual circa 19.000 de români activi.

Avem una din cele mai mari sarcini fiscale pe costul forței de muncă

Detalii prea multe nu dăm, ci ilustrăm acest lucru cu un grafic, având ca sursă lucrarea INS ”Tendințe sociale”, publicată în aceste zile.Un șomer tânăr din 3 stă cel puțin un an până să-și găsească un job


Ȋn anul 2020, rata șomajului ȋn rȃndul tinerilor a fost de 17,3%. Șomajul afectează în măsură mai mare absolvenţii nivelurilor inferioare de educaţie (mediu şi scăzut), comparativ cu persoanele care au studii superioare. De exemplu, în anul 2020, rata şomajului BIM pentru persoanele cu studii medii a fost de 5,1%, respectiv 8,1% pentru nivelul scăzut de educaţie, valori mult mai mari comparativ cu rata înregistrată pentru şomerii cu studii superioare (2,2%).

De-a lungul ultimului deceniu, se observă evoluţii diferite ale ratei şomajului pentru toate segmentele de populaţie, în funcţie de fenomenele economice şi sociale care au caracterizat diverse perioade de timp, însă persoanele cu studii superioare au avut întotdeauna de suferit cel mai puţin (cea mai mare valoare a ratei şomajului în rândul absolvenţilor de studii superioare a fost de 5,8%, atinsă în anul 2014).

Presiunea pe care o exercită şomajul asupra pieţei forţei de muncă se manifestă atât ca nivel şi tendinţă, dar şi ca durată medie în care o persoană este caracterizată de acest statut. Perioada ȋn care numǎrul de șomeri a rǎmas la valori relativ constante sau a scǎzut a fost, ȋn general, ȋnsoțitǎ de creșterea duratei medii a șomajului, valoarea maximǎ a perioadei atingȃndu-se ȋn anul 2016 (14,6 luni). Ȋn anul 2020, urmare a numǎrului important de persoane nou intrate ȋn șomaj, durata medie s-a redus la 10,1 luni.

”Descurajații”- cei din grupa de vârstǎ 45-54 ani sunt cei mai afectați

Populaţia inactivă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care nici n-au lucrat cel puţin o oră şi nici nu erau şomeri, aflându-se în una din următoarele situaţii: erau elevi sau studenţi, pensionari (de toate categoriile) sau erau persoane care desfăşurau numai activităţi casnice în gospodărie; erau persoane întreţinute sau care obţineau venituri, altele decât din muncă.

Una dintre caracteristicile nefavorabile ale forţei de muncă din România este aceea că populaţia activă este inferioară - ca pondere - populaţiei inactive din punct de vedere economic, iar această situaţie se menţine pentru întreaga perioadă supusă analizei (2010-2020). În anul 2020, populaţia inactivă număra 10,3 milioane persoane şi reprezenta 53,5% în totalul populaţiei. 70,8% dintre inactivi aveau vârsta de cel puţin 15 ani.

Grupele de vârstă cele mai afectate de inactivitatea economică sunt cele extreme: populaţia tânără (grupa 15-24 ani) şi persoanele aflate la vârste din grupele superioare (50-64 ani), iar între acestea, femeile aflate în ultimii ani ai vieţii active din punct de vedere economic.

Între persoanele inactive se conturează segmentul populaţiei descurajate (câteva zeci de mii de români). Acestea sunt persoane inactive disponibile să lucreze, care au declarat că în ultimele 4 săptămâni au căutat un loc de muncă folosind metode pasive sau că nu caută un loc de muncă din următoarele motive: au crezut că nu există locuri libere sau nu au ştiut unde să caute; nu se simt pregătite profesional; cred că nu vor găsi de lucru din cauza vârstei; au căutat altădată şi nu au găsit.

Persoanele din grupa de vârstǎ 45-54 ani au fost cele mai afectate, persoanele din acest segment de vârstǎ reprezentând în anul 2020 23,1% din totalul persoanelor descurajate. În ultimii ani, se observă o tendinţă de echilibrare a grupelor de vârstă, în ceea ce priveşte fenomenul descurajării pe piaţa forţei de muncă, cel mai puţin afectată rămânând, totuşi, populaţia mai în vârstă (55 şi peste).

Un factor îngrijorător pe piaţa muncii din România este reprezentat de numărul de tineri cu vârsta între 15 şi 24 ani care nu sunt ocupaţi şi nici nu urmează o formă de educaţie sau formare, concept cunoscut sub abrevierea din limba engleză NEET (Not in Employment neither in Education or Training). Acest segment de populaţie reprezintă o categorie particulară de persoane inactive economic. Rata NEET semnalează dificultăţi în tranziţia de la sistemul de educaţie la piaţa muncii şi problemele legate de ocupare pentru populaţia tânără, necuprinsă în sistemul de educaţie. În anul 2020, rata tinerilor care nu erau încadraţi profesional şi nu urmau niciun program educaţional sau de formare a fost de 14,8%, cei mai afectaţi fiind tinerii din mediul rural (18,3%) şi persoanele de sex feminin (18,1%).

