Recent a fost publicat în Monitorul oficial un Ordin al președintelui ANAF (1984/2021). Acesta se adresează acelor persoane fizice ce nu au calitatea la contribuabili la sistemul public de sănătate, dar din diverse considerente au fost notificate de autoritățile fiscale pentru plata contribuției la sănătate. Consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o analiză a acestui act normativ.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Potrivit acestuia, prin acest ordin se adoptă procedura de realizare efectivă a scutirii la plata contribuției la sănătate, ocazie cu care se modifică și Formularul 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

În ipoteza în care organele fiscale au stabilit din oficiu în seama unei persoane fizice obligația plății CASS, persoana fizică în mod direct sau printr-un împuternicit va depune la autoritatea fiscală Formularul 603 însoțit de documentele justificative.

La punctul 5 din prezentele instrucțiuni sunt enumerate cu titlu de exemplificare documentele ce au calitate de document justificativ pentru scutirea de TVA, astfel:

a)Document portabil A1;

b)TR/R1 - Formular privind legislaţia aplicabilă;

c)PM/RO101 - Certificat privind legislaţia aplicabilă;

d)MD/RO101 - Certificat privind legislaţia aplicabilă;

e)E104 - Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reşedinţă sau echivalentul în documente electronice structurate S041 - Răspuns la cererea pentru confirmarea perioadelor tip de risc asigurat: boală şi maternitate;

f)TR/R2 - Totalizarea perioadelor de asigurare pentru persoanele îndreptăţite la prestaţii în caz de boală şi maternitate;

g)QUE/ROU 104 - Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare în România sau de reşedinţă în Québec;

h)SRB/RO 104 - Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare.

Documentația se poate depune prin poștă cu scrisoare de confirmare de primire în format hârtie sau prin mijloace electronice cu comunicare la distanță.

Sunt posibile două situații:

1. Autoritatea fiscală anulează obligația plății contribuției CASS, iar în această situație, comportamentul de specialitate operează în evidența fiscală că persoana respectivă nu datorează contribuția la sănătate;

2. Se constată că persoana fizică nu a prezentat documente justificative corespunzătoare sau nu corespunde unei exceptări de la plata contribuției de sănătate. În acest caz, organul fiscal notifică contribuabilul privind completarea documentelor justificative. Contribuabilul poate să completeze documentația în termen de 15 zile de la notificare. Dacă contribuabilul nu completează documentația, cererea de anulare a exceptării de la plata contribuției va fi respinsă, însă organul fiscal are obligația să asigure dreptul contribuabilului de a fi ascultat.

Foarte important: dacă se identifică o situație prin care plătitorul de venit avea obligația să rețină contribuția la sănătate, dar se identifică o situație de scutire la plata contribuției la sănătate, persoana fizică interesată să beneficieze de scutirea la plata contribuției va depune la plătitorul de venit documentele justificative pentru a beneficia de scutirea la plata contribuției de sănătate.