Decontarea către furnizori a sumelor rezultate din aplicarea schemei de sprijin, adică acea cunoscută compensare, se va realiza de către Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) pentru clienții casnici și de către Ministerul Energiei pentru IMM-uri, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare, conform unui proiect pregătit de autorități.

EnergieFoto: Hotnews

Practic se modifică articolul 2 din Legea 259/2021.

Proiect OUG șomaj tehnic și compensare facturi energie (click pentru a deschide)

Decontarea către furnizorii de energie și gaze naturale se realizează pe baza solicitării lunare a furnizorilor depusă la instituțiile menționate mai sus.

În cazul schemei de sprijin (vedeți paranteza de mai jos), solicitarea transmisă de furnizori are în vedere sumele aferente perioadei cuprinsă între data de 1 a lunii pentru care se aplică compensarea și ultima zi a respectivei luni.

(Schema de sprijin cuprinde următoarele măsuri:

• pentru clienții casnici - acordarea unei compensații unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice, și în valoare de cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor naturale, în condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;

• pentru toți operatorii economici, clienți finali, din categoriile prevăzute (IMM-uri, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale) pentru fiecare loc de consum: 1. exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din rețea, tariful de distribuție, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum și de la plata certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență și accizei; 2. exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuție și accizei.)

Procedura de decontare se va stabili prin ordin comun al Ministrului Muncii, Ministrului Energiei și Ministrului Finanțelor în 15 zile după ce se va adopta OUG.

Până la data de 31 decembrie 2022, ANRE va trebui să verifice corectitudinea întocmirii situațiilor de plată de către furnizori într-un eșantion de minimum 2% și să transmită ANPIS rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit.

Decontarea către furnizorii de energie electrică și gaze naturale se va realiza în maximum 30 de zile lucrătoare de la data transmiterii de către furnizori a solicitării, prin plăți directe, în conturile de tip escrow sau în cele bancare indicate ce aceștia.

În faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Muncii, ANPIS și Ministerul Energiei vor efectua exclusiv verificări cu privire la concordanța sumelor totale din situațiile de plată cu cererile pe propria răspundere depuse de furnizori.

ANRE va transmite valorile aferente compensărilor către Ministerul Energiei, iar acesta efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoare compensării în termen de 15 zile de la data primirii documentelor.