Numărul românilor de peste 65 de ani care muncesc se va dubla în 10 ani


Ocuparea forței de muncă în România va crește cu o rată mai mare decât media UE-27 în perioada următoare, creștere bazată pe participarea crescândă pe piața muncii a românilor cu vârsta peste 55 de ani, potrivit estimărilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop). Astfel, rata de participare pe piața forței de muncă pentru această grupă de vârstă, va ajunge la 82% (de la 56% în anul 2000). Până în 2030 CEDEFOP estimează că numărul celor cu vârsta peste 65 de ani se va dubla față de 2020 (rata de participare pentru cei cu vârsta peste 65 de ani este prognozată să urce la 9 puncte procentuale, de la un declin de 3 pp în 2010-2020).

Pe de altă parte, se așteaptă o reducere consistentă a intrării pe piața muncii a celor cu vârsta cuprinsă între 15 și 34 de ani, pe fondul contracției ridicate a populației din această grupă de vârstă. Până în 2030 CEDEFOP estimează că numărul celor cu vârsta peste 65 de ani se va dubla față de 2020 (rata de participare pentru cei cu vârsta peste 65 de ani este prognozată să urce la 9 puncte procentuale, de la un declin de 3 pp în 2010-2020).

În graficul de mai jos, ”harta” dificultăților la angajare în România în intervalul 2021-2030:Ocuparea forței de muncă în construcții va crește relativ puternic în intervalul 2022-2030, în vreme ce în agricultură va continua să scadă, mai arată raportul CEDEFOP.

În sectorul prelucrător, creșterea ocupării forței de muncă va fi determinată în mare parte de creșterea ocupării forței de muncă în sectorul alimentar, băuturi și tutun și inginerie.

În subsectoare cum ar fi comerțul cu ridicata și cu amănuntul, cazare, catering și transporturi, numărul angajaților va crește, chiar dacă în cazul transporturilor sau a sectorului logistic evoluția joburilor va fi puternic afectată de robotizare și automatizare.

În servicii, activități cum sunt serviciile juridice, contabile, consultanță și telecomunicații vor performa cel mai puternic, în vreme ce serviciile administrative vor avea cea mai slabă performanță.În proiecțiile CEDEFOP apare un lucru specific României, Ungariei și Poloniei. Anume că numărul absolvenților cu studii superioare crește foarte mult, în timp ce numărul de locuri de muncă care solicita studii superioare nu crește atât de mult. Cu alte cuvinte apare un decalaj foarte puternic între ceea ce oferă economia reală și ceea ce vin să ofere generațiile care intră pe piața muncii și care au calificări tot mai înalte.
”E o problemă și a structurii economiei românești, care nu e de natură să absoarbă un număr foarte mare de absolvenți de studii superioare. Noi am dezvoltat foarte mult învățământul terțiar academic, nu cel terțiar vocațional. Va apărea o presiune asupra celor cu studii medii care vor presa la rândul lor către cei cu calificări scăzute. E o problemă de structură a economiei”, arată Cătălin Ghinararu, cercetător în cadrul Institutului Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale.
”Există un mismatch, o neconcordanță foarte puternică între cererea și oferta de pe piața muncii. Eu aș spune că între logica cererii și cea a ofertei. Mă refer la ceea ce cer agenții economici, ce structură de agenți economici există- asta la logica cererii. Când vorbesc despre logica ofertei mă refer la ce au făcut oamenii concret. Oamenii au mers întotdeauna pe ideea de a-și crește gradul de pregătire profesională, numărul de absolvenți de studii superioare la noi a crescut foarte puternic este una din cele mai mari creșteri din zona Centrului și Estului Europei. Numai că piața muncii nu a oferit astfel de locuri de muncă pentru a corespunde acestor absolvenți”, spune Ghinăraru într-o discuție cu Hotnews.ro

El a realizat o lucrare de cercetare pentru una din administrațiile publice din țară unde a arătat că, din nefericire cea mai mare parte a absolvenților de studii superioare din România, în momentul de față se concentrează în sectoare ale administrației publice. Deci aproape 40% din absolvenții de învățământ superior din România sunt concentrați în administrație publică, învățământ și sănătate.

Trebuie spus că aproape 60 la sută din forța de muncă în general lucrează în sectoare care nu au de-a face cu studiile superioare: prin Horeca, depozite, retail, alte servicii, tot felul de lucruri de genul ăsta.

Există într adevăr această neconcordanță foarte puternică între structura economiei care determină structura cererii de muncă până la urmă și structura ofertei de muncă, ceea ce intră pe piață. Și repet, oferta de forță de muncă cu studii superioare s-a canalizat spre zone ale administrației publice, o zonă care contribuie la formarea PIB prin consumurile finale, mai spune cercetătorul român.
Crearea de locuri de muncă poate fi privită ca număr total de locuri de muncă generate într-o anumită perioadă de timp de către firmele existente plus locurile de muncă adăugate de întreprinderile nou create. Astfel, o creștere a numărului total de locuri de muncă poate fi considerată ca un semnal pozitiv. Prin simetrie, distrugerea locurilor de muncă este egală cu numărul total de joburi închise atât în firmele de pe piață plus cele din cazul firmelor care dau faliment. Cele două procese coexistă în economie și, deși este normal ca un sector să creeze locuri de muncă, în timp ce alții să le închidă, este mult mai de dorit ca numărul de locuri de muncă adăugate să depășească pe cel al locurilor de muncă distruse.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

