Pentru produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B (business to business), trebuiesc transmise facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Practic, asta s-a introdus prin Ordonanța trenuleț (130/2021). Ordinul ANAF privind lista produselor cu risc fiscal ridicat a fost publicată în Monitorul oficial.

Ordin ANAF produse risc fiscal ridicat e-facturaFoto: Monitorul Oficial

Lista ANAF cuprinde:

• Legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante comestibile.

• Băuturi alcoolice

• Construcții noi

• Produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș)

• Îmbrăcăminte și încălțăminte

Conform Ordonanței trenuleț:

Prin produs cu risc fiscal ridicat se înțelege produsul la a cărui comercializare există risc ridicat de fraudă și evaziune fiscală. Lista produselor încadrate în această categorie se reevaluează periodic.

Furnizorii pot, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022, să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Furnizorii sunt obligați, începând cu data de 1 iulie 2022, să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.