Numit din 13 decembrie 2021 la șefia Vămii, Bogdan-Lari Mihei încă nu are ce să conducă. Asta pentru că Autoritatea Vamală Română (AVR) există doar în lege. În practică, Vama este în continuare o direcție din cadrul ANAF, instituție condusă de Mirela Călugăreanu.

Bogdan-Lari MiheiFoto: Ministerul Finantelor Publice

Așadar, deși este președinte AVR cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului, Mihei nu are ce să conducă momentan.

Legea prin care se înființează Autoritatea Vamală Română prin desprinderea direcției respective din ANAF a fost publicată în Monitorul oficial în prima jumătate a lunii noiembrie și avea un termen de intrare în vigoare de 30 de zile, care a trecut în decembrie. Practic el a fost numit la puțin timp după cele 30 de zile.

Tot acea lege mai spune că în 45 de zile trebuie să fie realizată reorganizarea (Ministerului Finanțelor și ANAF), iar apoi în 60 de zile protocoalele de predare-primire.

Momentan nu avem un proiect de reorganizare, dar nici nu au trecut cele 45 de zile. A mai rămas circa o săptămână și jumătate.

Instituția va fi în subordinea Ministerului Finanțelor, așa cum e și ANAF.

Așa cum spuneam și într-un text recent, practic se revine la situația de dinainte de 2013. Au existat multe probleme și nu a funcționat cum trebuie Vama după fuziune, acesta fiind și motivul pentru care se revine la situația anterioară.

Urmează ca Ministerul Finanțelor să prezinte proiectul de Hotărâre de reorganizare. Conform unor surse oficiale, se lucrează în acest moment la asta.

Cine este Bogdan-Lari Mihei

El și-a trecut în CV că din decembrie 2021 este președinte la AVR și că tot în prezent este și „șef birou vamal de frontieră gradul 1 Otopeni Călători”, din ianuarie 2019.

CV Bogdan-Lari Mihei(click pentru a deschide)

În perioada aprilie 2018 – ianuarie 2019 a fost vicepreședinte ANAF, coordonator al structurilor vamale. Așa cum vedeți și din document, el a ocupat diverse funcții în zona vămii din 1998.

Are o diplomă de licență în construcții civile la Universitatea Tehnică de Construcții București-Facultatea de construcții civile, agricole și industriale, una de drept la Universitatea Biotera, master la SNSPA în managementul organizațiilor politice și civile și diferite calificări „dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul vamal la Institutul Național de Administrație – MAI sau în măsuri anticorupție pentru Poliția de frontieră și vamă.

Ce probleme au apărut după ce Vama a fost înghițită de ANAF

În nota de fundamentare a legii publicate în noiembrie în Monitor scrie că după preluarea structurilor vamale de către ANAF au apărut o serie de disfuncționalități precum:

• Întârzieri la instituirea profilelor de risc vamal de tip D (debite), cu consecințe la încasarea creanțelor la bugetul general consolidat

• Coordonare defectuoasă a unor structuri teritoriale în cazul solicitării efectuării unor controale vamale ulterioare, cu riscul de depășire a termenului de prescriere a stabilirii datoriei vamale

• Interpretări/aplicări neunitare ale legislației specifice din partea structurilor teritoriale în ceea ce privește documentele care stau la baza acțiunilor de control vamal ulterior

• Existența unor necorelări în evidența contabilă a resurselor proprii tradiționale

• Coordonare ineficientă a structurilor vamale operative teritoriale datorită lipsei relației de subordonare a acestora față de Direcția generală a vămilor și dispersării în structurile teritoriale subordonate ANAF – direcțiile generale regionale ale finanțelor publice

• Funcționarea necorespunzătoare a Sistemului Integrat Vamal de Securizare a Frontierei. Acesta este și motivul pentru care nu au fost asigurate servicii de reparații și mentenanță, respectiv din cauză că structurile de achiziții ale direcțiilor generale ale finanțelor publice nu au expertiză în domeniu.

• S-a menținut un timp ridicat de staționare la trecerea frontierei a mijloacelor de transport marfă și nu s-a asigurat fluidizare traficului din cauza personalului operativ limitat.

Legat de reînființarea Autorității Vamale, șefa ANAF, Mirela Călugăreanu declara că: “Deja lucrăm la partea de bucătărie la ceea ce înseamnă transpunerea actului normativ, respectiv a Legii privind înființarea Autorității Vamale Române”.

„Am avut în vedere susținerea Vămii prin PNRR și prin fondurile de care ANAF va beneficia, 70 milioane de euro sunt dedicate Vămii atât în ceea ce privește partea de informatizare, dar avem în vedere să rezolvăm și problema scanerelor”, a precizat ea.