7574 vizualizari

 • +4 (14 voturi)    
  ! (Marţi, 21 decembrie 2021, 10:09)

  tudorr [utilizator]

  Sta acasa de lene, nu ca n-ar gasi de munca!
  • +2 (6 voturi)    
   da (Marţi, 21 decembrie 2021, 11:29)

   Ecce_Homo [utilizator] i-a raspuns lui tudorr

   Lunar fac câte 40-50 de contracte de munca din care jumatate sunt pentru posturi nou create. Poate nu caută în domeniul care trebuie, poate are așteptări prea mari pentru ceea ce poate livra, poate nu vrea sa se mulțumească cu orice venit în perioada asta.
   Anul trecut am căutat pentru firma mea un inspector RU. Au venit tot felul de mimoze cu aere și cu pretenții de salarii fără sa știe sa lucreze în programele pe care le trecusem în anunț, fără sa vrea sa se deplaseze la clienții de langa București desi eu sunt ok sa decontez benzina (una a dat ochii peste cap la faza asta) etc. Mi-a luat doua luni sa găsesc pe cineva. Și culmea, am angajat pe 2500 lei net pe cineva care avea experiență sub 6 luni, are sub 25 de ani dar a învățat din mers și are atitudine ok.
   • +1 (3 voturi)    
    2500 este foarte putin (Marţi, 21 decembrie 2021, 12:36)

    salvatore [utilizator] i-a raspuns lui Ecce_Homo

    ... pentru un Inspector RU la Bucuresti. Salariul corect cred ca ar fi la B de aprox. 4000 lei/luna, adica aprox. 200 lei/zi.
    • +1 (3 voturi)    
     Altul care nu citeste cu atenție (Marţi, 21 decembrie 2021, 13:32)

     Ecce_Homo [utilizator] i-a raspuns lui salvatore

     Ea a cerut 2000 la momentul respectiv. Nu terminase facultatea și nu avea decât 6 luni lucrate într-o firma ca junior pe post. Între timp a făcut curs de salarizare, decontat de firma. Are alt salariu acum.
    • +1 (3 voturi)    
     Experienta sub 6 luni! (Marţi, 21 decembrie 2021, 13:39)

     AliKimiku [utilizator] i-a raspuns lui salvatore

     Cat trebuia sa ii dea?
     • +2 (4 voturi)    
      10.000 (Marţi, 21 decembrie 2021, 13:48)

      Ecce_Homo [utilizator] i-a raspuns lui AliKimiku

      probabil, după mintea unora :)) Pentru cineva care a început prin a arhiva documente și prelua diverse documente de la clienți. Nu făcea salarizare, nu raporta în Revisal, nu întocmea contracte la momentul respectiv.
      • +3 (3 voturi)    
       Diferenta de atitudine.. (Miercuri, 22 decembrie 2021, 1:24)

       pehash [utilizator] i-a raspuns lui Ecce_Homo

       Am vazut zeci de bugete de salarii pentru companii din UK si Romania. Raportul de salarizare junior - manager este cam 1:3. In Romania este in jur de 1:6.

       Diferenta? In UK toata lumea se asteapta sa faci treaba si te trateaza ca atare. In Romania toata lumea se asteapta sa o dai in bara si te trateaza ca atare.
   • 0 (4 voturi)    
    Wow ! (Marţi, 21 decembrie 2021, 12:41)

    fuscustm1 [utilizator] i-a raspuns lui Ecce_Homo

    Ce mult i-ai dat , peste 2500 lei net ... Si pentru asta trebuie sa aiba cel putin 3 facultati , 2 masteruri si un doctorat si permis de conducere categoriile A, B , C , D si E ! Acum pe bune , dece ar trebuii sa foloseasca angajatul masina proprietate personala in interes de servici ? Ca ii decontezi benzina? De ce nu ii oferi masina de servici daca tot trebuie sa se deplaseze la clienti?
    • +2 (4 voturi)    
     Ce scriu eu și ce citești tu (Marţi, 21 decembrie 2021, 13:35)

     Ecce_Homo [utilizator] i-a raspuns lui fuscustm1

     I-am rasping si celui de mai sus. Ala a fost salariul de semnare a contractului. Între timp i-am plătit niște cursuri, a învățat niște lucruri, are mai multa experiență și alți bani.
     Eu nu stiu de ce visați voi ca unul care încă nu a terminat facultatea și nu știe nimic din practica sa aibă 4000-5000 lei net plus beneficii. Chiar nu pricep. Poate sunt din alta generație. Eu în facultate am lucrat casier la Gima, în ture, la mama naibii fata de cămin și nu m-am plâns. Acum am firma mea. E o evoluție naturala a carierei, am făcut și juniorat, am trecut prin tot felul de specializări și am evoluat. Nu am avut cerul și pământul din prima zi de contract.
     • +2 (2 voturi)    
      Hai sa iti spun si eu cateceva (Marţi, 21 decembrie 2021, 19:41)

