Execuția bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 55,98 mld lei (4,70% din PIB) în scădere față de deficitul de 84,05 mld lei (7,94% din PIB) înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020, potrivit unui anun făcut luni de reprezentanții MFP. Această evoluție, mai arată oficialii Finanțelor a fost determinată atât de creșterea veniturilor bugetare cu 1,25 puncte procentuale din PIB (an/an), influențată preponderent de creșterea încasărilor din TVA cât și de reducerea cheltuielilor bugetare cu 2,0 puncte procentuale din PIB (an/an), în principal ca urmare a diminuării ponderii în PIB a cheltuielilor cu salariile și cu asistența socială.

Ministerul Finantelor - MFFoto: Hotnews

Totodată, în perioada ianuarie-noiembrie 2021 cheltuielile de investiții au fost cu 2,98 mld lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, iar plățile cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 au fost de 13,04 mld lei.

Ce mai spun reprezentanții MFP:

  • Veniturile bugetului general consolidat au însumat 341,53 mld lei în primele unsprezece luni ale anului 2021, cu 17,5% peste nivelul încasat în aceeași perioadă a anului trecut. Această evoluție a fost influențată atât de încasările reduse din perioada comparabilă a anului trecut - ca efect al unor măsuri de sprijinire a contribuabililor (amânarea termenelor de plată, bonificații și scutiri), cât și de redresarea indicatorilor economici, respectiv recuperarea parțială a unor categorii de venituri (TVA, contribuții de asigurări, impozit pe venit și profit). Totodată, cele mai însemnate creșteri nominale se remarcă în cazul TVA și contribuțiilor de asigurări.
  • Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 397,51 mld lei au crescut în termeni nominali cu 6,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Pe cele unsprezece luni ale anului 2021 cheltuielile de investiții au fost cu 2,98 mld lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, iar plățile cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 au fost de 13,04 mld lei.

Cheltuielile de personal au însumat 101,13 mld lei, în creștere cu 1,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 8,5% din PIB, cu 0,9 puncte procentuale mai puțin față de aceeași perioadă a anului anterior. Din total cheltuielilor de personal, plățile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 80,55 milioane lei, precum și alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical şi auxiliar implicați în activităţile cu pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 de aproximativ 2.248,54 milioane lei.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 53,99 mld lei, în creștere cu 10,0% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetul de stat, respectiv 21,8% față de aceeași perioadă a anului precedent, precum și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 10,0%, în principal, conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 6,84 mld lei din total bunuri și servicii reprezintă plăți pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi și alte produse necesare diagnosticării și tratării pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum și plata pentru vaccinuri împotriva Covid -19.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 136,13 mld lei în creștere cu 6,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemenea, se reflectă și majorarea de la 1 septembrie 2020 a nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari garantată de la 704 lei la 800 lei, precum și majorările privind alocațiile de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2020, cu 1 august 2020 care reprezintă o creștere a alocației cu aprox. 20% mai mare decât cea plătită în luna iulie 2020, precum și cu 1 ianuarie 2021 care reprezintă o creștere a alocației cu aprox. 16% mai mare decât cea plătită în luna decembrie 2020.

Totodată, se continuă plățile pe măsurile care au fost luate cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19. Astfel, până la sfârșitul lunii noiembrie, s-au plătit pe măsuri active 1.838,19 mil lei, respectiv 621,27 mil lei pentru îndemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, 190,48 milioane lei pentru îndemnizații acordate pentru alți profesioniști și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 456,05 milioane lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părți a salariului brut al angajaților menținuți în muncă, 79,58 milioane lei sume acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii de persoane, precum și 490,82 milioane lei îndemnizații acordate pe perioada reducerii temporare a activității pentru profesioniști precum și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005.

De asemenea, se continuă decontările îndemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale în scopul diminuării stocului de plăți restante aferente acestora, astfel că la sfârșitul lunii noiembrie plățile au fost de 3.579,8 milioane lei.

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 6,38 mld lei, o mare parte dintre acestea fiind alocate către transporturi, respectiv subvenții pentru transportul călătorilor, precum și pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

Alte cheltuieli au fost de 6,56 mld lei, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare, burse pentru elevi și studenți, alte despăgubiri civile, precum și îndemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 31,81 mld lei, cu 11,6% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 44,20 mld lei, în creștere cu 7,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 41,22 mld lei. De asemenea, se observă o creștere mai accentuată a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 51,32% din totalul cheltuielilor pentru investiții pe cele unsprezece luni ale anului 2021, cu 5,36 mld lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au plătit 201,16 milioane lei pentru achiziționarea de produse - stocuri de urgență medicală, inclusiv scannere termice pentru combaterea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-COV-2.