Operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc trebuie să aplice o procedură pentru combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, conform Ordinului ONJN 370/2021. Consultantul fiscal Adrian Bența spune că instrucțiunile sunt vaste, așa că a făcut o succintă trecere în revistă a ceea ce trebuie să își însușească acești operatori economici.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Ce trebuie să facă acești operatori economici

*potrivit lui Adrian Bența

1. Să își realizeze propriile evaluări de risc și să stabilească politici și norme interne pentru combaterea spălării banilor. Sunt considerați indicatori de risc prin efectul instrucțiunilor următoarele:

• Complicitatea angajatorilor;

• Creditarea jucătorilor;

• Existența plăților în numerar;

• Anonimatul clienților;

• Acordarea unor câștiguri fictive;

• Lipsa politicilor de cunoaștere a clientelei;

• Participarea la jocuri prin interpuși;

2. Să stabilească politici și norme interne, mecanisme de control intern ce includ cel puțin următoarele elemente:

• Măsuri de cunoaștere a clientelei;

• Mecanisme de determinare a tranzacțiilor suspecte;

• Păstrarea evidențelor;

• Proceduri de raportare și furnizare promptă a datelor către autorități;

• Măsuri aplicabile de control intern;

• Măsuri de protecție a personalului propriu ce aplică procedurile de combatere a spălării banilor;

• Standarde de angajare și verificare a personalului;

• Proceduri de întocmire și păstrare a evidențelor și a tuturor documentelor și proceduri de accesare a acestor documente;

• Procese interne de autoverificare;

• Alte proceduri solicitate de prezentele instrucțiuni;

3. Să efectueze un audit independent. Operatorii din domeniul jocurilor de noroc ce la ultimul exercițiu financiar depășesc două din următoarele trei criterii: total active 16.000.000 lei, cifra de afaceri 32.000.000 lei, număr mediu de salariați 50, au obligația să efectueze un audit independent cel puțin o dată la doi ani a normelor și procedurilor de combatere a spălării banilor. Acest audit nu este unul financiar pentru auditarea situațiilor financiare, ci este un audit al procedurilor privind combaterea spălării banilor.

4. Să desemneze o persoană responsabilă. Furnizorii de jocuri de noroc desemnează una sau mai multe persoane pentru implementarea politicilor și procedurilor interne în materia combaterii spălării banilor. În procesul de selecție trebuie urmărită experiența necesară, cunoștințe specifice jocurilor de noroc și reputația profesională. Operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc trebuie să păstreze documentația de selecție și de evaluare, respectiv instruire periodică minim 5 ani după încetarea relației contractuale.

Procedura dezvoltă punctual următoarele aspecte:

a) Măsuri efective de cunoaștere a clientelei;

b) Monitorizarea participanților la jocuri de noroc;

c) Stabilirea unor indicatori pentru detectarea tranzacțiilor suspecte;

d) Obligația de raportare;

e) Modalități de prelucrare a datelor cu caracter personal;

f) Comunicarea informațiilor către ONJN;

g) Diverse formulare.

„Toate aceste proceduri pe care noi le-am enumerat punctual sunt dezvoltate pe cerințe suplimentare de către actul normativ analizat. Operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc trebuie să realizeze și să implementeze practic aceste proceduri”, spune Bența.