      fuscustm1 [utilizator] i-a raspuns lui Ecce_Homo

      In urma cu mai bine de 10 ani , dupa aproape 20 de ani munciti intr-o firma , in care aveam o pozitie bunicica si un "salar" mult peste media din tara , asa pe nepusa masa am hotarat sa imi dau demisia.
      Toata lumea a spus ca sunt nebun sa dau cu piciorul la tot, dar acest tot insemna , cum mi se parerea si normal atunci , ca aproape eram casatorit cu acea firma, eram in firma mai mult decat acasa, si sambete si duminici, si in zile de craciun, departe de familie si de multe ori fara concedii.
      In ultimii 10 ani am schimbat de 5 ori locul de munca, am castigat de cel putin 10 ori mai mult decat am castigat in 20 de ani in firma aia si am petrecut de 15 ori mai mult timp alaturi de familie colindand jumate din globul pamantesc in vacante cu familia..
      Si toate astea fara studii superioare si dupa ce am trecut de 40 de ani.
      Iar acum de as mai avea 20 de ani cu siguranta as cere angajatorului un salar peste medie asa fara sa am cunostinte de "doctor docent" in meserie , cine ma vrea trebie sa plateasca cat vreau eu si in ce conditii vreau eu. ;)
      • -1 (1 vot)    
       Foarte bine pentru tine (Marţi, 21 decembrie 2021, 22:31)

       Ecce_Homo [utilizator] i-a raspuns lui fuscustm1

       Si nu zic ca trebuie sa lucrezi 40 de ani în același loc, e absurd. Dar nici sa te sucești după 2 zile cum am mai întâlnit cazuri. În plus tu acum, după atâția ani, ți-ai dat seama ce ai fi făcut sau ce ai face. Mintea de pe urma. E ok și așa.
 • +10 (12 voturi)    
  ... (Marţi, 21 decembrie 2021, 10:26)

  samuraijack [utilizator]

  Anomalia se explică și prin faptul că mulți fac o școală/pregătire profesională fără să se fi prins ceva de ei. În plus de asta calitatea învățământului e în cădere constantă. De asemenea, mulți cetățeni nu au o pregătire profesională de nici un fel.
  • +3 (3 voturi)    
   ... (Marţi, 21 decembrie 2021, 12:08)

   mihai_mi [utilizator] i-a raspuns lui samuraijack

   As adauga la aceste lipsuri si pregatirea de a fi om: cinstit, corect, serios.
  • +2 (2 voturi)    
   Sunt multe motive (Marţi, 21 decembrie 2021, 12:32)

   pehash [utilizator] i-a raspuns lui samuraijack

   Si deseori nu se aplica toate.

   Educatia, evident, este principala problema. Dar nu cred ca este doar calitatea invatamantului o problema. Programa scolara este inca de tara comunista. Copiii nu sunt incurajati sa fie independenti si responsabili. Tinerii absolventi asteapta sa li se dea, la fel ca parintii lor. Si putinii care au o idee si au curajul sa o puna in aplicare nu au educatia necesara pentru a o face.

   Dupa educatie, cred ca cea mai mare problema este atitudinea statului roman fata de IMMuri. Declarativ, toti vor IMMuri. In practica, este foarte greu sa rezisti pe piata facand totul legal. Daca reusesti sa respecti toate legile, concurentul tau cu pile la partid le incalca si daca tot faci treaba buna atragi atentia inspectorilor din nspe institutii frecatoare de menta, care vin la tine doar pentru spaga si nimic altceva.

   Pana vine ziua de salariu, s-au dus toti banii pe spagi, avocati si contabili. Asta daca ai bani in cont, ca nimeni nu plateste la timp si ANAF iti ramburseaza TVA la pastele cailor. Si jumatate din banii de salarii se duc la stat sau, mai nou, faci inchisoare. Nu-ti ramane mare lucru...
 • -8 (26 voturi)    
  plus certificatul (Marţi, 21 decembrie 2021, 10:34)

  NeverBin [utilizator]

  Iar acum o sa scada si mai mult din cauza certificatului dictat de UE.
  • +4 (10 voturi)    
   poate lucra de acasă (Marţi, 21 decembrie 2021, 11:20)

   Ecce_Homo [utilizator] i-a raspuns lui NeverBin

   Am făcut multe contracte de telemunca în ultimul an. Certificatul nu e o scuza. În plus salariații sunt supuși la tot felul de controale medicale înainte de angajare, un vaccin în plus sau în minus nu e așa mare brânză pe langa toate luările de sânge, probe de urina, teste psihologice etc.
   • -1 (3 voturi)    
    Nu toata lumea (Marţi, 21 decembrie 2021, 12:14)

    NeverBin [utilizator] i-a raspuns lui Ecce_Homo

    Cei care sunt in vanzari, magazine, supermarketuri sau logistica? Ei vin zilnic la locul de munca. Acestia sunt stransi cu usa, se vaccineaza sau sunt dati afara peste cateva luni cand vine si la noi valul cu omicron.
    Putini o sa-si permita testare la 2-3 zile.
    • +2 (2 voturi)    
     pentru testare (Marţi, 21 decembrie 2021, 13:36)

