Din ianuarie 2022 intră în vigoare anumite prevederi fiscale, respectiv OUG și legi ce au fost adoptate și publicate în Monitorul oficial în 2021. De la SAF-T pentru companiile mari, la TVA redusă pentru cărți electronice și pentru locuințe sub 140.000 euro, plata CASS pentru pensiile mai mari de 4.000 lei, tichete cadou doar pentru proprii angajați și altele. Despre acestea HotNews.ro a scris în la finalul anului trecut când a prezentat: Fiscalitate 2022. 21 prevederi pentru firme și persoane fizice. Așadar, cine vrea să le vadă pe cele 21 trebuie să deschidă acel link.

SAF-T, in vigoare din 2022Foto: Pixabay

1. Raportarea în SAF-T de la 1 ianuarie pentru marii contribuabili

Începând cu 1 ianuarie, marii contribuabili vor începe raportarea SAF-T, respectiv depunerea Declarației 406. De la 1 ianuarie 2022, numărul marilor contribuabili este de 3.364.

Marii contribuabili au termene diferite. Așadar, sunt cei care știau că sunt mari și vor raporta de la 1 ianuarie și mai sunt cei care au fost introduși recent în lista ANAF, care vor începe de la jumătatea anului 2022.

Toți vor beneficia de o perioadă de grație la depunerea SAF-T: de 6 luni.

2. TVA 5% pentru cărțile electronice

Cota TVA este redusă la 5% pentru cărțile în format electronic. Este vorba despre Legea 291/2021 și se referă la manuale școlare, cărți, ziare și reviste, cu excepția celor destinate exclusiv sau în principal publicității.

3. Statul nu ar trebui să mai ceară copii după documentele pe care le are, din 2022

Legea e publicată din noiembrie în Monitorul oficial și prevede, practic, că persoanele fizice nu vor mai alerga după diferite documente pe care statul le are deja și nu vor mai trebui să mai ofere copii după acestea.

Conform actului normativ, „se interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente

care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale”.

Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale vor solicita entităţilor care au emis documentele, în format electronic, copii sau extrase de pe acestea în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public.

4. Sponsorizările nu vor mai putea depăși partea din impozitul pe profit ori pe venitul micro datorat de firme pe ultimele patru trimestre

Sponsorizările nu vor mai putea depăși partea din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe venitul microîntreprinderilor datorat de firme pe ultimele patru trimestre și permis de lege, conform unei legi publicate în Monitorul oficial.

“Prin urmare, sponsorizările efectuate după 1 ianuarie 2022 nu se vor mai reporta, adică nu vor mai putea depăși partea din impozitul pe profit sau impozitul pe venitul microintreprinderilor”, a precizat consultantul fiscal Cornel Grama.

În motivarea acestei modificări legislative, spune Cornel Grama, legiuitorul își propune să ofere o bază clară de calcul a sumelor aflate la dispoziția contribuabilului pentru susținerea ONG-urilor sau acordarea de burse, păstrând, în același timp, posibilitatea organelor fiscale de a elabora scenarii rezonabile privind veniturile definitive ale bugetului de stat, prin eliminarea posibilității reportării pentru 7 ani, respectiv 28 de trimestre, a sumelor care depășesc cuantumul prevăzut de lege.

De asemenea, când nu se folosește integral valoarea sponsorizării, diminuată cu sumele reportate, contribuabilii vor putea dispune de această sumă "în termen de maximum 6 luni de zile de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit", urmând să completeze, în acest sens, pentru fiecare sponsorizare, act de mecenat ori acordare de bursă privată, câte un formular distinct de redirecționare.

În acest scop se va emite un ordin de către Agenția Națională de Administrare Fiscală care va introduce acest formular de redirectionare.

Cele de mai jos sunt dinOrdonanța trenuleț (130/2021)

5. Pensionarii care au pensii mai mari de 4.000 de lei vor plăti CASS

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din pensii, o reprezintă partea ce depășeste suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.

În vederea determinării impozitului pe venitul din pensii, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată.

Se corelează măsurile privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru veniturile din pensii care depășesc suma lunară de 4.000 de lei, cu prevederile Codului fiscal referitoare la calculul, reținerea și declararea obligațiilor.

Astfel, se instituie obligația depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (D112) de către plătitorii de astfel de venituri.

Concomitent s-a eliminat obligația depunerii de către plătitorii de venituri din pensii a Declarației informative privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit (D205).

6. TVA 5% pentru energia termică: 5 luni și intră în vigoare de la 1 ianuarie

Va intra în vigoare mai devreme, respectiv de la 1 ianuarie 2022, măsura de 5% TVA pentru energia termică. De asemenea, va fi extinsă sfera de aplicare prin includerea, pe lângă populație, și a altor categorii de consumatori cu un grad de suportabilitate redus.

În același timp, având în vedere impactul bugetar al introducerii cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de energie termică, este necesară limitarea aplicării, doar la sezonul rece, respectiv pentru perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor.

7. TVA 5% pentru locuințe sub 140.000 euro

Persoanele fizice vor putea achiziționa cu cota redusă de TVA de 5%, pe lângă locuințele cu o valoare de maximum 450.000 lei, exclusiv TVA, și a unei singure locuințe, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizice/alte persoane fizice, a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, reprezentând echivalentul în lei a aproximativ 140.000 euro.

Se limitează aplicarea la o singură locuință achiziționată de o persoană fizică, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizice/alte persoane fizice.

Se introduce pârghie de control, prin introducerea unui Registru în care se înscriu toate tranzacțiile cu locuințe care beneficiază de cota redusă, indiferent de valoare.

Pe baza acestui registru se verifică îndeplinirea condiției referitoare la achiziționarea cu cota redusă de TVA de 5% a unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA.

8. Tichete cadou doar pentru proprii angajați

Începând cu 1 ianuarie, tichetele cadou se pot acorda doar propriilor angajați. Acordarea către terți a tichetelor cadou se interzice.

9. Tichetele cadou oferite angajaților: plafon neimpozabil de la 150 la 300 lei

În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetelor cadou, oferite de angajatori, angajaților cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie și cele oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie, se majorarează plafonul neimpozabil și care nu se cuprinde în baza de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii de la suma de 150 lei la suma de 300 de lei pentru fiecare persoană și fiecare eveniment, având în vedere că ultima majorare a avut loc în anul 2005 (de la 120 de lei la 150 de lei/persoană/eveniment).

Se propune eliminarea din categoria veniturilor din alte surse a biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou în corelare cu măsura modificării tratamentului fiscal aplicabil tichetelor cadou acordate persoanelor fizice, de către angajatori/plătitori, în sensul eliminării exceptării de la plata contribuțiilor sociale obligatorii și includerea în baza de calcul al acestora a valorii nominale a tichetelor cadou acordate de către angajatori/plătitori, potrivit legii, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât cele în care se acordă cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase.