În Monitorul oficial a apărut un ordin ANAF (10/2022) cu privire la regimurile speciale de declarare și plată a TVA. Consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o scurtă analiză a acestui act normativ: cui se adresează și ce obligații sunt prevăzute.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Cui se adresează ordinul ANAF

1. Persoanelor impozabile nestabilite în Uniunea Europeană ce realizează servicii în favoarea unor persoane neimpozabile cu domiciliul în Uniunea Europeană pentru care locul prestării de servicii din punctul de vedere al TVA este considerat în statul membru de consum, situație reglementată de art. 314 din Codul fiscal;

2. Persoanelor impozabile stabilite în Uniunea Europeană ce efectuează livrări intracomunitare de bunuri la distanță către persoane neimpozabile din alte state membre conform art. 315 din Codul fiscal;

3. Persoanelor impozabile nestabilite în Uniunea Europeană ce efectuează importuri de bunuri pe teritoriul Uniunii Europene urmate de vânzări la distanță, situație reglementată de art. 315^2 din Codul fiscal.

Dacă aceste persoane au ales România ca stat de înregistrare atunci trebuie să respecte prezenta procedură în sensul că au obligația să depună declarația specială de TVA prin mijloace electronice de comunicare la distanță.

Ce obligații au acești contribuabili

Acești contribuabili au obligația să plătească TVA datorată către bugetul de stat din România într-un cont în euro ce va fi indicat în scris prin recipisa primită ca urmare a depunerii declarației speciale de TVA.

Neplata la termen a TVA generează accesorii așa cum sunt reglementate de legislația națională.

Notă: potrivit legislației deja existente, termenul de declarare și de plată a TVA este până la sfârșitul lunii următoare trimestrului calendaristic încheiat.

Contribuabilii ce plătesc TVA au obligația să menționeze în documentul de plată numărul unic de referință comunicat la depunerea declarației de TVA.

Dacă există acte administrative-fiscale sau alte notificări, acestea vor fi comunicate contribuabilului la ultima adresă de e-mail declarată de contribuabil. Termenul de comunicare se consideră realizat în termen de 15 zile de la transmiterea respectivului document.

Procedura este dezvoltată și pentru următoarele două situații:

• evidența TVA ținută de autoritatea fiscală competentă;

• restituirea sumelor de TVA către contribuabili când se identifică o astfel de situație.

Potrivit lui Bența, procedura a intrat în vigoare în data de 10 ianuarie 2022. Aceasta este conformă cu Codul de procedură fiscală, iar contribuabilii au dreptul să conteste acele acte pe care le consideră contestabile în termen de 45 de zile de la comunicarea acestora.