     Ecce_Homo [utilizator] i-a raspuns lui NeverBin

     am văzut ca sunt 15 vouchere de persoana.
 • +6 (10 voturi)    
  nu se poate (Marţi, 21 decembrie 2021, 10:48)

  licasamadau [utilizator]

  eu am vazut conferinte de HRiste in care plangeau in cor ca nu gasesc oameni, ofertele lor fiind in general pe minimul pe economie...
  • +3 (7 voturi)    
   ... (Marţi, 21 decembrie 2021, 11:16)

   Ecce_Homo [utilizator] i-a raspuns lui licasamadau

   Eu nu stiu ce firme sunt acelea care oferă minimul pe economie. Probabil buticuri de colt de strada. În București-Ilfov salariul cel mai mic pe care îl au clienții mei e 1700 lei + bonuri 400 lei. Minimul momentan e 1380 pentru necalificați care nu lucrează în construcții.
   Firmele care oferă doar minimul ar trebui sa dispară. Înțeleg firmele care au ucenici, am și eu un client care instruiește cam 10-15 ucenici pe an, dar, în rest nu am pe nimeni care sa ofere doar minimul și atât.
   • 0 (2 voturi)    
    ce firme sunt? (Marţi, 21 decembrie 2021, 11:58)

    licasamadau [utilizator] i-a raspuns lui Ecce_Homo

    Firme de tot rahatul. Si nu, nu sunt buticuri de colt de strada.
    Faptul ca nu ai tu printre clienti e foarte bine, dar asta nu inseamna ca nu exista. Si da, ar trebui sa dispara.
   • +1 (5 voturi)    
    Ce salar generos... (Marţi, 21 decembrie 2021, 12:44)

    fuscustm1 [utilizator] i-a raspuns lui Ecce_Homo

    1700 lei + bonuri 400 lei in Bucuresti -Ilfov... Imi vine acum sa vin sa ma angajez la voi! Dar mai stau , poate mai pui 2 lei la salar...
    • -1 (3 voturi)    
     Ba nene dar esti chior sau rău intenționat? (Marţi, 21 decembrie 2021, 13:38)

     Ecce_Homo [utilizator] i-a raspuns lui fuscustm1

     Am zis ca ala e cel mai mic salariu!!!!

     Vrei sa știi și care e cel mai mare? Uite:

     1. client in agricultura 5500 indiferent de luna anului pentru tractorist, în lunile de producție suma este 9000

     2. client cu producție: sudor 8000 + bonuri, plus transport cu microbuzul firmei, plus asigurări private medicale și de accident, prima paste și prima Crăciun (acum a fost de 1000 lei de Craciunul asta) plus bonusuri lunare în funcție de numărul de bucăți sudate.

     3. vanzari 4400 plus 1% din vânzările magazinului.

     Dar pentru cei care nu știu sa citească îmi răcesc gura de pomana.
    • 0 (2 voturi)    
     Si apropo (Marţi, 21 decembrie 2021, 13:41)

     Ecce_Homo [utilizator] i-a raspuns lui fuscustm1

     E salariu. Nu salar.
     • +3 (3 voturi)    
      Apropo (Marţi, 21 decembrie 2021, 18:07)

      fuscustm1 [utilizator] i-a raspuns lui Ecce_Homo

      1. clientul tau din agricultura a schimbat in ultimul timp tot personalul si a tratat toti angajatii ca pe animale si de aceea acum nu mai are tractoristi si ofera aceste salarii , pe care el oricum le considera enorme. Ca sa nu spunem ca in "campanie" se lucreaza zi lumina inclusiv sambata si duminica.

      2. sudorii la 8000 de lei nu prea o sa gasesti cand deja in multe locuri in provincie se ofera peste 10000 pentru sudorii care stiu sa sudeze si TIG si MIG/MAG. Iar 1000 de lei prima de Craciun primesc operatorii din industria de automotive peste tot in tara ...

      3 vanzarii 4400 +1% , si fugi de rupi pamantul iar cand nu depasesti "targetul" (care cam greu poate fi atins) trebuie sa mai duci bani de acasa.

      Ceea ce nu vreti voi cei din HR si angajatorii
      sa intelegeti este ca Romania nu mai este o tara cu mana de lucru ieftina , am ajuns sa fim la fel de scumpi ca si Cehia,Polonia, Portugalia si ne apropiemm de nivelul de salarizare al Spaniei . Iar "meseriasii" indiferent de nivelul ca calificare devin tot mai scumpi si mai rari.
      • -1 (1 vot)    
       Haha (Marţi, 21 decembrie 2021, 21:02)

       Ecce_Homo [utilizator] i-a raspuns lui fuscustm1

       Clar. Orice as zice tu stii mai bine. Ma bucur pentru tine.
       • +1 (1 vot)    
        Nu (Marţi, 21 decembrie 2021, 23:08)

        fuscustm1 [utilizator] i-a raspuns lui Ecce_Homo

        Dar cunosc exact un caz ca cel pe care l-ai aratat tu in agricultura la Curtici si inca vre-o doua aproape de Bucuresti , am ceva tangente cu reparatiile de utilaje agricole ;) si de acolo stiu.
 • -3 (11 voturi)    
  ce-ai ba cu "tatal"? (Marţi, 21 decembrie 2021, 10:54)

  Razvan_M [utilizator]

  Sau asta este inca una din strategiile voastre extremiste prin care loviti in "patriarhie"? Doar Biden este perfect pentru voi, desi este un ticalos corupt ce are in curte un drogat penal si o nepoata care-l acuza de incest.

  PS Ai uitat sa bagi ceva si de Biserica/crestinism + heterosexuali, ca sa fie tabloul complet. Dar nu-i nimic, baga altii, subtil.
 • +6 (12 voturi)    
  Din practica (Marţi, 21 decembrie 2021, 11:07)

  Ecce_Homo [utilizator]

  Am intalnit salariati care, după 4-5 zile, isi dau demisia pentru ca "nu se pot adapta". Și sub 25 de ani și peste 45 de ani. Fluctuația de personal este imensa. Firme cu 200 de salariați au cam 10% fluctuație în cel mai bun caz. Oamenii nu mai au răbdare. Nu are neaparat legătură cu condițiile de lucru sau cu banii. Am firme care au toate beneficiile salariale care pot fi acordate (decontare transport, tichete, al 13-lea salariu, asigurare de sănătate și în caz de accidente, pensii private, bonusuri anuale, după închiderea situațiilor financiare de an fiscal decalat etc). Cu toate astea, oamenii vin și pleacă.
  Dintre cele mai comune plângeri: e prea departe (majoritatea celor care stau în B și lucrează în localitățile din jurul B), nu pot sa mă trezesc dimineață (auzita și la ITisti și la sudori, de exemplu, unii începând la 10, ceilalți la 7.30), nu am cu cine lasa copilul acasă, nu vrea soțul sa lucrez sâmbătă (la o firma în care se lucrează 5 zile pe sept dar cele 5 zile pică prin rotație, uneori mai pică sâmbătă, alteori duminica), nu mă înțeleg cu colegii, se bârfește mult etc.
  Am intalnit pana acum zeci de cazuri de hartuire, bătăi la locul de munca, furturi de la locul de munca (atât în mall cât și în fabrica), oameni care nu mai respecta niciun program, oameni care vorbesc urat cu oricine de la locul de munca, oameni care pur și simplu nu vor sa lucreze dar vor salariu.
  Probabil vin din educație (atitudini care sunt mizerabile de ambele părți ale contractului), probabil din lipsa de cultura (Ramai crucit când vezi cum poate scrie un mail un om care a terminat un MBA sau cum toți vor modele inclusiv pentru o amărâtă de cerere, cum habar n-au sa răspundă la niște întrebări simple sau cum fac tot felul de gafe indiferent de nivelul profesional), probabil din niște așteptări date de social media (orice lucrător comercial se crede buricul pământului cu teniși de mii de lei).
  Lumea e din ce în ce mai nebuna :D
  • +3 (5 voturi)    
   Prea departe e un motiv just (Marţi, 21 decembrie 2021, 12:38)

   pehash [utilizator] i-a raspuns lui Ecce_Homo

   In umila mea opinie, daca faci mai mult de 30 de minute pe zi pe drumuri ca sa muncesti, trebuie sa incluzi acel timp ca timp de lucru. Ca nu ti-l da nimeni inapoi...

   Daca la 8h de munca se adauga zilnic 2h de naveta dus-intors, deseori in conditii stresante, cum compensezi acele 2h, ca angajator?
   • +2 (2 voturi)    
    de acord (Marţi, 21 decembrie 2021, 13:39)

    Ecce_Homo [utilizator] i-a raspuns lui pehash

    Da, dar ori de câte ori am comentat pe aici ca e nevoie de metrou-tren în afara Bucureștiului mi-au sărit Pesediștii în cap ca aia care stau langa B sunt boieri și au mașini :D
  • +5 (7 voturi)    
   Big like (Marţi, 21 decembrie 2021, 13:05)

   salvatore [utilizator] i-a raspuns lui Ecce_Homo

   Am 40 de ani de munca, dintre care ultimii 27 in HR si pot sa-ti spun ca ce-am vazut in ultimii 4-5 ani a fost peste toate asteptarile mele cele mai negre. Parca au innebunit cu totii, oameni care pareau ca au un traseu conturat in cariera renunta brusc la tot si pleaca in aventuri ieftine, atat in tara cat si "afara". Mai mult de jumatate din noii angajati sunt cu gandul la plecare, de stai sa te gandesti la ce dracu' au mai venit? Sunt un fel de navetisti, culegatori sau constructori "afara" iar in Romania vor sa fie "calificati" din prima zi de lucru. In economie, parerea mea, se simte acut lipsa Scolilor profesionale. Desi in ultimii ani au fost facuti niste pasi timizi, deficitul de meseriasi pe piata muncii este de sute de mii de oameni la nivel national.
   • +4 (8 voturi)    
    si dupa cei 27 de ani (Marţi, 21 decembrie 2021, 13:31)

    licasamadau [utilizator] i-a raspuns lui salvatore

    nu te-ai gandit niciun moment de ce se intampla ce se intampla?
    Oamenii care in optica ta parea ca au un traseu conturat renunta brusc la tot si pleaca in aventuri ieftine se traduce prin "nu-mi explic de ce oamenii nu mai stau toata viata pe acelasi job de rahat"?
    Culegatorii sau constructorii de "afara" cum le zici tu primesc acolo niste bani, destul de putini e adevarat, dar cu care nu traiesti maxim doua saptamani, asa cum o faci cu cei 1.700 lei oferiti cu generozitate mai sus.
    Voi nu plangeti dupa meseriasi, plangeti dupa meseriasi ieftini si sper sa nu ii mai gasiti niciodata.
    • +2 (6 voturi)    
     ... (Marţi, 21 decembrie 2021, 13:50)

     Ecce_Homo [utilizator] i-a raspuns lui licasamadau

     Când o sa ai firma ta și o sa vezi ca nu găsești oameni cu calificări oricât le-ai dat atunci n-o sa te miri ca 1700 lei e salariul corect pentru unul care abia știe sa scrie.
     In alta ordine de idei tu stii ce salariu au educatorii/profesorii copilului tău?
     Comentezi ca sa te afli în treaba.
     • -1 (3 voturi)    
      specialistule HR (Marţi, 21 decembrie 2021, 14:53)

      licasamadau [utilizator] i-a raspuns lui Ecce_Homo

      daca omul ala abia stie sa scrie si e clar ca nu te multumeste, de ce il mai angajezi? Aparent in anunturi te pricepi sa pui tot felul de cerinte, dar iti dai seama ca ai angajat un analfabet mult prea tarziu.
      In alta ordine de idei da, stiu.
    • 0 (0 voturi)    
     Dragul meu (Joi, 23 decembrie 2021, 12:35)

     salvatore [utilizator] i-a raspuns lui licasamadau

     Nu ma confunda cu Patronul, pentru ca nu sunt. E adevarat ca sunt multi la RU care se considera @patroni@ ca vorbesc in numele lui etc. Eu nu sunt de genul plata mica pentru competente inalte. Ba dimpotriva, din punct de vedere al politicilor salariale eu sunt pentru cresterea salariilor care duce in cele din urma la cresterea consumului. Wage led growth, cum zicea Socol dupa care s-a luat si Dragnea si Vilcov. Dar cum astia sunt proscrisi acum, lumea a inceput sa uite principiile astea, care apropo, au fost aplicate in Vest pe scara larga in anii '70. Japonezii chiar acum vreo 10 ani au avut un program in care marile companii au majorat salariile fara negocieri tocmai pentru a creste consumul si a-i dezvata pe japonezi sa mai economiseasca foarte mult. In ultimul rand, la compania unde lucrez sa stii ca meseriasii au un salariu care le ajunge toata luna, ba chiar le mai si ramane. Chiar si noii angajati castiga cu mult peste cei 1700 lei pe care-i pomenesti tu, si sunt pur si simplu oameni de pe strada care nu au mai lucrat in industria respectiva. Mai mult de jumatate dintre cei care se angajeaza sunt "din afara". Eu sunt surprins insa de numarul mic de noi angajati tineri, cei care abia termina liceul sau scolile profesionale, eu aici vad problema, nu la "culegatori" care vin si pleaca in functie de sezonul din vest.
   • +4 (4 voturi)    
    Da (Marţi, 21 decembrie 2021, 13:40)

    Ecce_Homo [utilizator] i-a raspuns lui salvatore

    Cati ai avut în ultima vreme care au parcurs toți pașii de dinainte de angajare (trimis documente, făcut medicina muncii etc) ca sa nu mai vina sa semneze contractul sau dacă au semnat contractul n-au mai venit și n-au mai răspuns în prima zi de lucru? :D:D:D Așa iti dai seama de seriozitatea oamenilor din jur :D:D:D
    • +1 (1 vot)    
     Filtrele de candidati sunt cam slabe.. (Marţi, 21 decembrie 2021, 19:32)

     pehash [utilizator] i-a raspuns lui Ecce_Homo

     Inteleg ca aplica la o pozitie persoane care nu au de fapt interesul sa ocupe acea pozitie.

     Cine este responsabil sa filtreze lista de aplicari? Din cate inteleg, face o treaba de mantuiala.. :)
     • +2 (2 voturi)    
      Adesea (Marţi, 21 decembrie 2021, 21:05)

      Ecce_Homo [utilizator] i-a raspuns lui pehash

      Chiar angajatorul. Nu toti au bani sau sunt suficient de mari pentru a avea personal care sa recruteze. Eu nu fac recrutare, eu fac salarizare. Aici ar fi o problema de exemplu. Adesea in firmele din ro toti contabilii fac de toate. Acopera si dept de legal si de hr si de toate. Nu oricine isi permite sau intelege ca fiecare dept are nevoie de un om intern sau extern specializat. E drept ca nici legiuitorul nu si-a dorit sa faca lumina ca in alte tari. Aici toata lumea face de toate si nimic.
    • 0 (0 voturi)    
     Da, am avut si din astia (Joi, 23 decembrie 2021, 12:22)

     salvatore [utilizator] i-a raspuns lui Ecce_Homo

     Dar n-au fost multi cei care au renuntat in prima saptamana sau care nici macar n-au apucat sa se mai angajeze. In schim am abservat ca foarte multi pleaca dupa 3-6 luni.
  • +1 (1 vot)    
   sa primeasca firmele care angajeaza (Marţi, 21 decembrie 2021, 17:46)

   richter [utilizator] i-a raspuns lui Ecce_Homo

   "slab pregatiti" si/sau mai slabi cu duhul, subventii..ca sunt multi din astia; problema e ca cei care au ramas in tara sunt de succes, resemnati sau nu se descurca in ecsterior..nici in interior; a scazut si nivelul "materialului" uman ; asa-i lupta de clasa...acum e cam tarziu sa cauti specialisti...eu de ex. am refuzat toate ofertele;)) lucrez doar pt mine,cnad , cat si cum doresc
   dar lucrez ..de placere..si se vede, si la deal si si la vale..hahaha :))
  • +2 (2 voturi)    
   Nu lumea e mai nebuna (Marţi, 21 decembrie 2021, 18:26)

   fuscustm1 [utilizator] i-a raspuns lui Ecce_Homo

   ci voi nu va puteti adapta si nu puteti tine pasul cu aceasta lume. Ai acelasi stil de gandire ca si marele "guru" dn HR-ul romanesc GB , care nu poate sa conceapa ca angajatii din ziua de azi nu mai vor sa iasa la pensie din prima firma la care s-au angajat , si care nu se considera "casatoriti" cu firma la care lucreaza. Angajatii din ziua de azi , vorbim de oameni calificati nu de necalificati, incep sa isi cunoasca adevarata valoare , stiu sa aprecieze timpul liber si doresc sa il foloseasca cum considera ei de cuvinta nu cum vrea firma .Si toti isi doresc sa munceasca in medii care sa se potriveasca lor , nu sa fie obligatii sa suporte tot felul de mizerii doar ca sa aiba acel loc de munca.
 • +1 (5 voturi)    
  Mai e ceva (Marţi, 21 decembrie 2021, 11:18)

  Ecce_Homo [utilizator]

  Anul trecut un client a vrut sa angajeze proaspăt absolvenți aflați pe listele de neindemnizați la AJOFM știind ca atât salariatul cât și firma pot încheia convenții cu agenția pentru anumite sume. Ia ghiciți ce răspuns a primit de la AJOFM Sector 4? Nu mai sunt bani pentru convenții și, deci, ei nu mai încheie convenții.
 • +3 (5 voturi)    
  Romania de la TV vs Romania reala (Marţi, 21 decembrie 2021, 14:38)

  Razvan_M [utilizator]

  Citesc articole pe fakenews si comentarii de la oameni care isi duc toata viata aproape exclusiv in Bucuresti, la televizor sau prin afara si apoi se plang de Romania. Pai ia sa vedem: Romania are 30 de ani de cand a scapat de comunism. Intre timp am trecut prin niste crize si am mai descoperit si noi ca diferenta intre munca prestata de un roman si cea prestata de un cetatean al unei tari vestice este apropiata de 0. Din pacate, diferenta intre salarizarea unui roman si cea a unui cetatean care a avut norocul sa se nasca mai la Vest este [inca] enorma.

  La inceput de cariera, in 2000, proaspat absolvent de facultate de matematica la Bucuresti, m-am dus sa ma angajez la o firma relativ mare care vindea produse de papetarie. Responsabilul de-acolo mi-a ras in nas si mi-a aratat un teanc de 40 de cm cu CV-uri de absolventi de facultate. Acum imi imaginez ca majoritatea au cariere stralucite, in alte companii sau in afara. Am auzit de multe ori dupa 2001 fraze precum "pai tu esti [programator] roman, de ce vrei salariul X"? Si de la angajatori romani, si de la angajatori din afara.

  In ultimii 20 de ani numerosi prieteni programatori au plecat si ramas in afara sau au revenit in Romania. Stiu ca noi avem privilegiul de a putea obtine venituri din salarii apropiate de Vestul Europei, dar piata intreaga merge in directia asta.

  In presa si la TV vedem doar nenorociri asociate Romaniei. Totul pute. Pseudojurnalistii si formatorii de opinie isi fac o cariera din a denigra absolut totul in Romania. Este si un trend pe care-l observ citind multa presa din Vest, unde se darama din motive ideologice multe institutii de baza ale unei societati (Credinta/Biserica, familie formata din barbat, femeie si copii, stat si cetatenie, istorie, reguli de convietuire etc). Automat, aceste eforturi de daramare creeaza (dupa cum este si intentia) haos social. Mai nou se darama si drepturile fundamentale ale omului, deja incepandu-se implementarea unor "certificate verzi".


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by